Ders Planları | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON

Ders Planları

2021-2022 Girişliler İçin

1. Yarıyıl

Kod Ad Tür Kredi Akts
AİİT101 Atatürk İlkeleri ve Inkılap Tarihi I Ders 2,0 2,0
FTR103 Fizik Ders 2,0 3,0
FTR109 Anatomi I Ders 5,0 6,0
FTR111 Fizyoloji I Ders 4,0 4,0
FTR121 Biyokimya Ders 2,0 3,0
FTR129 Rehabilitasyonda Etik Prensipler ve Terminoloji Ders 2,0 3,0
ING 101 İngilizce I Ders 2,0 3,0
SECALN1YY FTR I. Yarıyıl Alan Seçmeli Seçmeli Grup 4,0 4,0
FTR113 Beslenme Seçmeli Ders 2,0 2,0
FTR125 Sağlık Kurumları İşletmeciliği Seçmeli Ders 2,0 2,0
FTR127 Müzikle Terapi Seçmeli Ders 2,0 2,0
FTR135 Kişilerarası İletişim Seçmeli Ders 2,0 2,0
FTR137 Fizyoterapide Girişimcilik ve Yenilikçilik Seçmeli Ders 2,0 2,0
FTR139 Yaratıcı Drama Seçmeli Ders 2,0 2,0
TÜR101 Türk Dili ve Edebiyatı I Ders 2,0 2,0
TOPLAM: 25 30

2. Yarıyıl

Kod Ad Tür Kredi Akts
FTR140 Normal Motor Gelişim Ders 2,0 3,0
AİİT 102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Ders 2,0 2,0
FTR106 Mikrobiyoloji Ders 2,0 3,0
FTR108 Isı Işık Su Ders 2,0 3,0
FTR110 Anatomi II Ders 5,0 6,0
FTR112 Fizyoloji II Ders 4,0 4,0
İNG102 İngilizce II Ders 2,0 3,0
SECALN2YY FTR 2.Yarıyıl Alan Seçmeli Seçmeli Grup 6,0 6,0
FTR118 Psikososyal Rehabilitsayon Seçmeli Ders 2,0 2,0
FTR124 Aquaterapi Seçmeli Ders 2,0 2,0
FTR128 Rehabilitasyonda Müzik Seçmeli Ders 2,0 2,0
FTR130 Epidemiyoloji Seçmeli Ders 2,0 2,0
FTR132 Sağlık Hukuku Seçmeli Ders 2,0 2,0
FTR134 İlkyardım Seçmeli Ders 2,0 2,0
TÜR102 Türk Dili ve Edebiyatı II Ders 2,0 2,0
TOPLAM: 27,0 30,0

3. Yarıyıl

Kod Ad Tür Kredi Akts
FTR203 Fizyoterapide Ölçme ve Değerlendirme Ders 3,0 4,0
FTR205 Elektroterapi I Ders 3,0 3,0
FTR207 Ortopedi Ders 2,0 2,0
FTR209 Kinezyoloji I Ders 2,0 3,0
FTR217 Dahiliye Ders 2,0 2,0
FTR219 Biyomekanik Ders 2,0 3,0
FTR225 Manipulatif Tedavi Yöntemleri I Ders 3,0 3,0
FTR241 Fonksiyonel Nöroanatomi ve Nöroloji I Ders 2,0 3,0
SECALN3YY FTR 3. Yarıyıl Alan Seçmeli Seçmeli Grup 2,0 2,0
FTR229 Klinik Elektrofizyoloji Seçmeli Ders 2,0 2,0
FTR233 İleri Nöroanatomi Seçmeli Ders 2,0 2,0
FTR239 Temel Halk Sağlığı Seçmeli Ders 2,0 2,0
FTR237 Temel Yaşam Desteği Seçmeli Ders 2,0 2,0
SECSOS3YY 3. YY Universite Geneli Serbest Seçmeli Seçmeli Grup 2,0 3,0
FTR005 Sağlıkta Proje Yönetimi I Seçmeli Ders 2,0 3,0
FTR007 Yaşam Boyu Öğrenme I Seçmeli Ders 2,0 3,0
FTR009 Sağlık Teknolojileri I Seçmeli Ders 2,0 3,0
FTR001 Engellide Fiziksel Aktivite ve Spor I Seçmeli Ders 2,0 3,0
FTR013 Aktif Üniversite Seçmeli Ders 2,0 3,0
TOPLAM: 25,0 30,0

4. Yarıyıl

Kod Ad Tür Kredi Akts
FTR204 Egzersiz ve Tedavi Prensipleri Ders 3,0 4,0
FTR208 Romatoloji Ders 2,0 2,0
FTR210 Kinezyoloji II Ders 2,0 3,0
FTR214 Egzersiz Fizyolojisi Ders 2,0 3,0
FTR216 Fonksiyonel Nöroanatomi ve Nöroloji II Ders 2,0 3,0
FTR232 Manipulatif Tedavi Yöntemleri II Ders 3,0 3,0
FTR234 Nöroşirurji Ders 2,0 2,0
FTR236 Endüstriyel Fizyoterapi Ders 2,0 2,0
FTR242 Elektroterapi II Ders 3,0 3,0
SECALN4YY 4. Yarıyıl Alan Seçmeli Seçmeli Grup 2,0 2,0
FTR238 Klinik Biyomekanik Seçmeli Ders 2,0 2,0
FTR240 Çocuklarda Terapatik Egzersiz Seçmeli Ders 2,0 2,0
FTR244 Temel Hareket Analizi Seçmeli Ders 2,0 2,0
FTR246 Asistif Cihazlar ve Teknoloji Seçmeli Ders 2,0 2,0
SECSOS4YY 4. YY Universite Geneli Serbest Seçmeli Seçmeli Grup 2,0 3,0
FTR006 Sağlıkta Proje Yönetimi II Seçmeli Ders 2,0 3,0
FTR008 Yaşam Boyu Öğrenme II Seçmeli Ders 2,0 3,0
FTR010 Sağlık Teknolojileri II Seçmeli Ders 2,0 3,0
FTR002 Engellide Fiziksel Aktvite ve Spor II Seçmeli Ders 2,0 3,0
FTR016 Aktif Üniversite II Seçmeli Ders 2,0 3,0
TOPLAM: 25,0 29,0

