HASAN KALYONCU
ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK KADRO

Ali Metin ESEN

Ali Metin ESEN

Prof. Dr.

Akademik Geçmiş
Lisans :
Yüksek Lisans :
Doktora :
Telefonu :
Odası :
E-Posta : alimetin.esen@hku.edu.tr
Kişisel Web Sayfası :
Google Scholar Citations :
Linkedin Profili :
Facebook Profili :
Twitter Hesabı :

Kısa Özgeçmiş

Araştırma Konuları

Akademik Özgeçmiş

6.2 Doktora Tezleri

SıraTarihiİçerik
1   1-      İleri Evre Kalp Yetersizliği Hastalarında Ekokardiyografik Olarak Bakılan Presistolik Triküspit Yetersizliğinin Diğer Ekokardiografi Parametreleri Sağ Kalım Skorları ve Fonksiyonel Kapasite ile İlişkisi Tez Danışmanı: Prof . Dr Ali Metin Esen Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi  Kardiyoloji Kliniği Kardiyoloji Uzmanlık Tezi İstanbul-2015
 
2-      VVIR ve DDDR Modunda Sağ Ventrikül Apikal Kalıcı Pacemaker İmplante Edilen Hastaların İşlem Öncesi,1 Hafta ve 2. Ayda Sağ Ventrikül Fonksiyonlarının Ekokardiyografik Speckle Tracking Yöntemiyle Analiz Edilmesi Dr Atila Koyuncu Tez Danışmanı: Doç. Dr Ali Metin Esen Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi  Kardiyoloji Kliniği Kardiyoloji Uzmanlık Tezi İstanbul-2014
 
3-      Koroner Yavaş Akım Fenomeni Hastalarında Plazma Faktör XI ve XII Düzeyleri Dr. Cüneyt Toprak Tez Danışmanı: Doç. Dr Ali Metin Esen Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi  Kardiyoloji Kliniği Kardiyoloji Uzmanlık Tezi İstanbul-2012
 
4-      Sekundum Tipi Atriyal Septal Defektin Oklüder Cihazı İle Perkütan Kapatılmasının Sağ Kalp Fonksiyonlarına Etkisinin Ekokardiyografik Değerlendirilmesi Dr Sinem Deniz Çakal Tez Danışmanı: Doç. Dr Ali Metin Esen Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi  Kardiyoloji Kliniği Kardiyoloji Uzmanlık Tezi İstanbul-2012
 
 
 
 
5-      VVIR ve DDDR Modunda Sağ Ventrikül Apikal Kalıcı Pacemaker İmplante Edilen Hastaların İşlem Öncesi, 24. Saat ve 2.Ayda Sol Ventrikül ile Sol Atriyum Fonksiyonlarının Ekokardiyografik Speckle Tracking Yöntemiyle Analiz Edilmesi Dr. Bünyamin Şan Tez Danışmanı: Doç. Dr Ali Metin Esen Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi  Kardiyoloji Kliniği Kardiyoloji Uzmanlık Tezi İstanbul-2012
 
6-      Diyabetik Retinopatili hastalarda Subklinik Sol Ventrikül Ssitolik Disfonksiyonunun Speckle Tracking Ekokardiyografi ile Değerlendirilmesi Dr Şeyhmus Külahçıoğlu Tez Danışmanı: Doç. Dr Ali Metin Esen Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi  Kardiyoloji Kliniği Kardiyoloji Uzmanlık Tezi İstanbul-2011
 
 
7-      Sağ Koroner Arteri Total Tıkalı Olan Hastaların Revaskülarize Edilmesi Ve Bunun Sağ Ventrikül Sistolik Fonksiyonlarına Olan Etkisinin İki Boyutlu Strain/Strain Rate İle Değerlendirilmesi Dr Mehmet Urumdaş Tez Danışmanı: Doç. Dr Ali Metin Esen Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi  Kardiyoloji Kliniği Kardiyoloji Uzmanlık Tezi İstanbul-2011
 
8-      Sağ Koroner Arteri Total Tıkalı Hastalarda Kollateral Akım Sağlayan Damarın Revaskülarize Edilmesinin Hastaların Sağ Ventrikül Fonksiyonlarında İyileşme Sağlayıp Sağlamadığının Speckle Tracking Ekokardiyografi İle Araştırılması Dr Aytekin Aksakal Tez Danışmanı: Doç. Dr Ali Metin Esen Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi  Kardiyoloji Kliniği Kardiyoloji Uzmanlık Tezi İstanbul-2011
 
 
9-      ST Yükselmeli Miyokard İnfarktüsünde Sol Ventrikül Hipertrofisi ile Serum Solubl FAS    Ligand Arasındaki İlişki Dr Hicaz Zencirkıran Ağuş Tez Danışmanı: Doç. Dr Ali Metin Esen Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi  Kardiyoloji Kliniği Uzmanlık Tezi İstanbul-2010
 
10-  ST Yükselmesiz Miyokard İnfarktüsü Tanısı İle Başvuran Hastaların Geliş Hemoglobin Değerleri İle TİMİ Risk Skorları Arasındaki İlişki Dr Çetin Geçmen Tez Danışmanı:Doç. Dr Ali Metin Esen Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi  Kardiyoloji Kliniği Kardiyoloji Uzmanlık Tezi İstanbul-2010
 
11-  İdiyopatik Dilate Kardiyomyopati Hastalarında Fonksiyonel Mitral Yetersizliği ve Serum Ürik Asit Seviyesi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Dr Anıl Avcı Tez Danışmanı:Doç. Dr Ali Metin Esen Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi  Kardiyoloji Kliniği Kardiyoloji Uzmanlık Tezi İstanbul-2009
 
12-   ST Yükselmesiz Akut Koroner Sendrom Hastalarında Grace Risk Skoruna Lipoprotein(a)’nın Öngördürücü Katkısının İncelenmesi Dr Ekrem Güler Tez Danışmanı:Doç. Dr Ali Metin Esen Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi  Kardiyoloji Kliniği Kardiyoloji Uzmanlık Tezi İstanbul-2009
 
13-  Mitral Darlığı Hastalarında Efora Pulmoner Basınç Yanıtına Anjiyotensin II Reseptör Blokerlerinin Etkisinin Hemodinamik, Biyokimyasal ve Ekokardiyografik Parametrelerle Değerlendirilmesi Dr Hekim Karapınar Tez Danışmanı: Doç. Dr Ali Metin Esen Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi  Kardiyoloji Kliniği Kardiyoloji Uzmanlık Tezi İstanbul-2007

7.1 Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

SıraTarihiİçerik
1  
1.Özkan M, Gündüz S, Gürsoy OM, Karakoyun S, Astarcıoğlu MA, Kalçık M, Aykan AÇ, Çakal B, Bayram Z, Oğuz AE, Ertürk E, Yesin M, Gökdeniz T, Duran NE, Yıldız M, Esen AM. Ultraslow thrombolytic therapy: A novel strategy in the management of PROsthetic MEchanical valve Thrombosis and the prEdictors of outcomE: The Ultra-slow PROMETEE trial. Am Heart J. 2015 Aug;170(2):409-18
 
2.Guler E, Guler GB, Kizilirmak F, Batgerel U, Demir GG, Gunes HM, Karaca O, Özcan Ö, Barutcu I, Turkmen MM, Esen AM. Evaluation of adiponectin and lipoprotein(a) levels in cardiac syndrome X. Herz. 2015 May;40 Suppl 3:291-7.
 
 
3.Gunes HM, Guler GB, Guler E, Demir GG, Hatipoglu S, Zehir R, Kizilirmak F, Karaca O, Esen AM, Barutcu I, Turkmen MM, Can MM, Serebruany VL. Impact of valve surgery on serum osteopontin levels in patients with mitral regurgitation. Cardiology. 2015;130(2):82-6.
 
 
 
4.Johnson NP, Tóth GG, Lai D, Zhu H, Açar G, Agostoni P, Appelman Y, Arslan F, Barbato E, Chen SL, Di Serafino L, Domínguez-Franco AJ, Dupouy P, Esen AM, Esen OB, Hamilos M, Iwasaki K, Jensen LO, Jiménez-Navarro MF, Katritsis DG, Kocaman SA, Koo BK, López-Palop R, Lorin JD, Miller LH, Muller O, Nam CW, Oud N, Puymirat E, Rieber J, Rioufol G, Rodés-Cabau J, Sedlis SP, Takeishi Y, Tonino PA, Van Belle E, Verna E, Werner GS, Fearon WF, Pijls NH, De Bruyne B, Gould KL. Prognostic value of fractional flow reserve: linking physiologic severity to clinical outcomes. J Am Coll Cardiol. 2014 Oct 21;64(16):1641-54.
5.Cakal S, Eroglu E, Baydar O, Cakal B, Yazicioglu MV, Bulut M, Dundar C, Tigen K, Ozkan B, Acar G, Avci A, Esen AM. Two-dimensional strain and strain rate imaging of the left atrium and left ventricle in adult patients with atrial septal defects before and after the later stage of percutaneous device closure. Echocardiography. 2015 Mar;32(3):470-4.

6.Karabay CYKocabay GGuler AOduncu VAkgun TKalayci AKılıcgedik ATasar OKalkan SErkol AIzgi AEsen AMKirma C Predictors of coronary artery aneurysm after stent implantation in patients with ST-segment elevation myocardial infarction treated with primary percutaneous coronary intervention. Int J Cardiovasc Imaging. 2014 Dec;30(8):1435-44.

