"Adölesan İdiopatik Skolyoz: Gaziantep” Kongresi Bildiri Kabul Şartları Hk. | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON

“Adölesan İdiopatik Skolyoz: Gaziantep” Kongresi Bildiri Kabul Şartları Hk.

“Adölesan İdiopatik Skolyoz: Gaziantep” Kongresi Bildiri Kabul Şartları Hk.

Değerli Meslektaşlarım,

Günümüzde artan sayıda ve oranda görülen adölesan idiopatik skolyozda, güncel bilgileri ve gelişimleri tartışmak ve paylaşımda bulunmak amacıyla Hasan Kalyoncu Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü tarafından 19-20 Nisan 2024 tarihlerinde Gaziantep’te gerçekleştirilecek olan “Adölesan İdiopatik Skolyoz: Gaziantep” kongresine sizleri davet etmekten mutluluk ve onur duyarız.

Kongre kapsamında 5 Nisan 2024 tarihine kadar skolyozkongre24@gmail.com adresinden bildiri kabulü yapılacak ve sunulan bildiriler ULAKBİM-TR dizininde de yer alan “Journal of Exercise Therapy and Rehabilitation – JETR” dergisinde yayınlanacaktır.

Kongreye katılım ücretsiz olup kontenjan sınırlıdır. Kongre programı ve bildiri koşulları hakkında detaylı bilgi almak için skolyozkongre24@gmail.com adresine mail atabilir, bölümümüz WEB sayfasını (https://ftr.hku.edu.tr/) takip edebilirsiniz.

Kongre Başkanı
Prof. Dr. Yavuz YAKUT 

GENEL BİLGİLER

 • Kabul edilen bildiri özetleri Journal of Exercise Therapy and Rehabilitation (JETR) (TR Dizin indeksli) dergisinden yayınlanacaktır.
 • Kongre aşağıda belirtilen bilimsel alanlarda bildirileri kabul etmektedir:
 • Skolyoz (Adolesan idiyopatik skolyoz, Nöromusküler skolyoz)
 • Scheuermann kifozu
 • Spinal patolojiler (disk herniasyonları, diksopatiler, spinal stenoz vs.)
 • Spinal ortezler
 • Spinal bölgeyi etkileyen konjenital deformiteler
 • Spinal bölge ile ilgili diğer araştırma konuları ( biyomekanik, ağrı vs.)
 • Sadece sözel bildiri kabul edilecektir.
 • Bildiri özetleri hem Türkçe hem İngilizce gönderilecektir.
 • Bir katılımcı en fazla iki bildiri gönderebilir.
 • Bir katılımcı en fazla iki bildiri
 • Kabul edilen bildirilerin JETR dergisinde yer alabilmesi için, bildiri sahiplerinden en az birinin kongreye kayıtlı olması gerekmektedir.
 • Kongre kayıtları tek isme yapıldığı için, bildirideki diğer isimleri kapsamamaktadır.
 • Sunum dili, Türkçe veya İngilizce olacaktır.
 • Sözlü sunum yapacak olan katılımcılarımız sunumlarını MS PowerPoint programında hazırlayacaklardır.
 • Kendileri için ayrılan toplam süre 6 dakikadır (5 dakika sözel sunum 1 dakika soru-cevap).
 • Sözel sunumlar 10 slaytı geçmeyecek şekilde hazırlanmalıdır.
 • Sözel bildiri son gönderim tarihi 5 NİSAN 2024’tür
 • Bildiriler skolyozkongre24@gmail.com e-mail adresine gönderilecektir