5. Yarıyıl

Kod Ad Tür Kredi Akts
FTR301 İş ve Uğraşı Terapisi Ders 2,0 2,0
FTR305 Sporda Fizyoterapi Ders 2,0 3,0
FTR307 Nörolojik Rehabilitasyon Ders 3,0 3,0
FTR309 Kardiyopulmoner Rehabilitasyon I Ders 2,0 3,0
FTR329 Patoloji Ders 2,0 2,0
FTR343 Romatolojik Rehabilitasyon Ders 2,0 3,0
FTR345 Ortezler Ders 2,0 3,0
FTR347 Nörofizyolojik Yaklaşımlar I Ders 3,0 3,0
FTR349 Temel Fizyoterapi Uygulamaları I Ders 3,0 3,0
SECALN5YY FTR 5. Yarıyıl Alan Seçmeli Seçmeli Grup 2,0 2,0
FTR331 Yürüyüş Patolojileri Seçmeli Ders 2,0 2,0
FTR333 Pediatrik Pulmoner Rehabilitasyon Seçmeli Ders 2,0 2,0
FTR335 Kadın Sağlığı ve Fizyoterapi Seçmeli Ders 2,0 2,0
FTR341 Nörolojik Rehabilitasyonda Özel Egzersiz Uygulamaları Seçmeli Ders 2,0 2,0
SECSOS5YY 5. YY Universite Geneli Serbest Seçmeli Seçmeli Grup 2,0 3,0
FTR003 Nefes ve Sağlıklı Yaşam I ÜGSS 2,0 3,0
FTR005 Sağlıkta Proje Yönetimi I Seçmeli Ders 2,0 3,0
FTR007 Yaşam Boyu Öğrenme Seçmeli Ders 2,0 2,0
FTR009 Sağlık Teknolojileri I Seçmeli Ders 2,0 2,0
FTR011 Fizyoterapide İngilizce Eğitim Portalı I Seçmeli Ders 2,0 3,0
FTR001 Engellide Fiziksel Aktivite ve Spor I Seçmeli Ders 2,0 3,0
FTR013 Aktif Üniversite Seçmeli Ders 2,0 3,0
TOPLAM: 26,0 30,0

6. Yarıyıl

Kod Ad Tür Kredi Akts
FTR302 İşitme ve Konuşma Terapisi Ders 2,0 3,0
FTR306 Ortopedik Rehabilitasyon Ders 3,0 4,0
FTR308 Fizyoterapide Koruyucu Yaklaşımlar Ders 2,0 2,0
FTR310 Kardiyopulmoner Rehabilitasyon II Ders 3,0 3,0
FTR314 Pediyatrik Rehabilitasyon Ders 3,0 3,0
FTR322 Temel Fizyoterapi Uygulamaları II Ders 3,0 4,0
FTR324 Nörofizyolojik Yaklaşımlar II Ders 3,0 3,0
FTR326 Protezler Ders 2,0 3,0
SECALN6YY 6. Yarıyıl Alan Seçmeli Seçmeli Grup 2,0 2,0
FTR328 Yutma Bozuklukları Seçmeli Ders 2,0 2,0
FTR330 Ortopedik Rehabilitasyonda Özel Egzersiz Seçmeli Ders 2,0 2,0
FTR332 Neonatal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Seçmeli Ders 2,0 2,0
FTR334 El Rehabilitasyonu Seçmeli Ders 2,0 2,0
FTR340 Spor Yaralanmaları Seçmeli Ders 2,0 2,0
SECSOS6YY 6. YY Universite Geneli Serbest Seçmeli Seçmeli Grup 2,0 3,0
FTR006 Sağlıkta Proje Yönetimi II Seçmeli Ders 2,0 3,0
FTR008 Yaşam Boyu Öğrenme II Seçmeli Ders 2,0 3,0
FTR010 Sağlık Teknolojileri II Seçmeli Ders 2,0 3,0
FTR012 Fizyoterapide İngilizce Eğitim Portalı II Seçmeli Ders 2,0 3,0
FTR002 Engellide Fiziksel Aktvite ve Spor II Seçmeli Ders 2,0 3,0
FTR004 Nefes ve Sağlıklı Yaşam II ÜGSS 2,0 3,0
FTR016 Aktif Üniversite II Seçmeli Ders 2,0 3,0
TOPLAM: 25,0 29,0

7. Yarıyıl

Kod Ad Tür Kredi Akts
FTR407 Fizyoterapi ve Rehabilitasyonda Yönetim ve Organizasyon Ders 2,0 2,0
FTR409 Fizyoterapi Araştırma Metadolojisi Ders 2,0 2,0
FTR411 Radyoloji Ders 2,0 2,0
FTR413 Fizyoterapide Klinik Karar Verme I Ders 2,0 2,0
FTR415 Klinik Çalışma I Ders 10,0 20,0
SECALN7YY 7. Yarıyıl Alan Seçmeli
FTR425 Telerehabilitasyon Seçmeli Ders 2,0 2,0
FTR427 Kronik Hastalık Yönetimi Seçmeli Ders 2,0 2,0
TOPLAM: 20,0 31,0

8. Yarıyıl

Kod Ad Tür Kredi Akts
FTR426 Egzersiz Danışmanlığı Ders 2,0 2,0
FTR410 Farmakoloji Ders 2,0 2,0
FTR416 Fizyoterapide Klinik Karar Verme II Ders 2,0 2,0
FTR418 Klinik Çalışma II Ders 10,0 20,0
FTR424 Kanıta Dayalı Uygulamalar Ders 2,0 2,0
SECALN8YY 8.Yarıyıl Alan Seçmeli %50 Seçmeli Grup 2,0 2,0
FTR412 Geriyatrik Rehabilitasyon Seçmeli Ders 2,0 2,0
FTR444 Afet Yönetiminde Fizyoterapi Seçmeli Ders 2,0 2,0
TOPLAM: 20,0 31,0