7.Avci A, Alizade E, Fidan S, Yesin M, Guler Y, Kargin R, Esen AM. Neutrophil/lymphocyte ratio is related to the severity of idiopathic dilated cardiomyopathy. Scand Cardiovasc J. 2014 Jul 10:1-7.
8. Avci A, Fidan S, Alıcı G, Acar G, Toprak C, Izci S, Esen AM. Coronary artery perforation after crush technique for stent compression. Herz. 2014 Apr 17.
9. Tigen K, Pala S, Sadic BO, Karaahmet T, Dundar C, Bulut M, Izgi A, Esen AM, Kirma C.Effect of Increased Severity of Mitral Regurgitation and Preprocedural Right Ventricular Systolic Dysfunction on Biventricular and Left Atrial Mechanical Functions Following Percutaneous Mitral Balloon Valvuloplasty. Echocardiography. 2014 Mar 25.
10. Açar G, Toprak C, Avci A, Efe SC, Esen AM. Posteromedial Papillary Muscle Rupture Following Percutaneous Mitral Balloon Valvotomy. Echocardiography. 2014 Mar 20. doi: 10.1111/echo.12564.
11. Açar G, Fidan S, Uslu ZA, Turkday S, Avci AX, Alizade E, Kalkan ME, Tabakci ON, Tanbo X011f A IH, Esen AM. Relationship of Neutrophil-Lymphocyte Ratio With the Presence, Severity, and Extent of Coronary Atherosclerosis Detected by Coronary Computed Tomography Angiography. 2014 Feb 19.
12. A. Avci, E. Alizade, G. Açar, S. Fidan, S. Izci, A. Koyuncu, M.M. Tabakci, C. Toprak, Y. Guler, M. Bulut, A.M. Esen. The Relationship between Neutrophil/Lymphocyte Ratio and Calcific Aortic Stenosis. Echocardiography (ISI), 2014, DOI: 10.1111/echo.12534.
13. Türkmen M, Toprak C, Açar G, Tabakçi MM, Durmuş HI, Yazicioğlu MV, Esen AM, Barutcu I. Plasma factor XI and XII activity in patients with slow coronary flow. Blood Coagul Fibrinolysis. 2014 Feb 6. [Epub ahead of print]
14. Guler Y, Kalkan S, Esen AM. An extremely rare trigger of Kounis syndrome: Actinidia chinensis. Int J Cardiol. 2014:15;172(2):e324-5. doi: 10.1016/j.ijcard.2013.12.160.
15. Açar G, Alizade E, Avci A, Cakir H, Efe SC, Kalkan ME, Tabakci MM, Toprak C, Tanboğa IH, Esen AM. Effect of blood donation-mediated volume reduction on regional right ventricular deformation in healthy subjects. Int J Cardiovasc Imaging. 2014;30(3):543-8. doi: 10.1007/s10554-014-0375-2.
16. Guler A, Karabay CY, Gursoy OM, Guler Y, Candan O, Akgun T, Bulut M, Pala S, Izgi AI, Esen AM, Kirma C, Ozkan M. Clinical and echocardiographic evaluation of mitral valve aneurysms: a retrospective, single center study. Int J Cardiovasc Imaging. 2014;30(3):535-41. doi: 10.1007/s10554-014-0365-4.
17. Alizade E, Bulut M, Açar G, Göl G, Koyuncu A, Esen AM. Multimodality cardiac imaging of a noninfectious pseudoaneursym of the mitral-aortic intervalvular fibrosa. Korean Circ J. 2013 Nov;43(11):782-3. doi: 10.4070/kcj.2013.43.11.782.
18. Alizade E, Sahin M, Simşek Z, Açar G, Bulut M, Güler A, Avcı A, Kalkan ME, Pala S, Akçakoyun M, Esen AM. Cilostazol decreases total atrial conduction time in patients with peripheral artery disease. Perfusion. 2014;29(3):265-71. doi: 10.1177/0267659113513822.
19. Guler Y, Akgun T, Toprak C, Guler A, Esen AM. Complete A-V block: incidental or a part of cor triatriatum dexter. Perfusion. 2014;29(3):238-41. doi: 10.1177/0267659113513821.
20. Bezgin T, Doğan C, Elveran A, Karagöz A, Yücel C, Esen AM. Acute aortic dissection with a dangerous duo in an adolescent boy. Cardiovasc J Afr. 2013:23;24(8):e10-2. doi: 10.5830/CVJA-2013-064.
21. Ocal L, Cakir H, Tellice M, Izci S, Alizade E, Esen AM. Successful treatment of cocaine-induced cardiotoxicity with carvedilol therapy. Herz. 2013 Nov 1. [Epub ahead of print]
22. Açar G, Kalkan ME, Avci A, Alizade E, Tabakci MM, Toprak C, Ozkan B, Alici G, Esen AM. The Relation of Platelet-Lymphocyte Ratio and Coronary Collateral Circulation in Patients With Stable Angina Pectoris and Chronic Total Occlusion. Clin Appl Thromb Hemost. 2013 Oct 18. [Epub ahead of print]
23. Açar G, Fidan S, Avcı A, Alizade E, Esen AM. Unsuccessful MitraClip procedure due to emerging right atrial thrombus and difficult transseptal puncture:Saved by multidimensional transesophageal echocardiography. Herz. 2013 Sep 4. [Epub ahead of print]
24. Bezgin T, Elveran A, Karagöz A, Doğan C, Esen AM. Pulmonary artery aneurysm in an octogenarian with operated secundum atrial septal defect. Herz. 2013 Jul 24. [Epub ahead of print]
25. Bezgin T, Elveran A, Varol S, Doğan C, Karagöz A, Esen AM. Pericardial cyst. Herz. 2013 Aug 29. [Epub ahead of print]
26. Bezgin T, Elveran A, Doğan C, Karagöz A, Külahcioglu S, Canga Y, Esen AM. Chronic spontaneous right coronary artery dissection. Herz. 2014;39(3):397-9. doi: 10.1007/s00059-013-3830-2.
27. Avci A, Alizade E, Acar G, Izci S, Geçmen C, Simsek Z, Esen AM. Diagnosis of myocardial infarction during long-standing coronary artery spasm and uptitration of nitroglycerin. Herz. 2013 Aug 4. [Epub ahead of print]
28. Guler E, Gecmen C, Guler GB, Karaca O, Agus HZ, Gunes HM, Batgerel U, Elveran A, Esen AM. Adding lipoprotein(a) levels to the GRACE score to predict prognosis in patients with non-ST elevation acute coronary syndrome. Kardiol Pol. 2013;71(7):695-701. doi: 10.5603/KP.2013.0156.
29. Karapinar H, Acar G, Kirma C, Kaya Z, Karavelioglu Y, Kucukdurmaz Z, Esen O, Alizade E, Dasli T, Sirma D, Esen AM. Delayed right atrial lateral electromechanical coupling relative to the septal one can be associated with paroxysmal atrial fibrillation. Eur Rev Med Pharmacol Sci. 2013;17(16):2172-8.
30. Bezgin T, Geçmen C, Erden I, Esen AM. Pregnancy-associated myocardial infarction : Case report and review of the literature. Herz. 2014;39(4):530-533.
31. Bezgin T, Elveran A, Doğan C, Karagöz A, Karabay CY, Canga Y, Esen AM. [Intermittent severe tricuspid stenosis caused by right atrial myxoma originating from the interatrial septum]. Herz. 2014;39(3):412-4. doi: 10.1007/s00059-013-3846-7.
32. Bezgin T, Geçmen C, Esen AM. Multimodality imaging of a left atrial appendage thrombus. Herz. 2014;39(3):354-5. doi: 10.1007/s00059-013-3808-0
33. Özkan B, Açar G, Alıcı G, Alizade E, Tabakcı MM, Sahin M, Yazıcıoğlu MV, Ozkok A, Tanboğa IH, Coşkun C, Esen AM. Decreased plasma adiponectin is associated with impaired left ventricular longitudinal systolic function in hypertensive patients: a two-dimensional speckle tracking study. Clin Exp Hypertens. 2014;36(1):46-51. doi: 10.3109/10641963.2013.783053.
34. Bezgin T, Elveran A, Doğan C, Canga Y, Karagöz A, Esen AM. Takotsubo cardiomyopathy after bisoprolol withdrawal and open appendectomy. Herz. 2014;39(3):405-11. doi: 10.1007/s00059-013-3841-z.
35.  Güler GB, Batgerel U, Güler E, Karaca O, Geçmen C, Güneş HM, Aguş HZ, Esen AM, Türkmen MM. Factor XIII Val34Leu polymorphism in patients with cardiac syndrome X. Cardiol J. 2014;21(1):6-10. doi: 10.5603/CJ.a2013.0046.
36. Guler A, Yildiz M, Karabay CY, Aung SM, Aykan AC, Karagoz A, Guler Y, Esen AM, Kirma C. Case series of a rare complication of CABG. Fistula between the internal mammary artery and pulmonary vasculature. Herz. 2014;39(1):149-53. doi: 10.1007/s00059-013-3814-2
37. Ozkan B, Urumdas M, Alici G, Acar G, Alizade E, Kalkan ME, Tabakci MM, Demir S, Sahin M, Bulut M, Esen AM. Echocardiographic evaluation of right ventricular functions after successful percutaneous recanalization of right coronary artery chronic total occlusions. Eur Rev Med Pharmacol Sci. 2013;17(7):917-22.
38. Bezgin T, Geçmen C, Canga Y, Esen AM. Aortic coarctation mimicking interrupted aorta. Herz. 2014;39(2):222-3. doi: 10.1007/s00059-013-3801-7
39. Alici G, Ozkan B, Acar G, Sahin M, Yazicioglu MV, Bulut M, Kiraz OG, Esen AM. Evaluation of autonomic functions by heart rate variability after stenting in patients with carotid artery stenosis. Ann Noninvasive Electrocardiol. 2013;18(2):126-9. doi: 10.1111/anec.12054.
40. Alici G, Sahin M, Ozkan B, Acar G, Acar RD, Yazicioglu MV, Bulut M, Esen AM. The comparison in reduction of QT dispersion after primary percutaneous coronary intervention according to existence of thrombectomy in ST-segment elevation myocardial infarction. Clin Cardiol. 2013;36(5):276-9. doi: 10.1002/clc.22109.
41. Acar G, Aksakal A, Ozkan B, Alici G, Alizade E, Bulut M, Yazicioğlu MV, Tanboğa IH, Akçakoyun M, Esen AM. Early effect of left coronary system revascularization on right ventricular mechanics in patients with right coronary artery chronic total occlusion. Acta Cardiol. 2012;67(6):707-12.
42. Karabay CY, Kocabay G, Oduncu V, Kalayci A, Guler A, Karagöz A, Candan O, Basaran O, Zehir R, Izgi A, Esen AM, Kırma C. Drospirenone-containing oral contraceptives and risk of adverse outcomes after myocardial infarction. Catheter Cardiovasc Interv. 2013:1;82(3):387-93. doi: 10.1002/ccd.24839.
43. Karabay CY, Zehir R, Güler A, Oduncu V, Kalayci A, Aung SM, Karagoz A, Tanboga IH, Candan O, Gecmen C, Erkol A, Esen AM, Kirma C. Left atrial deformation parameters predict left atrial appendage function and thrombus in patients in sinus rhythm with suspected cardioembolic stroke: a speckle tracking and transesophageal echocardiography study. Echocardiography. 2013;30(5):572-81. doi: 10.1111/echo.12089.
44. Alici G, Ozkan B, Yazicioglu MV, Sahin M, Bulut M, Acar G, Kiraz OG, Esen AM. P-wave dispersion by 12-lead electrocardiography in carotid artery stenting. Clin Auton Res. 2013;23(2):81-4. doi: 10.1007/s10286-012-0186-2.
45. Eroglu E, Cakal SD, Cakal B, Dundar C, Alici G, Ozkan B, Yazicioglu MV, Tigen K, Esen AM. Time course of right ventricular remodeling after percutaneous atrial septal defect closure: assessment of regional deformation properties with two-dimensional strain and strain rate imaging. Echocardiography. 2013;30(3):324-30. doi: 10.1111/echo.12053.
46. Açar G, Bulut M, Arslan K, Alizade E, Ozkan B, Alici G, Tanboga IH, Yazicioğlu MV, Akcakoyun M, Esen AM. Comparison of left atrial mechanical function in nondipper versus dipper hypertensive patients: a speckle tracking study. Echocardiography. 2013;30(2):164-70. doi: 10.1111/echo.12023.
47. Açar G, Akçakoyun M, Sari I, Bulut M, Alizade E, Özkan B, Yazicioğlu MV, Alici G, Avci A, Kargin R, Esen AM. Acute sleep deprivation in healthy adults is associated with a reduction in left atrial early diastolic strain rate. Sleep Breath. 2013 Sep;17(3):975-83. doi: 10.1007/s11325-012-0786-z.
48. Yazicioğlu MV, Avci A, Açar G, Esen Ö, Karaca O, Alici G, Özkan B, Alizade E, Bulut M, Akçakoyun M, Esen AM. Elevated uric acid and functional mitral regurgitation in dilated cardiomyopathy. Eur Rev Med Pharmacol Sci. 2012;16(12):1637-41.
49. Bezgin T, Geçmen Ç, Özkan B, Alici G, Kalkan ME, Kargin R, Esen AM. Kounis syndrome secondary to simultaneous oral amoxicillin and parenteral ampicillin use in a young man. Cardiovasc J Afr. 2013 Mar 23;24(2):e10-2. doi: 10.5830/CVJA-2012-077.
50. Ozkan B, Açar G, Cakalagaoglu KC, Koksal C, Esen AM. A new form of coronary subclavian steal syndrome: a saphenous vein graft-coronary-subclavian unidirectional steal syndrome. Heart Surg Forum. 2012 Aug 1;15(4):210-1.
 
