Ölçme ve Değerlendirme Koordinatörlüğü Anket Raporları | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON

Ölçme ve Değerlendirme Koordinatörlüğü Anket Raporları

2022-2023 Güz Dönemi Ders Memnuniyet Anketi Sonuç Raporu için tıklayınız.

 

2022-2023 Güz Dönemi Klinik Çalışma I Klinik Uygulama Öğrenci Memnuniyet Anketi Sonuç Raporu için tıklayınız.

 

2022-2023 Güz Dönemi Öğretim Elemanı Memnuniyet Anketi Sonuç Raporu için tıklayınız.

 

2022-2023 Eğitim- Öğretim Yılı Güz Dönemi Uzaktan Eğitim Memnuniyet Anketi Sonuç Raporu için tıklayınız.

 

2022 Mezun Paydaş Değerlendirme Anketi Sonuç Raporu için tıklayınız.

2022-2023 Akademik Yılı Bahar dönemi Ölçme ve Değerlendirme Koordinatörlük Raporu için tıklayınız.

 

2021-2022 Güz dönemi Klinik Çalışma I klinik uygulama öğrenci memnuniyet anketi sonuç raporları için tıklayınız.

2021-2022 Güz dönemi uzaktan eğitim memnuniyet anketi sonuç raporu için tıklayınız.

2021-2022 Güz dönemi ders memnuniyet anketi sonuç raporları için tıklayınız.

2021-2022 Güz dönemi öğretim elemanı memnuniyet anketi sonuç raporu için tıklayınız.

2021-2022 Bahar uzaktan eğitim memnuniyet anketi sonuç raporu için tıklayınız.

2021-2022 Bahar Klinik Çalışma II öğrenci memnuniyet anketi sonuç raporu için tıklayınız.

 

2021-2022 Bahar dönemi ders memnuniyet anketi sonuç raporları için tıklayınız.

2021-2022 Öğretim elemanı memnuniyet anketi sonuç raporu için tıklayınız.

2021-2022 Akademik yılı danışman memnuniyet anketi sonuç raporu için tıklayınız.

2022 Mezun olan öğrencilerin program çıktılarına ulaşılabilirlik anketi sonuç raporu için tıklayınız.

2021-2022 Mezunlarımıza yönelik işveren paydaş değerlendirme anketi sonuç raporu için tıklayınız.

2021-2022 Öğretim elemanı idari memnuniyet değerlendirme anketi sonuç raporu için tıklayınız.

2021-2022 Öğretim elemanlarının mesleki ve eğitsel gelişim anketi sonuç raporu için tıklayınız.

2021 Mezun paydaş değerlendirme anketi sonuç raporu için tıklayınız.

 

 

 

  • Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi Ders Memnuniyet Anketi Sonuç Raporu için tıklayınız.

 

  • Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Uzaktan Eğitim Memnuniyet Anketi Sonuç Raporu için tıklayınız.

 

  • Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü 2020-2021 Güz Dönemi Öğretim Elemanı Memnuniyet Anketi Sonuç Raporu için tıklayınız.

 

  • Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi Ders Memnuniyet Anketi Sonuç Raporu için tıklayınız.

 

  • Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi Uzaktan Eğitim Memnuniyet Anketi Sonuç Raporu için tıklayınız.

 

  • Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Danışman Memnuniyet Anketi Sonuç Raporu için tıklayınız.
  • Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü 2019-2020 Bahar Dönemi Uzaktan Eğitim Öğrenci Memnuniyet Anketi Sonuç Raporu için tıklayınız.

 

  • Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Mezun Paydaş Değerlendirme Anketi Sonuç Raporu-2020 için tıklayınız.

 

  • Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü’nden Mezun Olan Öğrencilerimizin Program Çıktılarına Ulaşılabilirlik Anketi Sonuç Raporu-2020 için tıklayınız.