Program Eğitim Amaçları | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON

Program Eğitim Amaçları

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon programımızın eğitimi amacı;

Sağlığın geliştirilmesini, hastalıkların önlenmesi ve tedavisini, fonksiyonelliğin artırılarak yaşam kalitesinin iyileştirilmesini benimseyen,

– Klinik problemleri saptayarak vaka üzerinde bulguları değerlendiren (temel değerlendirme yöntemleri, gözlemler) ve yorumlayan, klinik karar verme becerisine sahip,

– Toplum sağlığında aktif rol alan,

– Etik prensiplere bağlı,

– İletişimi yüksek,

– Bilişim ve teknolojiyi etkin kullanan,

– Disiplinlerarası çalışmayı ilke edinen,

– Yenilikçilik anlayışını ve yaşam boyu öğrenme ilkesini benimseyen fizyoterapistler yetiştirmektir.