Program Yeterliliği | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON

Program Yeterliliği

1 Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanı ile ilgili temel bilimlere, klinik alanlara yönelik teorik ve uygulama bilgi ve becerisi kazanır.
2 Fizyoterapi ve rehabilitasyon ile ilgili psikososyal ve mesleki farkındalık bilgisi edinir.
3 Yaşam boyu öğrenme ilkesi ile kendini geliştirip araştırma önerileri sunma, teknolojik gelişmeleri takip etme ve girişimcilik becerileri kazanır.
4 Etik prensiplere bağlı, multidisipliner çalışma ve etkili iletişim kurma becerisi kazanır.
5 Ulusal ve uluslararası alana özgü literatür araştırma, yayın tarama, araştırma planlama ve veri analizleri konusunda bilgi edinir.
6 Sağlık alanındaki hukuksal süreçleri bilir, hasta mahremiyeti ve kişisel verilerin korunması (gizliliği) ilkelerini öğrenir.
7 Toplum sağlığını korumak ve geliştirmek, sağlıklı yaşlanmaya yönelik uygulama bilgileri kazanır.
8 Fizyoterapi ve rehabilitasyonda alan dışı eğitimlerle sosyokültürel gelişim kazanır.
9 Vaka çalışmalarında uygun değerlendirme, yorumlama ve klinik karar verme sürecini yönetme becerisi kazanır.