FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON

Program Eğitim Amaçları

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon programımızın eğitimi amacı;

sağlığın geliştirilmesi, hastalıkların önlenmesi ve tedavisi, fonksiyonelliğin arttırılarak yaşam kalitesinin iyileştirilmesi amacıyla FİZYOTERAPİSTLER yetiştirmektir.

Bu kapsamda,

klinik problemleri saptama, vaka üzerinde bulguları değerlendirerek (temel değerlendirme yöntemleri, gözlemler) yorumlama, klinik karar verme gibi beceri kazanımlarının yanı sıra yaşam boyu öğrenme ilkesini benimsemiş,

etik prensiplere bağlı, iletişimi yüksek, bilişim ve teknolojiyi etkin kullanan, disiplinlerarası çalışmayı ilke edinmiş, yenilikçilik anlayışını benimsemiş FİZYOTERAPİSTLER yetiştirilmesi hedeflenmektedir.