1. Yarıyıl

Kod Ad Tür Kredi Akts
AİİT101 Atatürk İlkeleri ve Inkılap Tarihi I Ders 2,0 2,0
FTR103 Fizik Ders 2,0 3,0
FTR109 Anatomi I Ders 5,0 6,0
FTR111 Fizyoloji I Ders 4,0 4,0
FTR121 Biyokimya Ders 2,0 3,0
FTR129 Rehabilitasyonda Etik Prensipler ve Terminoloji Ders 2,0 3,0
ING 101 İngilizce Ders 2,0 3,0
SECALN1YY FTR I. Yarıyıl Alan Seçmeli Seçmeli Grup 4,0 4,0
FTR113 Beslenme Seçmeli Ders 2,0 2,0
FTR125 Sağlık Kurumları İşletmeciliği Seçmeli Ders 2,0 2,0
FTR127 Müzikle Terapi Seçmeli Ders 2,0 2,0
FTR135 Kişilerarası İletişim Seçmeli Ders 2,0 2,0
FTR137 Fizyoterapide Girişimcilik ve Yenilikçilik Seçmeli Ders 2,0 2,0
FTR139 Yaratıcı Drama Seçmeli Ders 2,0 2,0
TÜR101 Türk Dili ve Edebiyatı I Ders 2,0 2,0
TOPLAM: 25 30

2. Yarıyıl

Kod Ad Tür Kredi Akts
AİİT 102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Ders 2,0 2,0
FTR106 Mikrobiyoloji Ders 2,0 2,0
FTR108 Isı Işık Su Ders 2,0 3,0
FTR110 Anatomi II Ders 5,0 6,0
FTR112 Fizyoloji II Ders 4,0 4,0
FTR126 Temel Histoloji Ders 2,0 2,0
İNG102 İngilizce II Ders 2,0 3,0
SECALN2YY FTR 2.Yarıyıl Alan Seçmeli Seçmeli Grup 6,0 6,0
FTR118 Psikososyal Rehabilitsayon Seçmeli Ders 2,0 2,0
FTR124 Aquaterapi Seçmeli Ders 2,0 2,0
FTR128 Rehabilitasyonda Müzik Seçmeli Ders 2,0 2,0
FTR130 Epidemiyoloji Seçmeli Ders 2,0 2,0
FTR132 Sağlık Hukuku Seçmeli Ders 2,0 2,0
FTR134 İlkyardım Seçmeli Ders 2,0 2,0
TÜR102 Türk Dili ve Edebiyatı II Ders 2,0 2,0
TOPLAM: 27,0 30,0

3. Yarıyıl

Kod Ad Tür Kredi Akts
FTR201 Normal Motor Gelişim Ders 2,0 3,0
FTR203 Fizyoterapide Ölçme ve Değerlendirme Ders 3,0 3,0
FTR205 Elektroterapi I Ders 3,0 3,0
FTR207 Ortopedi Ders 2,0 2,0
FTR209 Kinezyoloji I Ders 2,0 3,0
FTR217 Dahiliye Ders 2,0 2,0
FTR219 Biyomekanik Ders 2,0 3,0
FTR225 Manipulatif Tedavi Yöntemleri I Ders 3,0 3,0
FTR241 Fonksiyonel Nöroanatomi ve Nöroloji I Ders 2,0 3,0
SECALN3YY FTR 3. Yarıyıl Alan Seçmeli Seçmeli Grup 2,0 2,0
FTR229 Klinik Elektrofizyoloji Seçmeli Ders 2,0 2,0
FTR233 İleri Nöroanatomi Seçmeli Ders 2,0 2,0
FTR239 Temel Halk Sağlığı Seçmeli Ders 2,0 2,0
FTR237 Temel Yaşam Desteği Seçmeli Ders 2,0 2,0
SECSOS3YY 3. YY Universite Geneli Serbest Seçmeli Seçmeli Grup 2,0 3,0
FTR005 Sağlıkta Proje Yönetimi I Seçmeli Ders 2,0 3,0
FTR007 Yaşam Boyu Öğrenme I Seçmeli Ders 2,0 3,0
FTR009 Sağlık Teknolojileri I Seçmeli Ders 2,0 3,0
FTR011 Fizyoterapide İngilizce Eğitim Portalı I Seçmeli Ders 2,0 3,0
FTR001 Engellide Fiziksel Aktivite ve Spor I Seçmeli Ders 2,0 3,0
FTR013 Aktif Üniversite Seçmeli Ders 2,0 3,0
TOPLAM: 25,0 30,0

4. Yarıyıl

Kod Ad Tür Kredi Akts
FTR204 Egzersiz ve Tedavi Prensipleri Ders 3,0 3,0
FTR208 Romatoloji Ders 2,0 2,0
FTR210 Kinezyoloji II Ders 2,0 3,0
FTR214 Egzersiz Fizyolojisi Ders 2,0 3,0
FTR216 Fonksiyonel Nöroanatomi ve Nöroloji II Ders 2,0 3,0
FTR232 Manipulatif Tedavi Yöntemleri II Ders 3,0 3,0
FTR234 Nöroşirurji Ders 2,0 2,0
FTR236 Endüstriyel Fizyoterapi Ders 2,0 2,0
FTR242 Elektroterapi II Ders 3,0 3,0
SECALN4YY 4. Yarıyıl Alan Seçmeli Seçmeli Grup 2,0 2,0
FTR238 Klinik Biyomekanik Seçmeli Ders 2,0 2,0
FTR240 Çocuklarda Terapatik Egzersiz Seçmeli Ders 2,0 2,0
FTR244 Temel Hareket Analizi Seçmeli Ders 2,0 2,0
FTR246 Asistif Cihazlar ve Teknoloji Seçmeli Ders 2,0 2,0
SECSOS4YY 4. YY Universite Geneli Serbest Seçmeli Seçmeli Grup 2,0 3,0
FTR006 Sağlıkta Proje Yönetimi II Seçmeli Ders 2,0 3,0
FTR008 Yaşam Boyu Öğrenme II Seçmeli Ders 2,0 3,0
FTR010 Sağlık Teknolojileri II Seçmeli Ders 2,0 3,0
FTR012 Fizyoterapide İngilizce Eğitim Portalı II Seçmeli Ders 2,0 3,0
FTR002 Engellide Fiziksel Aktvite ve Spor II Seçmeli Ders 2,0 3,0
FTR016 Aktif Üniversite II Seçmeli Ders 2,0 3,0
TOPLAM: 25,0 29,0

