FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON

Yaz okulu Hakkında

Yaz okulu Hakkında

FTR203 Fizyoterapide Ölçme ve Değerlendirme, FTR204 Egzersiz ve Tedavi Prensipleri, FTR309 Kardiyopulmoner Rehabilitasyon I, FTR310 Kardiyopulmoner Rehabilitasyon II derslerinin yazokulu son kesin kayıt tarihi 13.06.19’dur. Şahsen başvuru yada noter onaylı vekaletname gerekmektedir.