Hakkımızda | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON

Hakkımızda

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü’nün vizyonu, fizyoterapi ve rehabilitasyonda araştırma, eğitim ve hizmet alanlarında ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan, saygın, öncü bir bölüm olmaktır.

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü’nün misyonu ülkemiz ve bölgemizde toplum sağlığının korunması, sürdürülmesi ve geliştirilmesi için hizmet veren, toplumsal sorunlara duyarlı ve sosyal sorumluluk sahibi, yenilikçi, bilimsel, insani ve etik değerlere öncelik veren, sağlık politikalarında aktif rol alan, saygın ve üstün nitelikli fizyoterapist ve sağlık eğitimcileri yetiştirmektir.

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon programımızın eğitimi amacı; sağlığın
geliştirilmesini, hastalıkların önlenmesi ve tedavisini, fonksiyonelliğin
artırılarak yaşam kalitesinin iyileştirilmesini benimseyen, klinik problemleri
saptayarak vaka üzerinde bulguları değerlendiren (temel değerlendirme
yöntemleri, gözlemler) ve yorumlayan, klinik karar verme becerisine sahip,
toplum sağlığında aktif rol alan, etik prensiplere bağlı, iletişimi yüksek, bilişim
ve teknolojiyi etkin kullanan, disiplinlerarası çalışmayı ilke edinen, yenilikçilik
anlayışını ve yaşam boyu öğrenme ilkesini benimseyen FİZYOTERAPİSTLER
yetiştirmektir.

4 yıllık Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans programını başarıyla tamamlayan öğrenciler ”Fizyoterapist” ünvanı ve hukuksal haklarını kazanırlar. Yaralanma, hastalık, doğuştan gelen engel, hareket sistemi bozuklukları veya diğer durumlardan kaynaklanan sorunları özel ölçme-değerlendirme yöntemleri ile belirleyerek, uzman hekimin tanısına göre fonksiyonel kapasitenin geliştirilmesine yönelik fizyoterapi ve rehabilitasyon programını planlayan, uygulayan ve tekrar değerlendirerek rapor eden, bunun yanı sıra sağlıklı kişilerin sağlığını devam ettirmek amacıyla uygun egzersizler ve koruyucu programlar planlayan mesleki otonomiye sahip olan bir sağlık personelidir.

Lisans sonrası yurtiçi veya yurtdışı kamu/özel üniversite ile araştırma enstitülerinin eğitim öğretim programlarında lisansüstü eğitime devam ederek bilim uzmanı, bilim doktoru, öğretim üyesi, doçent ve profesör akademisyen olabilirler. Fizyoterapistler, aynı zamanda TÜBİTAK, BAP, DPT, AR-GE, toplum tabanlı ve uluslararası projeler ile yeni bilgi ve teknoloji üretmektedirler.

Bölümümüz Uygulama ve Araştırma Merkezi; öğrencilerimizin öğretim üyeleri rehberliğinde klinik çalışmalarına ortam sağlamakta, hastaya uygun değerlendirme ve uygulama yapma becerisi kazanmayı hedeflenmektedir. Merkezimize https://kalyonftrtipmerkezi.com.tr/ adresinden erişim sağlanmaktadır.