5. Yarıyıl

Kod Ad Tür Kredi Akts
FTR301 İş ve Uğraşı Terapisi Ders 2,0 2,0
FTR305 Sporda Fizyoterapi Ders 2,0 3,0
FTR307 Nörolojik Rehabilitasyon Ders 3,0 3,0
FTR309 Kardiyopulmoner Rehabilitasyon I Ders 3,0 3,0
FTR329 Patoloji Ders 2,0 2,0
FTR343 Romatolojik Rehabilitasyon Ders 2,0 3,0
FTR345 Ortez ve Rehabilitasyon Ders 2,0 3,0
FTR347 Nörofizyolojik Yaklaşımlar I Ders 3,0 3,0
FTR349 Temel Fizyoterapi Uygulamaları I Ders 3,0 3,0
SECALN5YY FTR 5. Yarıyıl Alan Seçmeli Seçmeli Grup 2,0 2,0
FTR331 Yürüyüş Patolojileri Seçmeli Ders 2,0 2,0
FTR333 Pediatrik Pulmoner Rehabilitasyon Seçmeli Ders 2,0 2,0
FTR335 Kadın Sağlığı ve Fizyoterapi Seçmeli Ders 2,0 2,0
FTR341 Nörolojik Rehabilitasyonda Özel Egzersiz Uygulamaları Seçmeli Ders 2,0 2,0
SECSOS5YY 5. YY Universite Geneli Serbest Seçmeli Seçmeli Grup 2,0 3,0
FTR005 Sağlıkta Proje Yönetimi I Seçmeli Ders 2,0 3,0
FTR007 Yaşam Boyu Öğrenme Seçmeli Ders 2,0 2,0
FTR009 Sağlık Teknolojileri I Seçmeli Ders 2,0 2,0
FTR011 Fizyoterapide İngilizce Eğitim Portalı I Seçmeli Ders 2,0 3,0
FTR001 Engellide Fiziksel Aktivite ve Spor I Seçmeli Ders 2,0 3,0
FTR013 Aktif Üniversite Seçmeli Ders 2,0 3,0
TOPLAM: 26,0 30,0

6. Yarıyıl

Kod Ad Tür Kredi Akts
FTR302 İşitme ve Konuşma Terapisi Ders 2,0 3,0
FTR306 Ortopedik Rehabilitasyon Ders 3,0 3,0
FTR308 Fizyoterapide Koruyucu Yaklaşımlar Ders 2,0 2,0
FTR310 Kardiyopulmoner Rehabilitasyon II Ders 3,0 3,0
FTR314 Pediyatrik Rehabilitasyon Ders 3,0 3,0
FTR322 Temel Fizyoterapi Uygulamaları II Ders 3,0 4,0
FTR324 Nörofizyolojik Yaklaşımlar II Ders 3,0 3,0
FTR326 Protez ve Rehabilitasyon Ders 2,0 3,0
SECALN6YY 6. Yarıyıl Alan Seçmeli Seçmeli Grup 2,0 2,0
FTR328 Yutma Bozuklukları Seçmeli Ders 2,0 2,0
FTR330 Ortopedik Rehabilitasyonda Özel Egzersiz Seçmeli Ders 2,0 2,0
FTR332 Neonatal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Seçmeli Ders 2,0 2,0
FTR334 El Rehabilitasyonu Seçmeli Ders 2,0 2,0
FTR340 Spor Yaralanmaları Seçmeli Ders 2,0 2,0
SECSOS6YY 6. YY Universite Geneli Serbest Seçmeli Seçmeli Grup 2,0 3,0
FTR006 Sağlıkta Proje Yönetimi II Seçmeli Ders 2,0 3,0
FTR008 Yaşam Boyu Öğrenme II Seçmeli Ders 2,0 3,0
FTR010 Sağlık Teknolojileri II Seçmeli Ders 2,0 3,0
FTR012 Fizyoterapide İngilizce Eğitim Portalı II Seçmeli Ders 2,0 3,0
FTR002 Engellide Fiziksel Aktvite ve Spor II Seçmeli Ders 2,0 3,0
FTR016 Aktif Üniversite II Seçmeli Ders 2,0 3,0
TOPLAM: 25,0 29,0

7. Yarıyıl

Kod Ad Tür Kredi Akts
FTR407 Fizyoterapi ve Rehabilitasyonda Yönetim ve Organizasyon Ders 2,0 2,0
FTR409 Fizyoterapi Araştırma Metadolojisi Ders 2,0 2,0
FTR411 Radyoloji Ders 2,0 2,0
FTR413 Fizyoterapide Klinik Karar Verme I Ders 2,0 2,0
FTR415 Klinik Çalışma I Ders 10,0 20,0
SECALN7YY 7. Yarıyıl Alan Seçmeli
FTR425 Telerehabilitasyon Seçmeli Ders 2,0 3,0
FTR427 Kronik Hastalık Yönetimi Seçmeli Ders 2,0 3,0
TOPLAM: 20,0 31,0

