FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON

Hakkımızda

AKADEMİK YETKİNLİK

4 yıllık Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans programını başarıyla tamamlayan öğrenciler ”Fizyoterapist” ünvanı ve hukuksal haklarını kazanırlar. Yaralanma, hastalık, doğuştan gelen özür, hareket sistemi bozuklukları veya diğer durumlardan kaynaklanan sorunları özel ölçme-değerlendirme yöntemleri ile belirleyerek, uzman hekimin tanısına göre fonksiyonel kapasitenin geliştirilmesine yönelik fizyoterapi ve rehabilitasyon programını planlayan, uygulayan ve tekrar değerlendirerek rapor eden, bunun yanı sıra sağlıklı kişilerin sağlığını devam ettirmek amacıyla uygun egzersizler ve koruyucu programlar planlayan mesleki otonomiye sahip olan bir sağlık personelidir.

Lisans sonrası yurtiçi veya yurtdışı kamu/özel üniversite ile araştırma enstitülerinin eğitim öğretim programlarında lisansüstü eğitime devam ederek bilim uzmanı, bilim doktoru, yardımcı doçent, doçent ve profesör akademisyen olabilirler. Fizyoterapistler, aynı zamanda TÜBİTAK, BAP, DPT, AR-GE, toplum tabanlı ve uluslar arası projeler ile yeni bilgi ve teknoloji üretmektedirler.

FTR bölümü öğrencileri;

  • Etkin iletişim kurabilmeli,
  • Sağlık bilimlerine ilgili duymalı,
  • Fen Bilimlerinde başarılı,
  • Teori ve pratiğin bütünleştirilme
  • Multidisipliner çalışma
  • Sosyal sorumluluk