51. Cakir H, Alizade E, Açar G, Bayram Z, Esen AM. A large left ventricular pseudoaneurysm evaluated with multimodality cardiac imaging. J Cardiovasc Med (Hagerstown). 2012 Aug;13(8):524-6.
 
52. Alizade E, Ozkan B, Acar G, Karabay CY, Bulut M, Koyuncu A, Guler A, Esen AM. Successful percuteneous closure in patients with difficult atrial septal defects: case series and review of literature. Perfusion. 2012 Jun 29.

53. Alizade E, Acar G, Guler A, Resulzade M, Simsek Z, Esen AM. Giant caseous calcificationof the mitral annulus on 64-slice multidetector computed tomography. Tex Heart Inst J. 2012;39(2):288-9.

54. Oguz Karaca, Gamza B. Guler,  Ekerm Guler, H. Murat Gunes, Elnur Alizade, Hicaz Z. Agus, Gokhan Gol, Gokhan Kahveci, Ozlem Esen, A. Metin Esen, Muhsin Turkmen. Serum Carbohydrate Antigen 125 Levels in Nonischemic Dilated Cardiomyopathy: A Useful Biomarker for Prognosis and Functional Mitral Regurtation. Congest Heart Fail. Manuscript accepted August 8, 2011. Doi:10.1111/j.1751-7133.2011.00260.x
 
55. Cakalagaoglu C, Koksal C, Baysal A, Alıcı G, Ozkan B, Boyacioglu K, Tasar M, Atasoy EB, Erdem H, Esen AM, Alp M. The use of posterior pericardiotomy technique to prevent postoperative pericardial effusion in cardiac surgery. Heart Surg Forum. 2012 Apr;15(2):E84-9.
 
56. Kucukdurmaz Z, Karapinar H, Karavelioğlu Y, Açar G, Gul I, Emiroglu MY, Bulut M, Esen AM
Effect of blood donation mediated volume reduction on right ventricular function parameters in healthy subjects. Echocardiography. 2012 Apr;29(4):451-4. doi: 10.1111/j.1540-8175.2011.01614.x. Epub 2012 Feb 13
 
57. Cakal S, Cakal B, Alıcı G, Ozkan B, Bulut M, Esen AM.  Different imaging modalities in detection of a huge intracardiac mass. Heart Lung Circ. 2011 Dec;20(12):773-4. Epub 2011 May 13.
58. Karakaya O, Koçer A, Esen AM, Kargin R, Barutcu I. Impaired cerebral circulation in patients with slow coronary flow. Tohoku J Exp Med. 2011;225(1):13-16.
 
59. Esen AM, Akcakoyun M, Esen O, Acar G, Emiroglu Y, Pala S, Kargin R, Karapinar H, Ozcan O, Barutcu I.  Uric acid as a marker of oxidative stress in dilatation of the ascending aorta. Am J Hypertens. 2011 Feb;24(2):149-54. Epub 2010 Oct 14.
 
60. Barutcu I, Esen AM, Kaya D, Turkmen M, Karakaya O, Saglam M, Melek M, Celık A, Kılıt C, Onrat E, Kirma C. Do Mobile Phones Pose a Potential Risk to Autonomic Modulation of the Heart? Pacing Clin Electrophysiol. 2011 Nov;34(11):1511-1514. doi: 10.1111/j.1540-8159.2011.03162.x. Epub 2011 Jul 28.
 
61. Alizade E, Guler A, Acar G, Karakoyun S, Esen AM. Multimodality cardiac imaging of a giant left ventricular pseudoaneurysm Eur J Echocardiogr. 2011 Jul;12(7):550. Epub 2011 
 
62. Gecmen C, Candan O, Karabay CY, Guler A, Elveran A, Baskan O, Keles C, Esen AM.
Hydatid cyst in the right atrium and pulmonary hypertension secondary to cystic embolism Hellenic J Cardiol. 2011 Mar-Apr;52(2):160-2.
63.  Esen AM, Açar G, Alizade E. Prosthetic aortic valve abscess producing left main coronary artery occlusion in a patient with type IV dual left anterior descending coronary artery. J Invasive Cardiol. 2011 Jan;23(1):E233-5.
64. Karapinar H, Kaya Z, Aung SM, Karavelioğlu Y, Kaya H, Kirma C, Esen AM. Dynamic circle image in left ventricle outflow tract. Echocardiography. 2011 Jan;28(1):E9-E11. doi: 10.1111/j.1540-8175.2010.01219.x.
65. Esen AM, Acar G, Esen O, Emiroglu Y, Akcakoyun M, Pala S, Karapinar H, Kargin R, Barutcu I, Turkmen M. The prognostic value of combined fractional flow reserve and TIMI frame count measurements in patients with stable angina pectoris and acute coronary syndrome.  J Interv Cardiol. 2010 Oct;23(5):421-8. doi: 10.1111/j.1540-8183.2010.00579.x.
66. Kaya D, Barutcu I, Esen AM, Celik A, Onrat E. Acute effects of moxonidine on cardiac autonomic modulation Pacing Clin Electrophysiol. 2010 Aug;33(8):929-33.
67. Esen O, Akçakoyun M, Açar G, Bulut M, Alızade E, Kargin R, Emıroğlu MY, Yazicioğlu MV, Gemıcı K, Esen AM. Acute Sleep Deprivation Is Associated with Increased Atrial Electromechanical Delay in Healthy Young Adults. Pacing Clin Electrophysiol. 2011 Aug 11. doi: 10.1111/j.1540-8159.2011.03186.x. [Epub ahead of print]
68. Esen O, Ağuş HZ, Güler GB, Açar G, Avci A, Güler E, Karaca O, Geçmen C, Bulut M, Emiroğlu Y, Esen AM. Relationship between circulating soluble Fas ligand and preexisting left ventricular hypertrophy in the setting of left ventricular remodeling after acute myocardial infarction.  Coron Artery Dis. 2011 Aug;22(5):294-8.
69. Karapınar H, Esen O, Emiroğlu Y, Akçakoyun M, Pala S, Kargın R, Izgi A, Kirma C, Esen AM.  Serum levels of angiopoietin-1 in patients with pulmonary hypertension due to mitral stenosis.  Heart Vessels. 2011 Sep;26(5):536-41. Epub 2010 Dec 8.
 
70. Karaca O, Avci A, Guler GB, Alizade E, Guler E, Gecmen C, Emiroglu Y, Esen O, Esen AM.  Tenting area reflects disease severity and prognosis in patients with non-ischaemic dilated cardiomyopathy and functional mitral regurgitation.  Eur J Heart Fail. 2011 Mar;13(3):284-91. Epub 2010 Nov 23.
 
71. Simşek Z, Açar G, Akçakoyun M, Esen O, Emiroğlu Y, Esen AM. Left ventricular noncompaction in a patient with multiminicore disease.  J Cardiovasc Med (Hagerstown). 2010 Aug 19. [Epub ahead of print]
 
72.  Emiroglu MY, Esen OB, Bulut M, Karapinar H, Kaya Z, Akcakoyun M, Kargin R, Aung SM, Alızade E, Pala S, Esen AM.  GGT levels in type II diabetic patients with acute coronary syndrome (does diabetes have any effect on GGT levels in acute coronary syndrome?). Acta Diabetol. 2010 Jul 13. [Epub ahead of print]
 
 
73. A. Avci, M. Akcakoyun,  E. Alizada, O. Esen, S. Pala, E. Eren, A.M. Esen, Severe Right Ventricular Outflow Obstruction by Right Sinus of Valsalva Aneurysm. Echocardiography 201027:341-343.
 
74. S. Pala,  O. Esen, M. Akcakoyun, G. Kahveci, R. Kargın, K. Tigen, T. Karaahmet, G. Acar, A.M. Esen, C. Kırma, Rosiglitazone, but not pioglitazone, improves myocardial systolic function in type 2 diabetic patients: a tissue Doppler study. Echocardiography  2010 May;27(5):512-8. Epub 2010 Apr 16.
 
75. M. Akcakoyun,  S. Pala,  O. Esen, G. Acar,  R. Kargin, Y. Emiroglu, K. Tigen, O. Ozcan, O. Ipcioglu, A.M. Esen, Dilatation of the Ascending Aorta Is Associated with Low Serum Prolidase Activity. Tohoku J Exp Med. 2010; 220(4):273-77.
 
76. R. Kargin, O. Esen, M. Akçakoyun, S. Pala, O. Candan, M.O. Omaygenç, C. Dogan, I. Barutçu, A.M. Esen, N. Ozdemir, Relationship between the tissue Doppler-derived Tei index and plasma brain natriuretic peptide levels in patients with mitral regurgitation. J Heart Valve Dis. 2010 Jan; 19(1):35-42.
 
77. M. Akcakoyun, H. Kaya, R. Kargin, S. Pala, Y. Emiroglu, O. Esen, H. Karapinar, Z. Kaya, A.M. Esen, Abnormal left ventricular longitudinal functional reserve assessed by exercise pulsed wave tissue Doppler imaging in patients with subclinical hypothyroidism. J Clin Endocrinol Metab. 2009 Aug; 94(8):2979-83.
 
