Tezler | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON

Tezler

Merve Karatel. Danışman Yavuz Yakut. Denver II Gelişimsel Tarama Testi Sonucu Anormal veya Şüpheli Olan 4-6 Yaş Grubu Çocuklarda Uygulanacak Olan Eğitim Öncesi ve Sonrası Gelişim Parametrelerinin ve Motor Performansın İncelenmesi. 2019.

Tuğba BADAT. Danışman Prof. Dr. Yavuz YAKUT. Sağlıklı Kadınlarda Bireysel Egzersiz ve Grup Egzersiz Eğitiminin Fiziksel Performans Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması. Yüksek Lisans Tezi. 2018.

Tuğba GÖNEN. Danışman Prof. Dr. Yavuz YAKUT. Pediatrik Hemofilili Hastalarda Egzersiz Eğitiminin Ağrı, Fiziksel Aktivite ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi. Doktora Tezi. 2021

Elif DİNLER. Danışman Yavuz YAKUT. Kronik Bel Ağrılı Kadınlarda Dansla Tedavinin Denge, Düşme, Vücut Farkındalığı ve Fonksiyonellik Üzerine Etkisinin İncelenmesi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Doktora Tezi, Gaziantep 2022.  

Erkin Oğuz Sarı.  Danışman Ayşenur Tuncer. COVID-19 pandemi sürecinde romatizmal hastalarda telerehabilitasyonun etkinliğinin araştırılması. 2021.

Mehmet Fatih KILIÇ Geriatrik bireylerde postür ve solunum egzersizlerinin denge ve vücut farkındalığına etkisi. 2021

Seda KUTLU Tip 2 diyabetli hastalarda kuvvetlendirme egzersizlerinin omuz pozisyon hissine etkisi. 2021

Mehmet ÇAKIROĞLU  Fibromiyalji sendromlu kadınlarda enstrüman yardımlı yumuşak doku mobilizasyonu ve iskemik kompresyon tekniğinin etkinliğinin karşılaştırılması.2021

Okan ŞAHİN Omuz ağrılı bireylerde diyafram mobilizasyonu ve diyafragmatik solunum egzersizlerinin ağrı, fonksiyonellik ve yaşam kalitesine etkisi. 2021

Hilal Aslan. Danışman Begümhan Turhan. Subakromiyal Sıkışma Sendromlu Hastalarda Video Oyunları Tabanlı Egzersiz Eğitiminin Ağrı, Fonksiyonellik ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkilerinin İncelenmesi. 2020.

Fatma Nur Çevik. Danışman Begümhan Turhan. Gonartroz tanısı almıs kadın hastalarda plateletten zengin plazma (PRP) tedavisi ve fizyoterapinin ağrı, fonksiyonellik, kinezyofobi ve yaşam kalitesi üzerine etkilerinin karşılaştırılması. 2020.

Tecelli Kayıran. Danışman Begümhan Turhan. Servikal disk hernisi tanısı almıs hastalarda nöral mobilizasyonun servikal postür, ağrı, yaşam kalitesi ve fonksiyonellik üzerine etkisi. 2020.

Burak Yılmaz. Danışman Begümhan Turhan. Oto Boya Sektöründe Çalışan Boyacılarda Solunum Egzersiz Eğitiminin Solunum Fonksiyonları, Fonksiyonel Kapasite, Uyku ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi. 2020.

Tuğba Işık. Danışman Deniz KOCAMAZ. Obez Kadınlarda Dans Terapinin Yaşam Kalitesi, Yorgunluk, Beden Algısı ve Depresyona Etkisi. 2020.

İmran Kandeğer. Danışman Deniz KOCAMAZ. Kifotik Postürü Olan Adölesan Kızlarda Solunum ve Postür Egzersizlerinin Etkisinin İncelenmesi.2020.

Haznedar, A. Danışman Serkan USGU. Sağlıklı Kadınlarda Topuklu Ayakkabı Kullanım Sıklığının, Gastrosoleus Kas Kısalığına, Ayak Postürüne Ve Dengeye Olan Etkisinin Araştırılması.2017.

Kısa, E. P. Danışman Serkan USGU. Omuz tendon patolojilerinde farklı fizyoterapi programlarının etkinliğinin araştırılması.2018.

Ramazanoğlu, E. Danışman Serkan USGU. Farklı yanık türlerinde kas tonusu ve elastisitesi ile ağrının incelenmesi. 2019.

Akbey, H. Danışman Serkan USGU.  Ney ve keman icracılarında servikal bölge problemleri ve egzersiz eğitiminin etkinliği. 2019.

Özbudak, Ö. Danışman Serkan USGU. Farklı kanser türüne sahip bireyler ile bakım veren aile üyelerinin fiziksel
aktivite ve yorgunluk düzeyinin incelenmesi. 2019.

Güney, T. Danışman Serkan USGU Adölesan kız çocuklarında omuz retraksiyon ortezi ve postür egzersizlerinin
kifoza olan etkisinin araştırılması. 2019.

Ibrık, A. Danışman Serkan USGU Adölesan taekwondo sporcularında pliometrik eğitiminin fiziksel uygunluk parametrelerine etkisi. 2019.

Çağtay MADEN, Danışman Kezban BAYRAMLAR, Kistik Fibrozisli Hastalarda Üst Ekstremite Kas Kuvveti İle
Fonksiyonel Kapasite, Kassal Endurans Ve Yaşam Kalitesi Arasındaki İlişki , 2017.

Tuba KAPLAN, Danışman Kezban BAYRAMLAR, Yaşlı Bireylerde Ayakkabı Uygunluğunun Fonksiyonel Performans Düzeyine ve Dengeye Etkisinin Araştırılması, 2017.