FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON

6. Ulusal Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Kongresi

6. Ulusal Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Kongresi

6. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon kongresi 4-6 Mayıs 2017 tarihinde Ankara’da bölüm hocalarımızın katılımıyla gerçekleşti. Bölüm başkanımız Prof. Dr. Kebzan BAYRAMLAR kongreye oturum başkanlığıyla katkıda bulundu. Yar. Doç. Dr. Serkan Usgu’nun sözel bildiri moderatörlüğü yaptığı kongrede Ar. Gör. Tuba KAPLAN; Yaşlı Bireylerde Ayakkabı Uygunluğunun DÜşmeye Olan etkisinin Araştırılması adlı çalışmayı, Ar. Gör. Murat Ali ÇINAR; Major Yanıklı Hastalarda Fizyoterapinin Metabolik Sendrom Üzerine Etkisi: Pilot Çalışma isimli çalışmasını sözel olarak sundu.