 78. Barutcu I, Karakaya O, Esen AM, Dogan S, Saglam M, Kargin R, Karapinar H, Karavelioglu Y, Akgun T, Esen O, Ozdemir N, Turkmen S, Kaymaz C.  Circulating stromelysin concentration is elevated in hypertensive aortic root dilatation. Heart Vessels. 2009 Mar;24(2):138-41. Epub 2009 Apr 1.
 
 
79. Akcakoyun M, Emiroglu Y, Pala S, Kargin R, Guler GB, Esen O, Karapinar H, Say B, Esen AM. Heart Rate Recovery and Chronotropic Incompetence in Patients with Subclinical Hypothyroidism. Pacing Clin Electrophysiol. 2009 Nov 9. [Epub ahead of print]
 
80. Barutcu I, Esen AM, Ozdemir R, Acikgoz N, Turkmen M, Kirma C. Effect of treadmill exercise testing on P wave duration and dispersion in patients with isolated myocardial bridging. Int J Cardiovasc Imaging. 2009 Feb 12. [Epub ahead of print]
 
81. Ellidokuz E, Kaya D, Uslan I, Celik A, Esen AM, Barutçu I. Activation of peripheral opioid receptors has no effect on heart rate variability. Clin Auton Res. 2008 Jun;18(3):145-9. Epub 2008 Apr 30.
 
82. Barutcu, I., Esen, A.M., Kaya, D.,  Onrat E., Melek, M.,  Çelik A., Kilit C., Turkmen, M., Karakaya, O.,  Batukan Esen, O., Sağlam M., Kirma C., Effect of Acute Cigarette Smoking on Left and Right Ventricle Filling Parameters: A Conventional and Tissue Doppler Echocardiographic Study in Healthy Participants Angiology. 2008 April.
 
83. Saglam, M., Karakaya, O., Barutcu, I., Esen, AM., Turkmen, M., Kargin, R., Esen, O., Ozdemir, N., Kaymaz, C., “Identifying cardiovascular risk factors in a patient population with coronary artery ectasia” Angiology. 2008 Jan;58(6):698-703.
 
84.  Saglam M, Barutcu I,  Karakaya  O, Esen AM, Akgun T, Karavelioglu Y, Karapinar H, Turkmen M, Ozdemir N, Kaymaz C Assesment of Left Ventricular Functions in Patients With Isolated Coronary Artery Ectasia by Conventional and Tissue Doppler Imaging Angiology june/july 2008; 59(3):306-311
 
85. Sezgin, A.T., Barutcu, I., Ozdemir, R., Gulu, H., Topal, E., Esen, A.M., Tandogan, I., Acıkgoz, N., “Effect of the Slow Coronary Flow on Electrocardiographic paramaters reflecting ventricular heterogeneity.” Angiology. 2007 Jun-Jul;58(3):289-94.
 
 86. “Barutcu, I., Sezgin, A.T., Gulu, H., Turkmen, M, Esen, A.M., Assessing coronary blood flow with TIMI frame count method in isolated myocardial bridging.” Angiology. 2007 Jun-Jul;58(3):283-8.
 
87. Barutcu,. I, Sezgin, A.T., Sezgin, N., Gulu, H., Esen, A.M., Topal, E., Ozdemir, R., Kosar, F., Cehreli, S., “Increased high sensitive CRP level and its significance in  pathogenesis of slow coronary flow.” Angiology. 2007 Aug-Sep;58(4):401-7.
 
88. Turkmen, M., Barutcu, I., Esen, A.M., Karakaya, O., Esen, O., Basaran, Y., “Effect of slow coronary flow on P wave duration and  dispersion.” Angiology. 2007 Aug-Sep;58(4):408-12.
 
89. Karakaya, O., Barutcu, I., Kaya, D., Esen, AM., Saglam, M., Melek, M., Onrat, E., Turkmen, M., Esen, OB., Kaymaz C., “Acute effect of cigarette smoking on heart rate variability.” Angiology. 2007 Oct-Nov;58(5):620-4.
 
90. Kirma C, Akcakoyun M, Esen AM, Barutcu I, Karakaya O, Saglam M, Kargin R, Turkmen M, Boztosun B, Izgi A, Sonmez K. Relationship between endothelial function and coronary risk factors in patients with stable coronary artery disease. Circ J. 2007 May;71(5):698-702.
 
91. Onat A, Hergenç G, Uyarel H, Ozhan H, Esen AM, Karabulut A, Albayrak S, Can G, Keleş I. Association between mild renal dysfunction and insulin resistance or metabolic syndrome in a random nondiabetic population sample. Kidney Blood Press Res. 2007;30(2):88-96.
 
 92. Onat A, Ozhan H, Esen AM, Albayrak S, Karabulut A, Can G, Hergenç G. Prospective epidemiologic evidence of a "protective" effect of smoking on metabolic syndrome and diabetes among Turkish women--without associated overall health benefit.
Atherosclerosis. 2007 Aug;193(2):380-8.
 
93. Karakaya O, Saglam M, Barutcu I, Esen AM, Turkmen M, Kargin R, Esen O, Ozdemir N, Kaymaz C. Effects of isolated coronary artery ectasia on electrocardiographic parameters reflecting ventricular heterogeneity.J Electrocardiol. 2007 Apr;40(2):203-6.
 
94. Saglam, M., Esen, AM., Barutcu, I., Karaca, S., Kaya, D., Karakaya  O., Kulac, M., Esen, O., Melek, M., Onrat, E., Celik, A., Kilit, C., “Impaired left ventricular filling in patients with essential hyperhidrosis: An Echo-Doppler Study.” Tohoku J Exp Med. 2006 Apr;208(4):283-90.
 
95. Saglam, M., Karakaya, O., Esen, AM., Barutcu, I., Dogan, S., Karavelioglu, Y., Karapinar, H., Akgun, T., Esen, O., Ozdemir, N., Turkmen, S., Kaymaz, C., “Contribution of plasma matrix metalloproteinases to development of left ventricular hypertrophy and diastolic dysfunction in hypertensive subjects.” Tohoku J Exp Med, 208(2):117-22, (2006).
 
96. Sezgin, AT., Barutcu, I., Sezgin, N., Gulu, H., Esen, A.M.,  Acıkgoz, N., Topal, E., Ozdemir, R., “Contribution of plasma lipid disturbances to vascular endothelial function in patients with slow coronary flow.”  Angiology. 2006 Dec-2007 Jan;57(6):694-701.
 
97. Karakaya, O., Barutcu, I., Esen, AM., Dogan, S., Saglam, M., Karapinar, H., Akgun, T., Karavelioglu, Y., Esen, O., Ozdemir, N., Turkmen, S., Kaymaz, C., “The relationship between circulating plasma matrix metalloproteinase-9 (gelatinase-B) concentration and aortic root dilatation.”. Am J Hypertens. 2006 Apr;19(4):361-5. 
 
98. Bitigen A, Turkmen M, Karakaya O, Saglam M, Barutcu I, Esen AM, Turkyilmaz E, Erkol A, Bulut M, Boztosun B, Kirma C.  Early effects of percutaneous mitral alvuloplasty on left atrial mechanical functions. Tohoku J Exp Med. 2006 Aug;209(4):285-9.
 
99. Melek M, Esen O, Esen AM, Barutcu I, Onrat E, Kaya D.  Tissue Doppler evaluation of intraventricular asynchrony in isolated left bundle branch block. Echocardiography. 2006 Feb;23(2):120-6. 
 
100. Karakaya, O., Turkmen, M., Bitigen, A., Saglam, M., Barutcu, I., Esen, AM., Bulut, M., Turkyilmaz, E., Kirma, C., “Effect of percutaneous mitral balloon valvuloplasty on left atrial appendage function: A tissue doppler study.” J Am Soc Echocardiogr. 2006 Apr;19(4):434-7.
 
101. Boztosun B, Gunes Y, Olcay A, Esen AM, Esen OB, Saglam M, Kirma C. Treatment of aortocoronary graft lesions with graft- stents. Coron Artery Disease 2006 May;17(3):271-274.
 
102. Gunes Y, Boztosun B, Yildiz A, Metin Esen A, Saglam M, Bulut M, Karapinar H, Kirma C. Clinical profile and outcome of coronary artery ectasia. Heart. 2006 Aug;92(8):1159-60 .
 
103. Melek M, Esen O, Esen AM, Barutcu I, Fidan F, Onrat E, Kaya D. Tissue Doppler evaluation of tricuspid annulus for estimation of pulmonary artery pressure in patients with COPD. Lung. 2006 May-Jun;184(3):121-31.
 
104. Karakaya O, Barutcu I, Esen AM, Kaya D, Turkmen M, Melek M, Onrat E, Esen OB, Celik A, Kilit C, Saglam M, Kirma C. Acute smoking-induced alterations in Doppler echocardiographic measurements in chronic smokers.Tex Heart Inst J. 2006;33(2):134-8.
 
105. Barutcu, I., Esen, A.M., Kaya, D., Turkmen, M., Karakaya, O., Melek, M., Batukan Esen, O., Basaran, Y., “Cigarette smoking and heart rate variability: Dynamic influence of parasympathetic and sympathetic maneuvers.” Ann Noninvasive Electrocardiol. 2005 Jul;10(3):324-9.
 
106.  Barutcu, I., Turkmen, M., Sezgin, A.T., Gulu, H., Esen, A.M., Karakaya, O., Saglam, M., Basaran, Y., “Increased thrombolysis in myocardial infarction (TIMI) frame count in patients with aortic stenosis but normal coronary arteries.” Heart Vessels. 2005 May;20(3):108-11.
 
107. Esen, A.M., Barutcu, I., Karaca, S., Kaya, D., Kulac, M., Esen, O., Karakaya, O., Melek, M., Onrat, E., Celik, A., Kilit, C., “Peripheral vascular endothelial function in essential hyperhidrosis.” Circ J. 2005 Jun;69(6):707-10).
 
108. Kocer, A., Karakaya, O., Kargin, R., Barutcu, I., Esen, A.M., “P wave duration and dispersion in multiple sclerosis”. Clin Auton Res. Clin Auton Res. 2005 Dec;15(6):382-6.
 
109. Sezgin, N., Barutcu, I., Sezgin, A.T., Gulu, H., Turkmen, M., Esen, A.M., Karakaya, O., “Plasma nitric oxide level and its role in slow coronary flow.” Int Heart J. 2005 May;46(3):373-82. 
 
110. Turkmen, S., Dogan, S., Barutcu, I., Sipahi, I., Ayabakan, H., Esen, A.M., Esen, O., Guzelsoy, D., “The change in circulating level of vasoactive intestinal polypeptide during exercise and its reproducubility for detecting of myocardial ischemia.” Int Heart J. 2005 May;46(3):363-71. 
 
