Kitap ve Kitap Bölümleri (Yazarlık ve Editörlük) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON

Kitap ve Kitap Bölümleri (Yazarlık ve Editörlük)

Murat Ali Çınar, Telerehabilitasyon Fizyoterapi Uygulamaları , Nezire Köse(ed), 1. Baskı, Ankara, Hipokrat Yayınevi, 2023

Yaraşır N.A., Tunca Yılmaz Ö., Bölüm 10: İmgelemeye Kavramsal Bakış ve Motor İmgelemenin Nöral Bağlantıları,  Nörolojik Rehabilitasyon Güncel Tedavi Yaklaşımları Editör: Öznur Tunca Yılmaz Hipokrat Yayınevi (2022) Ankara

Yaraşır N.A., Tunca Yılmaz Ö., Bölüm 38: Motor İmgelemenin Değerlendirilmesi ve Nörolojik Hastalıklardaki Yeri,  Nörolojik Rehabilitasyon Güncel Tedavi Yaklaşımları Editör: Öznur Tunca Yılmaz Hipokrat Yayınevi (2022) Ankara

Sarı EO. Telerehabilitasyon.  Nezire Köse, İlke Keser, Erdi Kayabınar, Ceyhun Türkmen (Ed) 1. Baskı. Telerehabilitasyon-Romatizmal Hastalıklarda Telerehabilitasyon (27.bölüm) Ankara: Hipokrat Yayınevi, 2022.

Usgu G, Kocamaz D. Yaşlı Bireylerde Fiziksel Aktivite. Ed. Erbahçeci F, Yıldırım Ün N.2021 Geriatrik Fizyoterapi ve Rehabilitasyon. Hipokrat Yayınevi. Ankara

Kocamaz D, Düger T. Breast Cancer and Exercise. In Breast Cancer Biology. IntechOpen. 2020; 1-15

Kocamaz D. Hidroterapi. Fatih Erbahçeci (Ed). 1. Baskı. Temel Fizyoterapi ve Rehabilitasyon.Ankara. Hipokrat Yayınevi. 2019

Kocamaz D. Magnetoterapi. Mahmut Yaran (Ed). 1. Baskı. Elektofizyolojik Ajanlar. Ankara. Vize Yayıncılık. 2019

Çınar MA., Yakut Y. Diz Ortezleri, Nilgün Bek(ed), 1. Baskı, Ortezler(s. 197-207) Ankara, Hipokrat Yayınevi,2019

Çınar MA, Bayramlar K. Yanık Hastalarında Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Fatih Erbahçeci(ed), 1. Baskı, Temel Fizyoterapi Uygulamaları (s. 347-362).

Dökünlü E, Solunum Fonksiyon Testlerinin Yorumlanmasına Yönelik Yaklaşımlar. Hyatt R.E, Scanlon P.D, Nakamura M. Yamak B, Yamak D.(Ed) Solunum Fonksiyon Testlerinin Yorumlanması Uygulama Rehberi   1. Basım, Hipokrat Kitapevi: Ankara, 2018

Dinler, E. Manuel Terapinin Etkileri. Necmiye Ün Yıldırım (Ed) 1. Baskı. Ortopedik Manuel Terapi- Nasıl Hareket Ettirileceğini ve Hissetmeyi Öğren (s. 38- 41) Ankara: Hipokrat Kitapevi, 2019

Dinler, E. Eklemlerin Tedavisinde Anahtar Noktalar. Necmiye Ün Yıldırım (Ed) 1. Baskı. Ortopedik Manuel Terapi- Nasıl Hareket Ettirileceğini ve Hissetmeyi Öğren (s. 48- 53) Ankara: Hipokrat Kitapevi, 2019

Badat, T. Lumbal Bölge. Necmiye Ün Yıldırım (Ed) 1. Baskı. Ortopedik Manuel Terapi- Nasıl Hareket Ettirileceğini ve Hissetmeyi Öğren (s. 208- 223) Ankara: Hipokrat Kitapevi, 2019

Usgu S, Spesifik Uygulamalar, Gökmen Yapalı (Ed). K-Taping. 2017.

Usgu S, Yürüyüş, Hareket Analizlerinin Fizyoterapi ve Rehabilitasyonda Kullanım Alanları, Fatih Erbahçeci, Kezban Bayramlar (Ed). Yürüyüş. 2018.

Usgu S, Egzersizle İlgili Kas Krampları, Burak K, Sporda Acil Müdahaleler Temel Başvuru. 2019.

Usgu S, Saha ve Klinik Muayene Rehberi, Gül Baltacı ve Gülcan Harput (Ed). Spor Notları, 2019.

Kocamaz D. Egzersiz Kapasitesi ile Basit Tezler.Hyatt R.E, Scanlon P.D, Nakamura M. Yamak B, Yamak D.(Ed ) Solunum Fonksiyon Testlerinin Yorumlanması Uygulama Rehberi   1. Basım, Hipokrat Kitapevi: Ankara, 2018.

Kocamaz D. Çeşitli Hastalık Paternleri. .Hyatt R.E, Scanlon P.D, Nakamura M. Yamak B, Yamak D.(Ed ) Solunum Fonksiyon Testlerinin Yorumlanması Uygulama Rehberi   1. Basım, Hipokrat Kitapevi: Ankara, 2018.

Kocamaz D.  Lumbal Bölge. Şeyda Toprak Çelenay, Ertuğrul Demirdel, Nezehat Özgül Ünlüer, Handan Soysal, Mustafa Ertuğrul Yaşa (Ed).  Palpasyon Teknikleri Fizyoterapistler için Yüzeysel Anatomi. Hipokrat Kitapevi: Ankara, 2019.

Yakut, Y.,  Tuncer, A. (2020). Architecture of human joints and their movement. In Comparative Kinesiology of the
Human Body (pp. 47-57). Academic Press.

Yakut Y. İnsan Hareketinde Biyomekanik. Editör (çeviri ed.), Pelikan Yayıncılık, 2014.

Yakut Y, Bek N. Yardımcı Cihazlar. Özürlü Çocuğu Olan Aileler İçin Rehber- Sorular ve Cevapları. Karaduman A., Tunca Yılmaz Ö. (ed). Mart 2010, Alf Matbaacılık, s:141–144, Ankara. ISBN: 978–605-88879-0-9 .

Yakut Y. Tidy’s Physiotherapy. Research in Physiotherapy. Ankara, 2007.

Yakut Y. Tidy’s Physiotherapy Biomechanics. Ankara, 2007

Yakut Y. Alçı ve Bandaj Teknikleri. Ortopedi El Kitabı. Lippincott Williams & Wilkins, 2003.

Uygur F, Yakut Y. Brakial Pleksus Yaralanmalarında Rehabilitasyon. H.Ü. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu
Yayınları-18, Ankara, 1995.

Algun C, Karaduman A, Yakut Y. El ve Elbileği Splintleri. H.Ü. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu Yayınları-5,
Ankara, 1991.

Yavuz YAKUT, Journal of Exercise Therapy and Rehabilitation (Ed)

Kezban BAYRAMLAR, Journal of Exercise Therapy and Rehabilitation (Ed)

Yavuz YAKUT, Zeugma Sağlık Araştırmaları Dergisi (Ed)

Kezban BAYRAMLAR, Zeugma Sağlık Araştırmaları Dergisi (Ed)