8. Yarıyıl

Kod Ad Tür Kredi Akts
FTR426 Egzersiz Danışmanlığı Ders 2,0 2,0
FTR410 Farmakoloji Ders 2,0 2,0
FTR416 Fizyoterapide Klinik Karar Verme II Ders 2,0 2,0
FTR418 Klinik Çalışma II Ders 10,0 20,0
SECALN8YY 8.Yarıyıl Alan Seçmeli Seçmeli Grup 2,0 2,0
FTR412 Geriyatrik Rehabilitasyon Seçmeli Ders 2,0 2,0
TOPLAM: 20,0 31,0

1. Yarıyıl

Kod Ad Tür Kredi Akts
AİİT101 Atatürk İlkeleri ve Inkılap Tarihi I Ders 2,0 2,0
FTR103 Fizik Ders 2,0 3,0
FTR109 Anatomi I Ders 5,0 6,0
FTR111 Fizyoloji I Ders 4,0 4,0
FTR121 Biyokimya Ders 2,0 3,0
FTR129 Rehabilitasyonda Etik Prensipler ve Terminoloji Ders 2,0 3,0
ING 101 İngilizce Ders 2,0 3,0
SECALN1YY FTR I. Yarıyıl Alan Seçmeli Seçmeli Grup 4,0 4,0
FTR113 Beslenme Seçmeli Ders 2,0 2,0
FTR125 Sağlık Kurumları İşletmeciliği Seçmeli Ders 2,0 2,0
FTR127 Müzikle Terapi Seçmeli Ders 2,0 2,0
FTR135 Kişilerarası İletişim Seçmeli Ders 2,0 2,0
FTR137 Fizyoterapide Girişimcilik ve Yenilikçilik Seçmeli Ders 2,0 2,0
FTR139 Yaratıcı Drama Seçmeli Ders 2,0 2,0
TÜR101 Türk Dili ve Edebiyatı I Ders 2,0 2,0

2. Yarıyıl

Kod Ad Tür Kredi Akts
AİİT 102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Ders 2,0 2,0
FTR106 Mikrobiyoloji Ders 2,0 2,0
FTR108 Isı Işık Su Ders 2,0 3,0
FTR110 Anatomi II Ders 5,0 6,0
FTR112 Fizyoloji II Ders 4,0 4,0
FTR126 Temel Histoloji Ders 2,0 2,0
İNG102 İngilizce II Ders 2,0 3,0
SECALN2YY FTR 2.Yarıyıl Alan Seçmeli Seçmeli Grup 6,0 6,0
FTR118 Psikososyal Rehabilitasyon Seçmeli Ders 2,0 2,0
FTR124 Aquaterapi Seçmeli Ders 2,0 2,0
FTR128 Rehabilitasyonda Müzik Seçmeli Ders 2,0 2,0
FTR130 Epidemiyoloji Seçmeli Ders 2,0 2,0
FTR132 Sağlık Hukuku Seçmeli Ders 2,0 2,0
FTR134 İlkyardım Seçmeli Ders 2,0 2,0
TÜR102 Türk Dili ve Edebiyatı II Ders 2,0 2,0
TOPLAM: 27,0 30,0

3. Yarıyıl

Kod Ad Tür Kredi Akts
FTR201 Normal Motor Gelişim Ders 2,0 3,0
FTR203 Fizyoterapide Ölçme ve Değerlendirme Ders 3,0 3,0
FTR205 Elektroterapi I Ders 3,0 3,0
FTR207 Ortopedi Ders 2,0 2,0
FTR209 Kinezyoloji I Ders 2,0 3,0
FTR217 Dahiliye Ders 2,0 2,0
FTR219 Biyomekanik Ders 2,0 3,0
FTR225 Manipulatif Tedavi Yöntemleri I Ders 3,0 3,0
FTR241 Fonksiyonel Nöroanatomi ve Nöroloji I Ders 2,0 3,0
SECALN3YY FTR 3. Yarıyıl Alan Seçmeli Seçmeli Grup 2,0 2,0
FTR229 Klinik Elektrofizyoloji Seçmeli Ders 2,0 2,0
FTR233 İleri Nöroanatomi Seçmeli Ders 2,0 2,0
FTR239 Temel Halk Sağlığı Seçmeli Ders 2,0 2,0
SECSOS3YY 3. YY Universite Geneli Serbest Seçmeli Seçmeli Grup 2,0 3,0
FTR005 Sağlıkta Proje Yönetimi I Seçmeli Ders 2,0 3,0
FTR007 Yaşam Boyu Öğrenme I Seçmeli Ders 2,0 3,0
FTR009 Sağlık Teknolojileri I Seçmeli Ders 2,0 3,0
FTR011 Fizyoterapide İngilizce Eğitim Portalı I Seçmeli Ders 2,0 3,0
FTR001 Engellide Fiziksel Aktivite ve Spor I Seçmeli Ders 2,0 3,0
FTR013 Aktif Üniversite Seçmeli Ders 2,0 3,0
TOPLAM: 25,0 30,0

4. Yarıyıl

Kod Ad Tür Kredi Akts
FTR204 Egzersiz ve Tedavi Prensipleri Ders 3,0 3,0
FTR208 Romatoloji Ders 2,0 2,0
FTR210 Kinezyoloji II Ders 2,0 3,0
FTR214 Egzersiz Fizyolojisi Ders 2,0 3,0
FTR216 Fonksiyonel Nöroanatomi ve Nöroloji II Ders 2,0 3,0
FTR232 Manipulatif Tedavi Yöntemleri II Ders 3,0 3,0
FTR234 Nöroşirurji Ders 2,0 2,0
FTR236 Endüstriyel Fizyoterapi Ders 2,0 2,0
FTR242 Elektroterapi II Ders 3,0 3,0
SECALN4YY 4. Yarıyıl Alan Seçmeli Seçmeli Grup 2,0 2,0
FTR238 Klinik Biyomekanik Seçmeli Ders 2,0 2,0
FTR240 Çocuklarda Terapatik Egzersiz Seçmeli Ders 2,0 2,0
FTR244 Temel Hareket Analizi Seçmeli Ders 2,0 2,0
SECSOS4YY 4. YY Universite Geneli Serbest Seçmeli Seçmeli Grup 2,0 3,0
FTR006 Sağlıkta Proje Yönetimi II Seçmeli Ders 2,0 3,0
FTR008 Yaşam Boyu Öğrenme II Seçmeli Ders 2,0 3,0
FTR010 Sağlık Teknolojileri II Seçmeli Ders 2,0 3,0
FTR012 Fizyoterapide İngilizce Eğitim Portalı II Seçmeli Ders 2,0 3,0
FTR002 Engellide Fiziksel Aktvite ve Spor II Seçmeli Ders 2,0 3,0
FTR016 Aktif Üniversite II Seçmeli Ders 2,0 3,0
TOPLAM: 25,0 29,0