111. Turkmen, M., Barutcu, I., Esen, A.M., Karakaya, O., Esen, O., Basaran, Y., “Exercise-induced QRS amplitude changes in patients with isolated myocardial bridging: A marker of myocardial ischemia.” Angiology. 2005 May-Jun;56(3):265-71.
 
112. Barutcu, I., Sezgin, A.T., Sezgin, N., Gulu, H., Esen, A.M., Topal. E., Ozdemir, R., “Elevated plasma homocysteine level in slow coronary flow.” Int J Cardiol. 2005 May 11;101(1):143-5.
 
113. Karakaya, O., Saglam, M., Barutcu, I., Esen, AM., Ocak, Y., Melek, M., Kaya, D., Turkmen, M., Onrat, E., Ozdemir, N., Kaymaz, C., “Comparison of the predictors for atrial rhythm disturbances between trained athletes and control subjects.” Tohoku J Exp Med, 207(2):165-70, (2005). 
 
114. Kaya, D., Karaca, S., Barutcu, I., Esen, A.M., Kulac, M., Esen, O., “Heart rate variability in patients with essential hyperhidrosis: dynamic influence of sympathetic and parasympathetic maneuvers.” Ann Noninvasive Electrocardiol,  10(1):1-6, (2005).
 
115. Esen, A.M., Barutcu, I., Melek, M., Kaya, D., Ornat, E., Batukan, Esen, O.,  “Comparison of QT interval duration and dispersion in elderly population versus healthy young subjects.” Clin Auton Res,  14(6):408-411,  (2004).
 
116. Turkmen, M., Barutcu, I., Esen, A.M., Ocak, Y., Melek, M., Kaya, D., Karakaya, O., Saglam M, Basaran Y. “Assessment of QT interval duration and dispersion in athlete's heart.” J Int Med Res,  32(6):626-632, (2004).
 
117. Esen, A.M., Barutcu, I., Acar, M., Degirmenci, B., Kaya, D., Turkmen, M., Melek, M., Ornat, E., Esen, O.B., Kirma, C., “Effect of smoking on endothelial function and wall thickness of brachial artery.” Circ J,  68(12):1123-1126, (2004).
 
118.  Barutcu, I., Esen, A.M., Degirmenci, B., Acar, M., Kaya, D., Turkmen, M., Melek, M., Ornat, E., Esen, O.B., Kirma, C., “Acute cigarette smoking-induced hemodynamic alterations in the common carotid artery- a transcranial Doppler study.” Circ J,  68(12):1127-1131, (2004).
 
119.  Kaya, D., Barutcu, I., Esen, A.M., Onrat, E., Orman, A., Unlu, M.,  “Comparison of the effects of ipratropium bromide and salbutamol on autonomic heart rate control.” Europace,  6(6):602-607,  (2004).
 
120. Ozdemir, R., Barutcu, I., Sezgin, A.T., Acikgoz, N., Ermis, N., Esen, A.M., Topal, E., Bariskaner, E., Ozerol, I., “Vascular endothelial function and plasma homocysteine levels in Behcet's disease.” Am J Cardiol, 94(4):522-525, (2004).
 
121. Kaya, D., Guler, C., Esen, A.M., Barutcu, I., Dincel, C., “Sildenafil citrate does not alter ventricular repolarization properties: novel evidence from dynamic QT analysis.” Ann Noninvasive Electrocardiol,  9(3):228-233 (2004).
 
122. Turkmen, M., Barutcu, I., Esen, A.M., Karakaya, O., Esen, O., Basaran, Y., “Comparison of exercise QRS amplitude changes in patients w27:341-343.
 
74. S. Pala,  O. Esen, M. Akcakoyun, G. Kahveci, R. Kargın, K. Tigen, T. Karaahmet, G. Acar, A.M. Esen, C. Kırma, Rosiglitazone, but not pioglitazone, improves myocardial systolic function in type 2 diabetic patients: a tissue Doppler study. Echocardiography  2010 May;27(5):512-8. Epub 2010 Apr 16.
 
75. M. Akcakoyun,  S. Pala,  O. Esen, G. Acar,  R. Kargin, Y. Emiroglu, K. Tigen, O. Ozcan, O. Ipcioglu, A.M. Esen, Dilatation of the Ascending Aorta Is Associated with Low Serum Prolidase Activity. Tohoku J Exp Med. 2010; 220(4):273-77.
 
76. R. Kargin, O. Esen, M. Akçakoyun, S. Pala, O. Candan, M.O. Omaygenç, C. Dogan, I. Barutçu, A.M. Esen, N. Ozdemir, Relationship between the tissue Doppler-derived Tei index and plasma brain natriuretic peptide levels in patients with mitral regurgitation. J Heart Valve Dis. 2010 Jan; 19(1):35-42.
 
77. M. Akcakoyun, H. Kaya, R. Kargin, S. Pala, Y. Emiroglu, O. Esen, H. Karapinar, Z. Kaya, A.M. Esen, Abnormal left ventricular longitudinal functional reserve assessed by exercise pulsed wave tissue Doppler imaging in patients with subclinical hypothyroidism. J Clin Endocrinol Metab. 2009 Aug; 94(8):2979-83.
 
 78. Barutcu I, Karakaya O, Esen AM, Dogan S, Saglam M, Kargin R, Karapinar H, Karavelioglu Y, Akgun T, Esen O, Ozdemir N, Turkmen S, Kaymaz C.  Circulating stromelysin concentration is elevated in hypertensive aortic root dilatation. Heart Vessels. 2009 Mar;24(2):138-41. Epub 2009 Apr 1.
 
 
79. Akcakoyun M, Emiroglu Y, Pala S, Kargin R, Guler GB, Esen O, Karapinar H, Say B, Esen AM. Heart Rate Recovery and Chronotropic Incompetence in Patients with Subclinical Hypothyroidism. Pacing Clin Electrophysiol. 2009 Nov 9. [Epub ahead of print]
 
80. Barutcu I, Esen AM, Ozdemir R, Acikgoz N, Turkmen M, Kirma C. Effect of treadmill exercise testing on P wave duration and dispersion in patients with isolated myocardial bridging. Int J Cardiovasc Imaging. 2009 Feb 12. [Epub ahead of print]
 
81. Ellidokuz E, Kaya D, Uslan I, Celik A, Esen AM, Barutçu I. Activation of peripheral opioid receptors has no effect on heart rate variability. Clin Auton Res. 2008 Jun;18(3):145-9. Epub 2008 Apr 30.
 
82. Barutcu, I., Esen, A.M., Kaya, D.,  Onrat E., Melek, M.,  Çelik A., Kilit C., Turkmen, M., Karakaya, O.,  Batukan Esen, O., Sağlam M., Kirma C., Effect of Acute Cigarette Smoking on Left and Right Ventricle Filling Parameters: A Conventional and Tissue Doppler Echocardiographic Study in Healthy Participants Angiology. 2008 April.
 
83. Saglam, M., Karakaya, O., Barutcu, I., Esen, AM., Turkmen, M., Kargin, R., Esen, O., Ozdemir, N., Kaymaz, C., “Identifying cardiovascular risk factors in a patient population with coronary artery ectasia” Angiology. 2008 Jan;58(6):698-703.
 
84.  Saglam M, Barutcu I,  Karakaya  O, Esen AM, Akgun T, Karavelioglu Y, Karapinar H, Turkmen M, Ozdemir N, Kaymaz C Assesment of Left Ventricular Functions in Patients With Isolated Coronary Artery Ectasia by Conventional and Tissue Doppler Imaging Angiology june/july 2008; 59(3):306-311
 
85. Sezgin, A.T., Barutcu, I., Ozdemir, R., Gulu, H., Topal, E., Esen, A.M., Tandogan, I., Acıkgoz, N., “Effect of the Slow Coronary Flow on Electrocardiographic paramaters reflecting ventricular heterogeneity.” Angiology. 2007 Jun-Jul;58(3):289-94.
 
 86. “Barutcu, I., Sezgin, A.T., Gulu, H., Turkmen, M, Esen, A.M., Assessing coronary blood flow with TIMI frame count method in isolated myocardial bridging.” Angiology. 2007 Jun-Jul;58(3):283-8.
 
87. Barutcu,. I, Sezgin, A.T., Sezgin, N., Gulu, H., Esen, A.M., Topal, E., Ozdemir, R., Kosar, F., Cehreli, S., “Increased high sensitive CRP level and its significance in  pathogenesis of slow coronary flow.” Angiology. 2007 Aug-Sep;58(4):401-7.
 
88. Turkmen, M., Barutcu, I., Esen, A.M., Karakaya, O., Esen, O., Basaran, Y., “Effect of slow coronary flow on P wave duration and  dispersion.” Angiology. 2007 Aug-Sep;58(4):408-12.
 
89. Karakaya, O., Barutcu, I., Kaya, D., Esen, AM., Saglam, M., Melek, M., Onrat, E., Turkmen, M., Esen, OB., Kaymaz C., “Acute effect of cigarette smoking on heart rate variability.” Angiology. 2007 Oct-Nov;58(5):620-4.
 
90. Kirma C, Akcakoyun M, Esen AM, Barutcu I, Karakaya O, Saglam M, Kargin R, Turkmen M, Boztosun B, Izgi A, Sonmez K. Relationship between endothelial function and coronary risk factors in patients with stable coronary artery disease. Circ J. 2007 May;71(5):698-702.
 
91. Onat A, Hergenç G, Uyarel H, Ozhan H, Esen AM, Karabulut A, Albayrak S, Can G, Keleş I. Association between mild renal dysfunction and insulin resistance or metabolic syndrome in a random nondiabetic population sample. Kidney Blood Press Res. 2007;30(2):88-96.
 
 92. Onat A, Ozhan H, Esen AM, Albayrak S, Karabulut A, Can G, Hergenç G. Prospective epidemiologic evidence of a "protective" effect of smoking on metabolic syndrome and diabetes among Turkish women--without associated overall health benefit.
Atherosclerosis. 2007 Aug;193(2):380-8.
 
93. Karakaya O, Saglam M, Barutcu I, Esen AM, Turkmen M, Kargin R, Esen O, Ozdemir N, Kaymaz C. Effects of isolated coronary artery ectasia on electrocardiographic parameters reflecting ventricular heterogeneity.J Electrocardiol. 2007 Apr;40(2):203-6.
 
94. Saglam, M., Esen, AM., Barutcu, I., Karaca, S., Kaya, D., Karakaya  O., Kulac, M., Esen, O., Melek, M., Onrat, E., Celik, A., Kilit, C., “Impaired left ventricular filling in patients with essential hyperhidrosis: An Echo-Doppler Study.” Tohoku J Exp Med. 2006 Apr;208(4):283-90.
 
