FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON

Etik Kurul Toplantı Tarihleri Hkk.

Etik Kurul Toplantı Tarihleri Hkk.

SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU GİRİŞİMSEL OLMAYAN 

 
ARAŞTIRMALAR ETİK KURULU DUYURUSU
 
ETİK KURULA BAŞVURU 
 
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Girişimsel Olmayan Araştırmalar Etik Kurulu, 
 
sağlık bilimleri alanında yapılan bilimsel araştırmaları araştırma etiği yönünden 
 
değerlendirmektedir. Bu kapsamda yüksek lisans tez araştırmaları, bitirme 
 
projesi/dersi kapsamında yapılacak araştırmalar, öğretim elemanları tarafından 
 
yapılacak araştırmaların Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Araştırma Etik Kurulu 
 
onayına sunulması gerekmektedir. 
 
Etik Kurul’a başvuru usulleri Üniversitenin Sağlık Bilimleri Enstitüsü web 
 
sayfasında “Form ve Dilekçeler” başlığı altındaki Etik Kurul Formlarında yer 
 
almaktadır (http://sben.hku.edu.tr/Form-ve-Dilekceler/5/Etik-Kurul-Formu/24). 
 
Araştırma projelerinin değerlendirilmeye alınabilmesi için aynı web 
 
sitesinde bulunan etik kurul dosyası ve eklerinin doldurularak Enstitü 
 
sekreterliğine araştırmacı tarafından şahsen (toplantıdan bir hafta önce) teslim 
 
edilmesi gerekmektedir. Etik Kurul toplantı tarihleri aşağıdaki tabloda yer 
 
almaktadır.  Etik Kurul’a araştırma dosyası ile başvuru olmadığı takdirde 
 
toplantı iptal edilecektir. 
 
GÜZ DÖNEMİ TOPLANTI TARİHLERİ
 
1. 02 KASIM 2015, SAAT 15.00-16.00
 
2. 09 KASIM 2015, SAAT 15.00-16.00
 
3. 23 KASIM 2015, SAAT 15.00-16.00
 
4. 07 ARALIK 2015, SAAT 15.00-16.00
 
5. 21 ARALIK 2015, SAAT 15.00-16.00