5. Yarıyıl

Kod Ad Tür Kredi Akts
FTR301 İş ve Uğraşı Terapisi Ders 2,0 2,0
FTR305 Sporda Fizyoterapi Ders 2,0 3,0
FTR307 Nörolojik Rehabilitasyon Ders 3,0 3,0
FTR309 Kardiyopulmoner Rehabilitasyon I Ders 3,0 3,0
FTR329 Patoloji Ders 2,0 2,0
FTR343 Romatolojik Rehabilitasyon Ders 2,0 3,0
FTR345 Ortez ve Rehabilitasyon Ders 2,0 3,0
FTR347 Nörofizyolojik Yaklaşımlar I Ders 3,0 3,0
FTR349 Temel Fizyoterapi Uygulamaları I Ders 3,0 3,0
SECALN5YY FTR 5. Yarıyıl Alan Seçmeli Seçmeli Grup 2,0 2,0
FTR331 Yürüyüş Patolojileri Seçmeli Ders 2,0 2,0
FTR333 Pediatrik Pulmoner Rehabilitasyon Seçmeli Ders 2,0 2,0
FTR335 Kadın Sağlığı ve Fizyoterapi Seçmeli Ders 2,0 2,0
FTR341 Nörolojik Rehabilitasyonda Özel Egzersiz Uygulamaları Seçmeli Ders 2,0 2,0
SECSOS5YY 5. YY Universite Geneli Serbest Seçmeli Seçmeli Grup 2,0 3,0
FTR005 Sağlıkta Proje Yönetimi I Seçmeli Ders 2,0 3,0
FTR007 Yaşam Boyu Öğrenme I Seçmeli Ders 2,0 2,0
FTR009 Sağlık Teknolojileri I Seçmeli Ders 2,0 2,0
FTR011 Fizyoterapide İngilizce Eğitim Portalı I Seçmeli Ders 2,0 3,0
FTR001 Engellide Fiziksel Aktivite ve Spor I Seçmeli Ders 2,0 3,0
TOPLAM: 26,0 30,0

6. Yarıyıl

Kod Ad Tür Kredi Akts
FTR302 İşitme ve Konuşma Terapisi Ders 2,0 3,0
FTR306 Ortopedik Rehabilitasyon Ders 3,0 3,0
FTR308 Fizyoterapide Koruyucu Yaklaşımlar Ders 2,0 2,0
FTR310 Kardiyopulmoner Rehabilitasyon II Ders 3,0 3,0
FTR314 Pediyatrik Rehabilitasyon Ders 3,0 3,0
FTR322 Temel Fizyoterapi Uygulamaları II Ders 3,0 4,0
FTR324 Nörofizyolojik Yaklaşımlar II Ders 3,0 3,0
FTR326 Protez ve Rehabilitasyon Ders 2,0 3,0
SECALN6YY 6. Yarıyıl Alan Seçmeli Seçmeli Grup 2,0 2,0
FTR328 Yutma Bozuklukları Seçmeli Ders 2,0 2,0
FTR330 Ortopedik Rehabilitasyonda Özel Egzersiz Seçmeli Ders 2,0 2,0
FTR332 Neonatal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Seçmeli Ders 2,0 2,0
FTR334 El Rehabilitasyonu Seçmeli Ders 2,0 2,0
FTR340 Spor Yaralanmaları Seçmeli Ders 2,0 2,0
SECSOS6YY 6. YY Universite Geneli Serbest Seçmeli Seçmeli Grup 2,0 3,0
FTR006 Sağlıkta Proje Yönetimi II Seçmeli Ders 2,0 3,0
FTR008 Yaşam Boyu Öğrenme II Seçmeli Ders 2,0 3,0
FTR010 Sağlık Teknolojileri II Seçmeli Ders 2,0 3,0
FTR012 Fizyoterapide İngilizce Eğitim Portalı II Seçmeli Ders 2,0 3,0
FTR002 Engellide Fiziksel Aktvite ve Spor II Seçmeli Ders 2,0 3,0
FTR016 Aktif Üniversite II Seçmeli Ders 2,0 3,0
TOPLAM: 25,0 29,0

7. Yarıyıl

Kod Ad Tür Kredi Akts
FTR407 Fizyoterapi ve Rehabilitasyonda Yönetim ve Organizasyon Ders 2,0 2,0
FTR409 Fizyoterapi Araştırma Metadolojileri Ders 2,0 2,0
FTR411 Radyoloji Ders 2,0 2,0
FTR413 Fizyoterapide Klinik Karar Verme I Ders 2,0 2,0
FTR415 Klinik Çalışma I Ders 10,0 20,0
FTR423 İleri İngilizce I Ders 2,0 3,0
FTR427 Kronik Hastalık Yönetimi Ders 2,0 3,0
TOPLAM: 22,0 34,0

8. Yarıyıl

Kod Ad Tür Kredi Akts
FTR426 Egzersiz Danışmanlığı Ders 2,0 2,0
FTR410 Farmakoloji Ders 2,0 2,0
FTR416 Fizyoterapide Klinik Karar Verme II Ders 2,0 2,0
FTR418 Klinik Çalışma II Ders 10,0 20,0
FTR422 İleri İngilizce II Ders 2,0 3,0
SECALN8YY 8.Yarıyıl Alan Seçmeli Seçmeli Grup 2,0 2,0
FTR412 Geriyatrik Rehabilitasyon Seçmeli Ders 2,0 2,0
TOPLAM: 20,0 31,0