95. Saglam, M., Karakaya, O., Esen, AM., Barutcu, I., Dogan, S., Karavelioglu, Y., Karapinar, H., Akgun, T., Esen, O., Ozdemir, N., Turkmen, S., Kaymaz, C., “Contribution of plasma matrix metalloproteinases to development of left ventricular hypertrophy and diastolic dysfunction in hypertensive subjects.” Tohoku J Exp Med, 208(2):117-22, (2006).
 
96. Sezgin, AT., Barutcu, I., Sezgin, N., Gulu, H., Esen, A.M.,  Acıkgoz, N., Topal, E., Ozdemir, R., “Contribution of plasma lipid disturbances to vascular endothelial function in patients with slow coronary flow.”  Angiology. 2006 Dec-2007 Jan;57(6):694-701.
 
97. Karakaya, O., Barutcu, I., Esen, AM., Dogan, S., Saglam, M., Karapinar, H., Akgun, T., Karavelioglu, Y., Esen, O., Ozdemir, N., Turkmen, S., Kaymaz, C., “The relationship between circulating plasma matrix metalloproteinase-9 (gelatinase-B) concentration and aortic root dilatation.”. Am J Hypertens. 2006 Apr;19(4):361-5. 
 
98. Bitigen A, Turkmen M, Karakaya O, Saglam M, Barutcu I, Esen AM, Turkyilmaz E, Erkol A, Bulut M, Boztosun B, Kirma C.  Early effects of percutaneous mitral alvuloplasty on left atrial mechanical functions. Tohoku J Exp Med. 2006 Aug;209(4):285-9.
 
99. Melek M, Esen O, Esen AM, Barutcu I, Onrat E, Kaya D.  Tissue Doppler evaluation of intraventricular asynchrony in isolated left bundle branch block. Echocardiography. 2006 Feb;23(2):120-6. 
 
100. Karakaya, O., Turkmen, M., Bitigen, A., Saglam, M., Barutcu, I., Esen, AM., Bulut, M., Turkyilmaz, E., Kirma, C., “Effect of percutaneous mitral balloon valvuloplasty on left atrial appendage function: A tissue doppler study.” J Am Soc Echocardiogr. 2006 Apr;19(4):434-7.
 
101. Boztosun B, Gunes Y, Olcay A, Esen AM, Esen OB, Saglam M, Kirma C. Treatment of aortocoronary graft lesions with graft- stents. Coron Artery Disease 2006 May;17(3):271-274.
 
102. Gunes Y, Boztosun B, Yildiz A, Metin Esen A, Saglam M, Bulut M, Karapinar H, Kirma C. Clinical profile and outcome of coronary artery ectasia. Heart. 2006 Aug;92(8):1159-60 .
 
103. Melek M, Esen O, Esen AM, Barutcu I, Fidan F, Onrat E, Kaya D. Tissue Doppler evaluation of tricuspid annulus for estimation of pulmonary artery pressure in patients with COPD. Lung. 2006 May-Jun;184(3):121-31.
 
104. Karakaya O, Barutcu I, Esen AM, Kaya D, Turkmen M, Melek M, Onrat E, Esen OB, Celik A, Kilit C, Saglam M, Kirma C. Acute smoking-induced alterations in Doppler echocardiographic measurements in chronic smokers.Tex Heart Inst J. 2006;33(2):134-8.
 
105. Barutcu, I., Esen, A.M., Kaya, D., Turkmen, M., Karakaya, O., Melek, M., Batukan Esen, O., Basaran, Y., “Cigarette smoking and heart rate variability: Dynamic influence of parasympathetic and sympathetic maneuvers.” Ann Noninvasive Electrocardiol. 2005 Jul;10(3):324-9.
 
106.  Barutcu, I., Turkmen, M., Sezgin, A.T., Gulu, H., Esen, A.M., Karakaya, O., Saglam, M., Basaran, Y., “Increased thrombolysis in myocardial infarction (TIMI) frame count in patients with aortic stenosis but normal coronary arteries.” Heart Vessels. 2005 May;20(3):108-11.
 
107. Esen, A.M., Barutcu, I., Karaca, S., Kaya, D., Kulac, M., Esen, O., Karakaya, O., Melek, M., Onrat, E., Celik, A., Kilit, C., “Peripheral vascular endothelial function in essential hyperhidrosis.” Circ J. 2005 Jun;69(6):707-10).
 
108. Kocer, A., Karakaya, O., Kargin, R., Barutcu, I., Esen, A.M., “P wave duration and dispersion in multiple sclerosis”. Clin Auton Res. Clin Auton Res. 2005 Dec;15(6):382-6.
 
109. Sezgin, N., Barutcu, I., Sezgin, A.T., Gulu, H., Turkmen, M., Esen, A.M., Karakaya, O., “Plasma nitric oxide level and its role in slow coronary flow.” Int Heart J. 2005 May;46(3):373-82. 
 
110. Turkmen, S., Dogan, S., Barutcu, I., Sipahi, I., Ayabakan, H., Esen, A.M., Esen, O., Guzelsoy, D., “The change in circulating level of vasoactive intestinal polypeptide during exercise and its reproducubility for detecting of myocardial ischemia.” Int Heart J. 2005 May;46(3):363-71. 
 
111. Turkmen, M., Barutcu, I., Esen, A.M., Karakaya, O., Esen, O., Basaran, Y., “Exercise-induced QRS amplitude changes in patients with isolated myocardial bridging: A marker of myocardial ischemia.” Angiology. 2005 May-Jun;56(3):265-71.
 
112. Barutcu, I., Sezgin, A.T., Sezgin, N., Gulu, H., Esen, A.M., Topal. E., Ozdemir, R., “Elevated plasma homocysteine level in slow coronary flow.” Int J Cardiol. 2005 May 11;101(1):143-5.
 
113. Karakaya, O., Saglam, M., Barutcu, I., Esen, AM., Ocak, Y., Melek, M., Kaya, D., Turkmen, M., Onrat, E., Ozdemir, N., Kaymaz, C., “Comparison of the predictors for atrial rhythm disturbances between trained athletes and control subjects.” Tohoku J Exp Med, 207(2):165-70, (2005). 
 
114. Kaya, D., Karaca, S., Barutcu, I., Esen, A.M., Kulac, M., Esen, O., “Heart rate variability in patients with essential hyperhidrosis: dynamic influence of sympathetic and parasympathetic maneuvers.” Ann Noninvasive Electrocardiol,  10(1):1-6, (2005).
 
115. Esen, A.M., Barutcu, I., Melek, M., Kaya, D., Ornat, E., Batukan, Esen, O.,  “Comparison of QT interval duration and dispersion in elderly population versus healthy young subjects.” Clin Auton Res,  14(6):408-411,  (2004).
 
116. Turkmen, M., Barutcu, I., Esen, A.M., Ocak, Y., Melek, M., Kaya, D., Karakaya, O., Saglam M, Basaran Y. “Assessment of QT interval duration and dispersion in athlete's heart.” J Int Med Res,  32(6):626-632, (2004).
 
117. Esen, A.M., Barutcu, I., Acar, M., Degirmenci, B., Kaya, D., Turkmen, M., Melek, M., Ornat, E., Esen, O.B., Kirma, C., “Effect of smoking on endothelial function and wall thickness of brachial artery.” Circ J,  68(12):1123-1126, (2004).
 
118.  Barutcu, I., Esen, A.M., Degirmenci, B., Acar, M., Kaya, D., Turkmen, M., Melek, M., Ornat, E., Esen, O.B., Kirma, C., “Acute cigarette smoking-induced hemodynamic alterations in the common carotid artery- a transcranial Doppler study.” Circ J,  68(12):1127-1131, (2004).
 
119.  Kaya, D., Barutcu, I., Esen, A.M., Onrat, E., Orman, A., Unlu, M.,  “Comparison of the effects of ipratropium bromide and salbutamol on autonomic heart rate control.” Europace,  6(6):602-607,  (2004).
 
120. Ozdemir, R., Barutcu, I., Sezgin, A.T., Acikgoz, N., Ermis, N., Esen, A.M., Topal, E., Bariskaner, E., Ozerol, I., “Vascular endothelial function and plasma homocysteine levels in Behcet's disease.” Am J Cardiol, 94(4):522-525, (2004).
 
121. Kaya, D., Guler, C., Esen, A.M., Barutcu, I., Dincel, C., “Sildenafil citrate does not alter ventricular repolarization properties: novel evidence from dynamic QT analysis.” Ann Noninvasive Electrocardiol,  9(3):228-233 (2004).
 
122. Turkmen, M., Barutcu, I., Esen, A.M., Karakaya, O., Esen, O., Basaran, Y., “Comparison of exercise QRS amplitude changes in patients w27:341-343.
 
74. S. Pala,  O. Esen, M. Akcakoyun, G. Kahveci, R. Kargın, K. Tigen, T. Karaahmet, G. Acar, A.M. Esen, C. Kırma, Rosiglitazone, but not pioglitazone, improves myocardial systolic function in type 2 diabetic patients: a tissue Doppler study. Echocardiography  2010 May;27(5):512-8. Epub 2010 Apr 16.
 
75. M. Akcakoyun,  S. Pala,  O. Esen, G. Acar,  R. Kargin, Y. Emiroglu, K. Tigen, O. Ozcan, O. Ipcioglu, A.M. Esen, Dilatation of the Ascending Aorta Is Associated with Low Serum Prolidase Activity. Tohoku J Exp Med. 2010; 220(4):273-77.
 
76. R. Kargin, O. Esen, M. Akçakoyun, S. Pala, O. Candan, M.O. Omaygenç, C. Dogan, I. Barutçu, A.M. Esen, N. Ozdemir, Relationship between the tissue Doppler-derived Tei index and plasma brain natriuretic peptide levels in patients with mitral regurgitation. J Heart Valve Dis. 2010 Jan; 19(1):35-42.
 
77. M. Akcakoyun, H. Kaya, R. Kargin, S. Pala, Y. Emiroglu, O. Esen, H. Karapinar, Z. Kaya, A.M. Esen, Abnormal left ventricular longitudinal functional reserve assessed by exercise pulsed wave tissue Doppler imaging in patients with subclinical hypothyroidism. J Clin Endocrinol Metab. 2009 Aug; 94(8):2979-83.
 
 78. Barutcu I, Karakaya O, Esen AM, Dogan S, Saglam M, Kargin R, Karapinar H, Karavelioglu Y, Akgun T, Esen O, Ozdemir N, Turkmen S, Kaymaz C.  Circulating stromelysin concentration is elevated in hypertensive aortic root dilatation. Heart Vessels. 2009 Mar;24(2):138-41. Epub 2009 Apr 1.
 
