Yönetmelik Değişikliği Hkk. | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON

Yönetmelik Değişikliği Hkk.

Yönetmelik Değişikliği Hkk.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 24 üncü maddesinde yapılan değişiklikler 3 Aralık 2015 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 

 
Yönetmelikte yapılan değşiklikler aşağıdadır.
 
(2) Bir yarıyılda azami ders yükü 27 kredi, yaz öğretiminde azami ders yükü 15 kredidir. Çift anadal ve yandal yapan öğrenciler danışmanının onayı ile çift anadal ve yandal programları kapsamında en fazla 12 kredilik ders alabilirler. Devam zorunluluğuna ilişkin 26 ncı madde hükümleri saklıdır.               
(6) Öğrenciler, ders saatlerinin çakışmaması halinde, danışmanlarının uygun gördüğü ölçüde bir üst yarıyıldan ders alabilir. Azami ders yükü danışmanın önerisi ile GNO’su 2.00 ile 2.49 arasında olan öğrenciler için 30 krediye, 2.50’den fazla olan öğrenciler içinse en fazla 33 krediye çıkartılabilir. Üst yarıyıldan ders alınabilmesi için GNO notunun en az 2.50 olması gerekir.