Yazım Kuralları

 • Bildiri özetleri, Türkçe ve İngilizce olarak yazılmalı, içerikleri ve anahtar kelimeleri bire bir aynı hazırlanmalıdır.
 • İngilizce özetin başına makalenin İngilizce başlığı eklenmelidir.
 • Bildiri başlığı en fazla 200 karakter olmalıdır. Başlık çalışmanın içeriğini yansıtıcı ve okurların ilgisini çekecek nitelikte olmalıdır.
 • Bildiri özetleri sırasıyla BAŞLIK, YAZAR(LAR), KURUM(LAR) ve ÖZET METNİ bölümlerini içermelidir. Başlık; Özetin içeriğini yansıtacak kısalıkta olmalıdır. Sadece ilk harf büyük geri kalan tüm kelimeler küçük harfle yazılmalıdır.
 • Yazar(lar); Ad, SOYAD sıralamasıyla yazılmalıdır. Yazarların ad (sadece ilk harf büyük) ve soyadları (tümü büyük harf) açık olarak yazılmalıdır.
 • Kurum(lar); Yazar sırasına göre kurumlar açık adları, bölümleri ve şehirleri ile yazılmalıdır.
 • Yazarların açık adları, soyadları ve akademik unvanları, çalıştıkları kurum, çalışmanın yapıldığı klinik, bölüm, enstitü, hastane veya üniversitenin açık adı ve adresi belirtilmeli ve her yazar için üst numaralandırma kullanılmalıdır.
 • Özet Metni’ nin alt başlıkları: Amaç, Yöntem, Bulgular (p değeri yazılmalıdır) ve Sonuç; İngilizce özette yer alan alt başlıklar: Purpose, Methods, Results (p değeri yazılmalıdır) ve Conclusion şeklinde hazırlanmalıdır. Amaç bölümünde çalışmanın yapılma nedeni belirtilmelidir. Yöntem bölümünde olgu/denek sayısı, kullanılan klinik, tanısal ve deneysel yöntemler anlaşılır bir şekilde tanımlanmalıdır. Bulgular bölümünde elde edilen niceliksel ya da niteliksel veriler ve varsa istatistiksel sonuçlar verilmelidir. Sonuç bölümünde elde edilen verilerden hangi sonuçlara ulaşıldığı özetlenmeli ve çalışmanın bilime katkısı irdelenmelidir.
 • Anahtar kelimeler en az 3, en fazla 5 kelimeden oluşmalıdır.
 • Anahtar kelimeler MeSH (Medical Subject Headings, http://www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html) listesinden seçilmelidir.
 • Bildiriler özet gönderme sayfasındaki ilgili kutucuğa kaydedilmelidir.
 • Bildiriler 12 punto Times New Roman yazı karakteriyle çift satır aralıklı yazılmalı ve sayfanın her iki kenarında 2,5 cm boşluk bırakılmalıdır.
 • Türkçe bildiriler 250 kelimeyi İngilizce bildiriler 300 kelimeyi geçmemeli ve tablo ya da resim içermemelidir
 • Bildiriler tek bir paragraf halinde hazırlanmalıdır.
 • Bildirilerde kısaltmalardan mümkün olduğunca kaçınılmalıdır, eğer kısaltmalar kullanılacaksa, özet içinde ilk kullanıldığı yerde açık olarak belirtilmelidir.
 • Sunum yapacak yazar altı çizili olarak belirtilmelidir.

NOT: Yazım kurallarına uymayan bildiriler değerlendirilmeye alınmayacaktır.

 

ÖRNEK BİLDİRİ ÖZETİ

Türkçe başlık (sadece baş harfi büyük)

Yazar İsim SOYİSİM1, İsim SOYİSİM2, İsim SOYİSİM3   (sunum yapacak kişinin isminin altı çizili olacak)

1A Üniversitesi, B Fakültesi, C Bölümü, Ankara. ORCID numarası:

2D Üniversitesi, E Fakültesi, F Bölümü, Ankara. ORCID numarası: E-mail: (sunum yapacak kişinin mail adresi de yazmalı)

3A Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul. ORCID numarası:

Amaç: Çalışmanın amacı belirtilmelidir.

Yöntem: Çalışmanın yöntemi yazılmalıdır.

Bulgular: Çalışmanın önemli bulguları yazılmalıdır. P değeri belirtilmelidir (p<0,05, p<0,001 veya p=0,002 gibi).

Sonuç: Çalışmanın sonucu yazılmalıdır. Türkçe özet de, İngilizce özet de 250 kelimeyi geçmemelidir. Türkçe ve İngilizce özet ve anahtar kelimeler birebir aynı olmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Anahtar kelime, anahtar, kelime. (Anahtar Kelimeler MeSH, Medical Subject Headings, http://www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html listesinden seçilmelidir. Aynı zamanda seçtiğiniz anahtar kelimeler Türkiye Bilim Terimleri http://www.bilimterimleri.com içerisinde de yer almalıdır.) Kongrede sunum yapacak kişinin isminin altı çizilip mail adresi eklenmelidir.

İngilizce başlık

Purpose: The purpose of the study should be stated.

Methods: The method of the study should be written.

Results: The important findings of the study should be written down. P value should be stated (such as p<0.05, p<0.001 or p=0.002).

Conclusion: The results of the study should be written down. Both the Turkish and English abstracts should not exceed 250 words. Turkish and English abstract and keywords must be exactly the same.

Keywords: Keyword, key, word.