 
79. Akcakoyun M, Emiroglu Y, Pala S, Kargin R, Guler GB, Esen O, Karapinar H, Say B, Esen AM. Heart Rate Recovery and Chronotropic Incompetence in Patients with Subclinical Hypothyroidism. Pacing Clin Electrophysiol. 2009 Nov 9. [Epub ahead of print]
 
80. Barutcu I, Esen AM, Ozdemir R, Acikgoz N, Turkmen M, Kirma C. Effect of treadmill exercise testing on P wave duration and dispersion in patients with isolated myocardial bridging. Int J Cardiovasc Imaging. 2009 Feb 12. [Epub ahead of print]
 
81. Ellidokuz E, Kaya D, Uslan I, Celik A, Esen AM, Barutçu I. Activation of peripheral opioid receptors has no effect on heart rate variability. Clin Auton Res. 2008 Jun;18(3):145-9. Epub 2008 Apr 30.
 
82. Barutcu, I., Esen, A.M., Kaya, D.,  Onrat E., Melek, M.,  Çelik A., Kilit C., Turkmen, M., Karakaya, O.,  Batukan Esen, O., Sağlam M., Kirma C., Effect of Acute Cigarette Smoking on Left and Right Ventricle Filling Parameters: A Conventional and Tissue Doppler Echocardiographic Study in Healthy Participants Angiology. 2008 April.
 
83. Saglam, M., Karakaya, O., Barutcu, I., Esen, AM., Turkmen, M., Kargin, R., Esen, O., Ozdemir, N., Kaymaz, C., “Identifying cardiovascular risk factors in a patient population with coronary artery ectasia” Angiology. 2008 Jan;58(6):698-703.
 
84.  Saglam M, Barutcu I,  Karakaya  O, Esen AM, Akgun T, Karavelioglu Y, Karapinar H, Turkmen M, Ozdemir N, Kaymaz C Assesment of Left Ventricular Functions in Patients With Isolated Coronary Artery Ectasia by Conventional and Tissue Doppler Imaging Angiology june/july 2008; 59(3):306-311
 
85. Sezgin, A.T., Barutcu, I., Ozdemir, R., Gulu, H., Topal, E., Esen, A.M., Tandogan, I., Acıkgoz, N., “Effect of the Slow Coronary Flow on Electrocardiographic paramaters reflecting ventricular heterogeneity.” Angiology. 2007 Jun-Jul;58(3):289-94.
 
 86. “Barutcu, I., Sezgin, A.T., Gulu, H., Turkmen, M, Esen, A.M., Assessing coronary blood flow with TIMI frame count method in isolated myocardial bridging.” Angiology. 2007 Jun-Jul;58(3):283-8.
 
87. Barutcu,. I, Sezgin, A.T., Sezgin, N., Gulu, H., Esen, A.M., Topal, E., Ozdemir, R., Kosar, F., Cehreli, S., “Increased high sensitive CRP level and its significance in  pathogenesis of slow coronary flow.” Angiology. 2007 Aug-Sep;58(4):401-7.
 
88. Turkmen, M., Barutcu, I., Esen, A.M., Karakaya, O., Esen, O., Basaran, Y., “Effect of slow coronary flow on P wave duration and  dispersion.” Angiology. 2007 Aug-Sep;58(4):408-12.
 
89. Karakaya, O., Barutcu, I., Kaya, D., Esen, AM., Saglam, M., Melek, M., Onrat, E., Turkmen, M., Esen, OB., Kaymaz C., “Acute effect of cigarette smoking on heart rate variability.” Angiology. 2007 Oct-Nov;58(5):620-4.
 
90. Kirma C, Akcakoyun M, Esen AM, Barutcu I, Karakaya O, Saglam M, Kargin R, Turkmen M, Boztosun B, Izgi A, Sonmez K. Relationship between endothelial function and coronary risk factors in patients with stable coronary artery disease. Circ J. 2007 May;71(5):698-702.
 
91. Onat A, Hergenç G, Uyarel H, Ozhan H, Esen AM, Karabulut A, Albayrak S, Can G, Keleş I. Association between mild renal dysfunction and insulin resistance or metabolic syndrome in a random nondiabetic population sample. Kidney Blood Press Res. 2007;30(2):88-96.
 
 92. Onat A, Ozhan H, Esen AM, Albayrak S, Karabulut A, Can G, Hergenç G. Prospective epidemiologic evidence of a "protective" effect of smoking on metabolic syndrome and diabetes among Turkish women--without associated overall health benefit.
Atherosclerosis. 2007 Aug;193(2):380-8.
 
93. Karakaya O, Saglam M, Barutcu I, Esen AM, Turkmen M, Kargin R, Esen O, Ozdemir N, Kaymaz C. Effects of isolated coronary artery ectasia on electrocardiographic parameters reflecting ventricular heterogeneity.J Electrocardiol. 2007 Apr;40(2):203-6.
 
94. Saglam, M., Esen, AM., Barutcu, I., Karaca, S., Kaya, D., Karakaya  O., Kulac, M., Esen, O., Melek, M., Onrat, E., Celik, A., Kilit, C., “Impaired left ventricular filling in patients with essential hyperhidrosis: An Echo-Doppler Study.” Tohoku J Exp Med. 2006 Apr;208(4):283-90.
 
95. Saglam, M., Karakaya, O., Esen, AM., Barutcu, I., Dogan, S., Karavelioglu, Y., Karapinar, H., Akgun, T., Esen, O., Ozdemir, N., Turkmen, S., Kaymaz, C., “Contribution of plasma matrix metalloproteinases to development of left ventricular hypertrophy and diastolic dysfunction in hypertensive subjects.” Tohoku J Exp Med, 208(2):117-22, (2006).
 
96. Sezgin, AT., Barutcu, I., Sezgin, N., Gulu, H., Esen, A.M.,  Acıkgoz, N., Topal, E., Ozdemir, R., “Contribution of plasma lipid disturbances to vascular endothelial function in patients with slow coronary flow.”  Angiology. 2006 Dec-2007 Jan;57(6):694-701.
 
97. Karakaya, O., Barutcu, I., Esen, AM., Dogan, S., Saglam, M., Karapinar, H., Akgun, T., Karavelioglu, Y., Esen, O., Ozdemir, N., Turkmen, S., Kaymaz, C., “The relationship between circulating plasma matrix metalloproteinase-9 (gelatinase-B) concentration and aortic root dilatation.”. Am J Hypertens. 2006 Apr;19(4):361-5. 
 
98. Bitigen A, Turkmen M, Karakaya O, Saglam M, Barutcu I, Esen AM, Turkyilmaz E, Erkol A, Bulut M, Boztosun B, Kirma C.  Early effects of percutaneous mitral alvuloplasty on left atrial mechanical functions. Tohoku J Exp Med. 2006 Aug;209(4):285-9.
 
99. Melek M, Esen O, Esen AM, Barutcu I, Onrat E, Kaya D.  Tissue Doppler evaluation of intraventricular asynchrony in isolated left bundle branch block. Echocardiography. 2006 Feb;23(2):120-6. 
 
100. Karakaya, O., Turkmen, M., Bitigen, A., Saglam, M., Barutcu, I., Esen, AM., Bulut, M., Turkyilmaz, E., Kirma, C., “Effect of percutaneous mitral balloon valvuloplasty on left atrial appendage function: A tissue doppler study.” J Am Soc Echocardiogr. 2006 Apr;19(4):434-7.
 
101. Boztosun B, Gunes Y, Olcay A, Esen AM, Esen OB, Saglam M, Kirma C. Treatment of aortocoronary graft lesions with graft- stents. Coron Artery Disease 2006 May;17(3):271-274.
 
102. Gunes Y, Boztosun B, Yildiz A, Metin Esen A, Saglam M, Bulut M, Karapinar H, Kirma C. Clinical profile and outcome of coronary artery ectasia. Heart. 2006 Aug;92(8):1159-60 .
 
103. Melek M, Esen O, Esen AM, Barutcu I, Fidan F, Onrat E, Kaya D. Tissue Doppler evaluation of tricuspid annulus for estimation of pulmonary artery pressure in patients with COPD. Lung. 2006 May-Jun;184(3):121-31.
 
104. Karakaya O, Barutcu I, Esen AM, Kaya D, Turkmen M, Melek M, Onrat E, Esen OB, Celik A, Kilit C, Saglam M, Kirma C. Acute smoking-induced alterations in Doppler echocardiographic measurements in chronic smokers.Tex Heart Inst J. 2006;33(2):134-8.
 
105. Barutcu, I., Esen, A.M., Kaya, D., Turkmen, M., Karakaya, O., Melek, M., Batukan Esen, O., Basaran, Y., “Cigarette smoking and heart rate variability: Dynamic influence of parasympathetic and sympathetic maneuvers.” Ann Noninvasive Electrocardiol. 2005 Jul;10(3):324-9.
 
106.  Barutcu, I., Turkmen, M., Sezgin, A.T., Gulu, H., Esen, A.M., Karakaya, O., Saglam, M., Basaran, Y., “Increased thrombolysis in myocardial infarction (TIMI) frame count in patients with aortic stenosis but normal coronary arteries.” Heart Vessels. 2005 May;20(3):108-11.
 
107. Esen, A.M., Barutcu, I., Karaca, S., Kaya, D., Kulac, M., Esen, O., Karakaya, O., Melek, M., Onrat, E., Celik, A., Kilit, C., “Peripheral vascular endothelial function in essential hyperhidrosis.” Circ J. 2005 Jun;69(6):707-10).
 
108. Kocer, A., Karakaya, O., Kargin, R., Barutcu, I., Esen, A.M., “P wave duration and dispersion in multiple sclerosis”. Clin Auton Res. Clin Auton Res. 2005 Dec;15(6):382-6.
 
109. Sezgin, N., Barutcu, I., Sezgin, A.T., Gulu, H., Turkmen, M., Esen, A.M., Karakaya, O., “Plasma nitric oxide level and its role in slow coronary flow.” Int Heart J. 2005 May;46(3):373-82. 
 
110. Turkmen, S., Dogan, S., Barutcu, I., Sipahi, I., Ayabakan, H., Esen, A.M., Esen, O., Guzelsoy, D., “The change in circulating level of vasoactive intestinal polypeptide during exercise and its reproducubility for detecting of myocardial ischemia.” Int Heart J. 2005 May;46(3):363-71. 
 
111. Turkmen, M., Barutcu, I., Esen, A.M., Karakaya, O., Esen, O., Basaran, Y., “Exercise-induced QRS amplitude changes in patients with isolated myocardial bridging: A marker of myocardial ischemia.” Angiology. 2005 May-Jun;56(3):265-71.
 
112. Barutcu, I., Sezgin, A.T., Sezgin, N., Gulu, H., Esen, A.M., Topal. E., Ozdemir, R., “Elevated plasma homocysteine level in slow coronary flow.” Int J Cardiol. 2005 May 11;101(1):143-5.
 
