FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON

Hakkımızda

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü’nün vizyonu, fizyoterapi ve rehabilitasyonda araştırma, eğitim ve hizmet alanlarında ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan, saygın, öncü bir bölüm olmaktır.

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü’nün misyonu ülkemiz ve bölgemizde toplum sağlığının korunması, sürdürülmesi ve geliştirilmesi için hizmet veren, toplumsal sorunlara duyarlı ve sosyal sorumluluk sahibi, yenilikçi, bilimsel, insani ve etik değerlere öncelik veren, sağlık politikalarında aktif rol alan, saygın ve üstün nitelikli fizyoterapist ve sağlık eğitimcileri yetiştirmektir.

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon program eğitiminin amacı; sağlığın geliştirilmesi, hastalıkların önlenmesi ve tedavisi, fonksiyonelliğin artırılarak yaşam kalitesinin iyileştirilmesi amacıyla fizyoterapist yetiştirmektir. Bu kapsamda, klinik problemleri saptayarak vaka üzerinde bulguları yorumlama, klinik karar verme gibi beceri kazanımlarının yanı sıra  yaşam boyu öğrenme, gözlem yapma, sunma ve derse ait konularda takım çalışması, bilişim ve teknolojiden etkin yararlananan fizyoterapistler yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Disiplinlerarası çalışmayı ilke edinmiş ve yenilikçilik anlayışıyla bilime ışık tutan fizyoterapistler yetiştirmede lisansüstü eğitim için temel oluşturmaktadır.

4 yıllık Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans programını başarıyla tamamlayan öğrenciler ”Fizyoterapist” ünvanı ve hukuksal haklarını kazanırlar. Yaralanma, hastalık, doğuştan gelen özür, hareket sistemi bozuklukları veya diğer durumlardan kaynaklanan sorunları özel ölçme-değerlendirme yöntemleri ile belirleyerek, uzman hekimin tanısına göre fonksiyonel kapasitenin geliştirilmesine yönelik fizyoterapi ve rehabilitasyon programını planlayan, uygulayan ve tekrar değerlendirerek rapor eden, bunun yanı sıra sağlıklı kişilerin sağlığını devam ettirmek amacıyla uygun egzersizler ve koruyucu programlar planlayan mesleki otonomiye sahip olan bir sağlık personelidir.

Lisans sonrası yurtiçi veya yurtdışı kamu/özel üniversite ile araştırma enstitülerinin eğitim öğretim programlarında lisansüstü eğitime devam ederek bilim uzmanı, bilim doktoru, yardımcı doçent, doçent ve profesör akademisyen olabilirler. Fizyoterapistler, aynı zamanda TÜBİTAK, BAP, DPT, AR-GE, toplum tabanlı ve uluslar arası projeler ile yeni bilgi ve teknoloji üretmektedirler.

FTR bölümü öğrencileri;

  • Etkin iletişim kurabilmeli,
  • Sağlık bilimlerine ilgili duymalı,
  • Fen Bilimlerinde başarılı olmalı,
  • Teori ve pratiğin bütünleştirebilmeli,
  • Multidisipliner çalışmaya yatkın olmalı,
  • Sosyal sorumluluk alabilmelidir.