1. Yarıyıl

Kod Ad Tür Kredi Akts
AİİT101 Atatürk İlkeleri ve Inkılap Tarihi I Ders 2,0 2,0
FTR103 Fizik Ders 2,0 3,0
FTR109 Anatomi I Ders 5,0 6,0
FTR111 Fizyoloji I Ders 4,0 4,0
FTR121 Biyokimya Ders 2,0 3,0
FTR129 Rehabilitasyonda Etik Prensipler ve Terminoloji Ders 2,0 3,0
ING 101 İngilizce Ders 2,0 3,0
SECALN1YY FTR I. Yarıyıl Alan Seçmeli Seçmeli Grup 4,0 4,0
FTR113 Beslenme Seçmeli Ders 2,0 2,0
FTR125 Sağlık Kurumları İşletmeciliği Seçmeli Ders 2,0 2,0
FTR127 Müzikle Terapi Seçmeli Ders 2,0 2,0
FTR135 Kişilerarası İletişim Seçmeli Ders 2,0 2,0
FTR137 Fizyoterapide Girişimcilik ve Yenilikçilik Seçmeli Ders 2,0 2,0
FTR139 Yaratıcı Drama Seçmeli Ders 2,0 2,0
TÜR101 Türk Dili ve Edebiyatı I Ders 2,0 2,0

2. Yarıyıl

Kod Ad Tür Kredi Akts
AİİT 102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Ders 2,0 2,0
FTR106 Mikrobiyoloji Ders 2,0 2,0
FTR108 Isı Işık Su Ders 2,0 3,0
FTR110 Anatomi II Ders 5,0 6,0
FTR112 Fızyolojı II Ders 4,0 4,0
FTR126 Temel Histoloji Ders 2,0 2,0
İNG102 İngilizce II Ders 2,0 3,0
SECALN2YY FTR 2.Yarıyıl Alan Seçmeli Seçmeli Grup 6,0 6,0
FTR118 Psikososyal Rehabilitasyon Seçmeli Ders 2,0 2,0
FTR124 Aquaterapi Seçmeli Ders 2,0 2,0
FTR128 Rehabilitasyonda Müzik Seçmeli Ders 2,0 2,0
FTR130 Epidemiyoloji Seçmeli Ders 2,0 2,0
FTR132 Sağlık Hukuku Seçmeli Ders 2,0 2,0
FTR134 İlkyardım Seçmeli Ders 2,0 2,0
TÜR102 Türk Dili ve Edebiyatı II Ders 2,0 2,0
TOPLAM: 27,0 30,0

3. Yarıyıl

Kod Ad Tür Kredi Akts
FTR201 Normal Motor Gelişim Ders 2,0 3,0
FTR203 Fizyoterapide Ölçme ve Değerlendirme Ders 3,0 3,0
FTR205 Elektroterapi I Ders 3,0 3,0
FTR207 Ortopedi Ders 2,0 2,0
FTR209 Kinezyoloji I Ders 2,0 3,0
FTR217 Dahiliye Ders 2,0 2,0
FTR219 Biyomekanik Ders 2,0 3,0
FTR225 Manipulatif Tedavi Yöntemleri I Ders 3,0 3,0
FTR241 Fonksiyonel Nöroanatomi ve Nöroloji I Ders 2,0 3,0
SECALN3YY FTR 3. Yarıyıl Alan Seçmeli Seçmeli Grup 2,0 2,0
FTR229 Klinik Elektrofizyoloji Seçmeli Ders 2,0 2,0
FTR233 İleri Nöroanatomi Seçmeli Ders 2,0 2,0
FTR239 Temel Halk Sağlığı Seçmeli Ders 2,0 2,0
SECSOS3YY 3. YY Universite Geneli Serbest Seçmeli Seçmeli Grup 2,0 3,0
FTR005 Sağlıkta Proje Yönetimi 1 Seçmeli Ders 2,0 3,0
FTR007 Yaşam Boyu Öğrenme 1 Seçmeli Ders 2,0 3,0
FTR009 Sağlık Teknolojileri I Seçmeli Ders 2,0 3,0
FTR011 Fizyoterapide İngilizce Eğitim Portalı I Seçmeli Ders 2,0 3,0
FTR001 Engellide Fiziksel Aktivite ve Spor 1 Seçmeli Ders 2,0 3,0
FTR013 Aktif Üniversite Seçmeli Ders 2,0 3,0
TOPLAM: 25,0 30,0

4. Yarıyıl

Kod Ad Tür Kredi Akts
FTR204 Egzersiz ve Tedavi Prensipleri Ders 3,0 3,0
FTR208 Romatoloji Ders 2,0 2,0
FTR210 Kinezyoloji II Ders 2,0 3,0
FTR214 Egzersiz Fizyolojisi Ders 2,0 3,0
FTR216 Fonksiyonel Nöroanatomi ve Nöroloji II Ders 2,0 3,0
FTR232 Manipulatif Tedavi Yöntemleri II Ders 3,0 3,0
FTR234 Nöroşirurji Ders 2,0 2,0
FTR236 Endüstriyel Fizyoterapi Ders 2,0 2,0
FTR242 Elektroterapi II Ders 3,0 3,0
SECALN4YY 4. Yarıyıl Alan Seçmeli Seçmeli Grup 2,0 2,0
FTR238 Klinik Biyomekanik Seçmeli Ders 2,0 2,0
FTR240 Çocuklarda Terapatik Egzersiz Seçmeli Ders 2,0 2,0
FTR244 Temel Hareket Analizi Seçmeli Ders 2,0 2,0
SECSOS4YY 4. YY Universite Geneli Serbest Seçmeli Seçmeli Grup 2,0 3,0
FTR006 Sağlıkta Proje Yönetimi II Seçmeli Ders 2,0 3,0
FTR008 Yaşam Boyu Öğrenme II Seçmeli Ders 2,0 3,0
FTR010 Sağlık Teknolojileri II Seçmeli Ders 2,0 3,0
FTR012 Fizyoterapide İngilizce Eğitim Portalı II Seçmeli Ders 2,0 3,0
FTR002 Engellide Fiziksel Aktvite ve Spor II Seçmeli Ders 2,0 3,0
FTR016 Aktif Üniversite II Seçmeli Ders 2,0 3,0
TOPLAM: 25,0 29,0

