HASAN KALYONCU
ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK KADRO

Kezban BAYRAMLAR

Kezban BAYRAMLAR

Prof. Dr.

Akademik Geçmiş
Lisans : Hacettepe Üniversitesi-Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
Yüksek Lisans : Hacettepe Üniversitesi-Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
Doktora : Hacettepe Üniversitesi-Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
Telefonu :
Odası :
E-Posta : kezban.bayramlar@hku.edu.tr
Kişisel Web Sayfası :
Google Scholar Citations :
Linkedin Profili :
Facebook Profili :
Twitter Hesabı :

Kısa Özgeçmiş

Araştırma Konuları

Akademik Özgeçmiş

7.1 Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

SıraTarihiİçerik
1 2013

Başar S, Ergun N, Yiğiter Bayramlar K. “A Comparative Study of Muscle Strength and Anaerobic Power of the Young National and Junior Wheelchair Basketball Players,” Turk J Phys Med Rehab, 59, 325-9 (2013). DOI: 10.4274/tftr.26594. (SCI Expanded).

2 2010

Ülger O, Topuz S, Bayramlar K, Erbahçeci F, Şener G, " Risk Factors, Frequency, and Causes of Falling in Geriatric Persons Who Has Had a Limb Removed by Amputation", Topics in Geriatric Rehabilitation, 26(2), 156-163 (2010). (SSCI).

3 2009

Ülger O, Topuz S, (Yiğiter) Bayramlar K, Sener G, Erbahçeci F. “Effectiveness of Phantom Exercises for Phantom Limb Pain: a pilot study,” J Rehabil Med, 41(7), 582-4 (2009). (SCI Expanded).

7.2 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeedins) basılan bildiriler.

SıraTarihiİçerik
1 2008

(Yiğiter) Bayramlar K, Halis S, Ülger Ö, Topuz S, Şener G. “Assessment of relation between the joint position sense and phantom limb sensation and phantom limb pain in transtibial amputees”, 5 th Regional Central European ISPO Conference, Portorose- Slovenia, 19-21 September 2008. Rehabilitation, vol VII, Supplement 3, p. 205-207, 2008. (Poster).

2 2008

Ülger Ö, Topuz S, (Yiğiter) Bayramlar K, Erbahçeci F, Şener G. “A comparison of traditional gait training versus gait taraining on the gait trainer in transtibial amputees”, 5 th Regional Central European ISPO Conference, Portorose- Slovenia, 19-21 September 2008. Rehabilitation, vol VII, Supplement 3, p. 498-99, 2008. (Bildiri). (A1 – 11 Nolu Yayın Kapsamındadır).

3 2008

Ülger Ö, (Yiğiter) Bayramlar K, Topuz S, Erbahçeci F, Şener G. “The importance of immediate prosthetic fitting on amputee rehabilitation”, 5 th Regional Central European ISPO Conference, Portorose- Slovenia, 19-21 September 2008. Rehabilitation, vol VII, Supplement 3, p. 45-46, 2008. (Bildiri). (A6 – 78 Nolu Yayın Kapsamındadır).

7.3 Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

SıraTarihiİçerik
1 2013

Şener G, Erbahçeci F, Bayramlar K, Ülger Ö, Topuz S. “El ve Üst Ekstremite Protezleri”. Çerezci Ö, Ataker Y, Canbulat N, Güdemez E.(Ed.) El Rehabilitasyonu ss. 519-545, 2013 (Bölüm yazarlığı).

2 2011

Ergun N, Yiğiter-Bayramlar K. “Engelsiz Bir Yaşam için egzersiz ve Spor”, Merdiven Tanıtım, Ankara 2011 (Kitap).

3 2006

Can F, Yakut Y, Yiğiter K, Akbayrak T. “Yaşlılıkta Fizyoterapi Uygulamaları” , Geriatri ve Gerontoloji, Arıoğlu S.(ed.), Ankara 2006, MN Medikal&Nobel. (Bölüm yazarlığı).

7.4 Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

SıraTarihiİçerik
1 2012

Yurt Y, Şener G, Ülger Ö, Topuz S, Bayramlar K, Erbahçeci F. “Dinamik Ayaklı Diz Altı Protezi Kullanan Diz Altı Amputelerde Yürüyüş Simetrisinin İncelenmesi”, Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 16(3),195-198,2012. (Hakemli).

2 2010

Şener G, Yiğiter Bayramlar K, Erbahçeci F. “Konjenital ve Edinsel Ekstremite Kaybı Olan Çocuklarda Protez Uygulamaları ve Rehabilitasyon Prensipleri”, Turkiye Klinikleri J PM&R-Special Topics, 3(3), 79-85,2010. (Hakemli)

3 2009

Çınar Ö, Baltacı G, Yiğiter K. “Tenis Oyuncularında Omuz Horizontal Addüksiyon Açısının İnternal Rotasyon Açısına Etkisi”, Turkiye Klinikleri J Sports Sci, 2(1), 38-45, 2009. (Hakemli).

7.5 Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

SıraTarihiİçerik
1 2013

Yurt Y, Topuz S, Ülger Ö, Bayramlar K, Erbahçeci F, Şener G. “Bilateral proksimal fokal femoral deficiency’li morbid obez hastada kısalık giderici protez uygulamasının ambulasyon becerisi üzerine etkisi. Olgu sunumu”. 4. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi. 9-12 Mayıs Denizli. Türk Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi. 24(2):40,2013 (Excerpta Medica/EMBASE-CINAHL) (Poster).

2 2012

Gül H, Bayramlar K, Karaduman A. “Unilateral diz altı amputelere özel geliştirilen ICF kısa set ile trinity ampütasyon ve protez deneyim ölçeği arasındaki ilişkinin değerklendirmesi: pilot çalışma”, Uluslararası Katılımlı 8. Ulusal Protez-Ortez Kongresi, 26-29 Eylül 2012, Manavgat-Antalya (Kongre Kitabı, ss:227-230). (Bildiri).

3 2012

Topuz S, Ülger Ö, Bayramlar K, Yurt Y, Erbahçeci F, Şener G. “Fiziksel engelli çocukların yaşam kalitesinin belirlenmesi”. XIV. Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu, 26-28 Mayıs Ürgüp Nevşehir 2012, Fizyoterapi Rehabilitasyon 23(1):102,2012 (Excerpta Medica/EMBASE-CINAHL) (Poster).

13. Dersler

SıraDers KoduDers AdıStatüKredi
1 FTR209 Kinezyoloji I Zorunlu2
2 FTR210 Kinezyoloji II Zorunlu2
3 FTR303 Ortez Protez Rehabilitasyonu Zorunlu3
4 FTR401 Klinik Staj I Zorunlu12
5 FTR403 FTR'de Klinik Problem Çözme I Zorunlu2
6 FTR405 Endüstriyel FTR Zorunlu2
7 FTR402 Klinik Staj II Zorunlu12
8 FTR404 FTR'de Klinik Problem Çözme II Zorunlu2
9 FTR331 Yürüyüş Patolojileri Seçmeli2
10 FTR340 Spor Yaralanmaları Seçmeli2
11 FTR412 Geriatri Seçmeli2