5. Yarıyıl

Kod Ad Tür Kredi Akts
FTR301 İş ve Uğraşı Terapisi Ders 2,0 2,0
FTR305 Sporda Fizyoterapi Ders 2,0 3,0
FTR307 Nörolojik Rehabilitasyon Ders 3,0 3,0
FTR309 Kardiyopulmoner Rehabilitasyon I Ders 3,0 3,0
FTR329 Patoloji Ders 2,0 2,0
FTR343 Romatolojik Rehabilitasyon Ders 2,0 3,0
FTR345 Ortez ve Rehabilitasyon Ders 2,0 3,0
FTR347 Nörofizyolojik Yaklaşımlar I Ders 3,0 3,0
FTR349 Temel Fizyoterapi Uygulamaları I Ders 3,0 3,0
SECALN5YY FTR 5. Yarıyıl Alan Seçmeli Seçmeli Grup 2,0 2,0
FTR331 Yürüyüş Patolojileri Seçmeli Ders 2,0 2,0
FTR333 Pediatrik Pulmoner Rehabilitasyon Seçmeli Ders 2,0 2,0
FTR335 Kadın Sağlığı ve Fizyoterapi Seçmeli Ders 2,0 2,0
FTR341 Nörolojik Rehabilitasyonda Özel Egzersiz Uygulamaları Seçmeli Ders 2,0 2,0
SECSOS5YY 5. YY Universite Geneli Serbest Seçmeli Seçmeli Grup 2,0 3,0
FTR005 Sağlıkta Proje Yönetimi 1 Seçmeli Ders 2,0 3,0
FTR007 Yaşam Boyu Öğrenme 1 Seçmeli Ders 2,0 2,0
FTR009 Sağlık Teknolojileri I Seçmeli Ders 2,0 2,0
FTR011 Fizyoterapide İngilizce Eğitim Portalı I Seçmeli Ders 2,0 3,0
FTR001 Engellide Fiziksel Aktivite ve Spor 1 Seçmeli Ders 2,0 3,0
TOPLAM: 26,0 30,0

6. Yarıyıl

Kod Ad Tür Kredi Akts
FTR302 İşitme ve Konuşma Terapisi Ders 2,0 3,0
FTR306 Ortopedik Rehabilitasyon Ders 3,0 3,0
FTR308 Fizyoterapide Koruyucu Yaklaşımlar Ders 2,0 2,0
FTR310 Kardiyopulmoner Rehabilitasyon II Ders 3,0 3,0
FTR314 Pediyatrik Rehabilitasyon Ders 3,0 3,0
FTR322 Temel Fizyoterapi Uygulamaları II Ders 3,0 4,0
FTR324 Nörofizyolojik Yaklaşımlar II Ders 3,0 3,0
FTR326 Protez ve Rehabilitasyon Ders 2,0 3,0
SECALN6YY 6. Yarıyıl Alan Seçmeli Seçmeli Grup 2,0 2,0
FTR328 Yutma Bozuklukları Seçmeli Ders 2,0 2,0
FTR330 Ortopedik Rehabilitasyonda Özel Egzersiz Seçmeli Ders 2,0 2,0
FTR332 Neonatal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Seçmeli Ders 2,0 2,0
FTR334 El Rehabilitasyonu Seçmeli Ders 2,0 2,0
FTR340 Spor Yaralanmaları Seçmeli Ders 2,0 2,0
SECSOS6YY 6. YY Universite Geneli Serbest Seçmeli Seçmeli Grup 2,0 3,0
FTR006 Sağlıkta Proje Yönetimi II Seçmeli Ders 2,0 3,0
FTR008 Yaşam Boyu Öğrenme II Seçmeli Ders 2,0 3,0
FTR010 Sağlık Teknolojileri II Seçmeli Ders 2,0 3,0
FTR012 Fizyoterapide İngilizce Eğitim Portalı II Seçmeli Ders 2,0 3,0
FTR002 Engellide Fiziksel Aktvite ve Spor II Seçmeli Ders 2,0 3,0
FTR016 Aktif Üniversite II Seçmeli Ders 2,0 3,0
TOPLAM: 25,0 29,0

7. Yarıyıl

Kod Ad Tür Kredi Akts
FTR407 Fizyoterapi ve Rehabilitasyonda Yönetim ve Organizasyon Ders 2,0 2,0
FTR409 Fizyoterapi Araştırma Metadolojileri Ders 2,0 2,0
FTR411 Radyoloji Ders 2,0 2,0
FTR413 Fizyoterapide Klinik Karar Verme I Ders 2,0 2,0
FTR415 Klinik Çalışma I Ders 10,0 20,0
FTR423 İleri İngilizce I Ders 2,0 3,0
FTR427 Kronik Hastalık Yönetimi Ders 2,0 3,0
TOPLAM: 22,0 34,0

8. Yarıyıl

Kod Ad Tür Kredi Akts
FTR426 Egzersiz Danışmanlığı Ders 2,0 2,0
FTR410 Farmakoloji Ders 2,0 2,0
FTR416 Fizyoterapide Klinik Karar Verme II Ders 2,0 2,0
FTR418 Klinik Çalışma II Ders 10,0 20,0
FTR422 İleri İngilizce II Ders 2,0 3,0
SECALN8YY 8.Yarıyıl Alan Seçmeli Seçmeli Grup 2,0 2,0
FTR412 Geriyatrik Rehabilitasyon Seçmeli Ders 2,0 2,0
TOPLAM: 20,0 31,0