113. Karakaya, O., Saglam, M., Barutcu, I., Esen, AM., Ocak, Y., Melek, M., Kaya, D., Turkmen, M., Onrat, E., Ozdemir, N., Kaymaz, C., “Comparison of the predictors for atrial rhythm disturbances between trained athletes and control subjects.” Tohoku J Exp Med, 207(2):165-70, (2005). 
 
114. Kaya, D., Karaca, S., Barutcu, I., Esen, A.M., Kulac, M., Esen, O., “Heart rate variability in patients with essential hyperhidrosis: dynamic influence of sympathetic and parasympathetic maneuvers.” Ann Noninvasive Electrocardiol,  10(1):1-6, (2005).
 
115. Esen, A.M., Barutcu, I., Melek, M., Kaya, D., Ornat, E., Batukan, Esen, O.,  “Comparison of QT interval duration and dispersion in elderly population versus healthy young subjects.” Clin Auton Res,  14(6):408-411,  (2004).
 
116. Turkmen, M., Barutcu, I., Esen, A.M., Ocak, Y., Melek, M., Kaya, D., Karakaya, O., Saglam M, Basaran Y. “Assessment of QT interval duration and dispersion in athlete's heart.” J Int Med Res,  32(6):626-632, (2004).
 
117. Esen, A.M., Barutcu, I., Acar, M., Degirmenci, B., Kaya, D., Turkmen, M., Melek, M., Ornat, E., Esen, O.B., Kirma, C., “Effect of smoking on endothelial function and wall thickness of brachial artery.” Circ J,  68(12):1123-1126, (2004).
 
118.  Barutcu, I., Esen, A.M., Degirmenci, B., Acar, M., Kaya, D., Turkmen, M., Melek, M., Ornat, E., Esen, O.B., Kirma, C., “Acute cigarette smoking-induced hemodynamic alterations in the common carotid artery- a transcranial Doppler study.” Circ J,  68(12):1127-1131, (2004).
 
119.  Kaya, D., Barutcu, I., Esen, A.M., Onrat, E., Orman, A., Unlu, M.,  “Comparison of the effects of ipratropium bromide and salbutamol on autonomic heart rate control.” Europace,  6(6):602-607,  (2004).
 
120. Ozdemir, R., Barutcu, I., Sezgin, A.T., Acikgoz, N., Ermis, N., Esen, A.M., Topal, E., Bariskaner, E., Ozerol, I., “Vascular endothelial function and plasma homocysteine levels in Behcet's disease.” Am J Cardiol, 94(4):522-525, (2004).
 
121. Kaya, D., Guler, C., Esen, A.M., Barutcu, I., Dincel, C., “Sildenafil citrate does not alter ventricular repolarization properties: novel evidence from dynamic QT analysis.” Ann Noninvasive Electrocardiol,  9(3):228-233 (2004).
 27:341-343.
 
74. S. Pala,  O. Esen, M. Akcakoyun, G. Kahveci, R. Kargın, K. Tigen, T. Karaahmet, G. Acar, A.M. Esen, C. Kırma, Rosiglitazone, but not pioglitazone, improves myocardial systolic function in type 2 diabetic patients: a tissue Doppler study. Echocardiography  2010 May;27(5):512-8. Epub 2010 Apr 16.
 
75. M. Akcakoyun,  S. Pala,  O. Esen, G. Acar,  R. Kargin, Y. Emiroglu, K. Tigen, O. Ozcan, O. Ipcioglu, A.M. Esen, Dilatation of the Ascending Aorta Is Associated with Low Serum Prolidase Activity. Tohoku J Exp Med. 2010; 220(4):273-77.
 
76. R. Kargin, O. Esen, M. Akçakoyun, S. Pala, O. Candan, M.O. Omaygenç, C. Dogan, I. Barutçu, A.M. Esen, N. Ozdemir, Relationship between the tissue Doppler-derived Tei index and plasma brain natriuretic peptide levels in patients with mitral regurgitation. J Heart Valve Dis. 2010 Jan; 19(1):35-42.
 
77. M. Akcakoyun, H. Kaya, R. Kargin, S. Pala, Y. Emiroglu, O. Esen, H. Karapinar, Z. Kaya, A.M. Esen, Abnormal left ventricular longitudinal functional reserve assessed by exercise pulsed wave tissue Doppler imaging in patients with subclinical hypothyroidism. J Clin Endocrinol Metab. 2009 Aug; 94(8):2979-83.
 
 78. Barutcu I, Karakaya O, Esen AM, Dogan S, Saglam M, Kargin R, Karapinar H, Karavelioglu Y, Akgun T, Esen O, Ozdemir N, Turkmen S, Kaymaz C.  Circulating stromelysin concentration is elevated in hypertensive aortic root dilatation. Heart Vessels. 2009 Mar;24(2):138-41. Epub 2009 Apr 1.
 
 
79. Akcakoyun M, Emiroglu Y, Pala S, Kargin R, Guler GB, Esen O, Karapinar H, Say B, Esen AM. Heart Rate Recovery and Chronotropic Incompetence in Patients with Subclinical Hypothyroidism. Pacing Clin Electrophysiol. 2009 Nov 9. [Epub ahead of print]
 
80. Barutcu I, Esen AM, Ozdemir R, Acikgoz N, Turkmen M, Kirma C. Effect of treadmill exercise testing on P wave duration and dispersion in patients with isolated myocardial bridging. Int J Cardiovasc Imaging. 2009 Feb 12. [Epub ahead of print]
 
81. Ellidokuz E, Kaya D, Uslan I, Celik A, Esen AM, Barutçu I. Activation of peripheral opioid receptors has no effect on heart rate variability. Clin Auton Res. 2008 Jun;18(3):145-9. Epub 2008 Apr 30.
 
82. Barutcu, I., Esen, A.M., Kaya, D.,  Onrat E., Melek, M.,  Çelik A., Kilit C., Turkmen, M., Karakaya, O.,  Batukan Esen, O., Sağlam M., Kirma C., Effect of Acute Cigarette Smoking on Left and Right Ventricle Filling Parameters: A Conventional and Tissue Doppler Echocardiographic Study in Healthy Participants Angiology. 2008 April.
 
83. Saglam, M., Karakaya, O., Barutcu, I., Esen, AM., Turkmen, M., Kargin, R., Esen, O., Ozdemir, N., Kaymaz, C., “Identifying cardiovascular risk factors in a patient population with coronary artery ectasia” Angiology. 2008 Jan;58(6):698-703.
 
84.  Saglam M, Barutcu I,  Karakaya  O, Esen AM, Akgun T, Karavelioglu Y, Karapinar H, Turkmen M, Ozdemir N, Kaymaz C Assesment of Left Ventricular Functions in Patients With Isolated Coronary Artery Ectasia by Conventional and Tissue Doppler Imaging Angiology june/july 2008; 59(3):306-311
 
85. Sezgin, A.T., Barutcu, I., Ozdemir, R., Gulu, H., Topal, E., Esen, A.M., Tandogan, I., Acıkgoz, N., “Effect of the Slow Coronary Flow on Electrocardiographic paramaters reflecting ventricular heterogeneity.” Angiology. 2007 Jun-Jul;58(3):289-94.
 
 86. “Barutcu, I., Sezgin, A.T., Gulu, H., Turkmen, M, Esen, A.M., Assessing coronary blood flow with TIMI frame count method in isolated myocardial bridging.” Angiology. 2007 Jun-Jul;58(3):283-8.
 
87. Barutcu,. I, Sezgin, A.T., Sezgin, N., Gulu, H., Esen, A.M., Topal, E., Ozdemir, R., Kosar, F., Cehreli, S., “Increased high sensitive CRP level and its significance in  pathogenesis of slow coronary flow.” Angiology. 2007 Aug-Sep;58(4):401-7.
 
88. Turkmen, M., Barutcu, I., Esen, A.M., Karakaya, O., Esen, O., Basaran, Y., “Effect of slow coronary flow on P wave duration and  dispersion.” Angiology. 2007 Aug-Sep;58(4):408-12.
 
89. Karakaya, O., Barutcu, I., Kaya, D., Esen, AM., Saglam, M., Melek, M., Onrat, E., Turkmen, M., Esen, OB., Kaymaz C., “Acute effect of cigarette smoking on heart rate variability.” Angiology. 2007 Oct-Nov;58(5):620-4.
 
90. Kirma C, Akcakoyun M, Esen AM, Barutcu I, Karakaya O, Saglam M, Kargin R, Turkmen M, Boztosun B, Izgi A, Sonmez K. Relationship between endothelial function and coronary risk factors in patients with stable coronary artery disease. Circ J. 2007 May;71(5):698-702.
 
91. Onat A, Hergenç G, Uyarel H, Ozhan H, Esen AM, Karabulut A, Albayrak S, Can G, Keleş I. Association between mild renal dysfunction and insulin resistance or metabolic syndrome in a random nondiabetic population sample. Kidney Blood Press Res. 2007;30(2):88-96.
 
 92. Onat A, Ozhan H, Esen AM, Albayrak S, Karabulut A, Can G, Hergenç G. Prospective epidemiologic evidence of a "protective" effect of smoking on metabolic syndrome and diabetes among Turkish women--without associated overall health benefit.
Atherosclerosis. 2007 Aug;193(2):380-8.
 
93. Karakaya O, Saglam M, Barutcu I, Esen AM, Turkmen M, Kargin R, Esen O, Ozdemir N, Kaymaz C. Effects of isolated coronary artery ectasia on electrocardiographic parameters reflecting ventricular heterogeneity.J Electrocardiol. 2007 Apr;40(2):203-6.
 
94. Saglam, M., Esen, AM., Barutcu, I., Karaca, S., Kaya, D., Karakaya  O., Kulac, M., Esen, O., Melek, M., Onrat, E., Celik, A., Kilit, C., “Impaired left ventricular filling in patients with essential hyperhidrosis: An Echo-Doppler Study.” Tohoku J Exp Med. 2006 Apr;208(4):283-90.
 
95. Saglam, M., Karakaya, O., Esen, AM., Barutcu, I., Dogan, S., Karavelioglu, Y., Karapinar, H., Akgun, T., Esen, O., Ozdemir, N., Turkmen, S., Kaymaz, C., “Contribution of plasma matrix metalloproteinases to development of left ventricular hypertrophy and diastolic dysfunction in hypertensive subjects.” Tohoku J Exp Med, 208(2):117-22, (2006).
 
96. Sezgin, AT., Barutcu, I., Sezgin, N., Gulu, H., Esen, A.M.,  Acıkgoz, N., Topal, E., Ozdemir, R., “Contribution of plasma lipid disturbances to vascular endothelial function in patients with slow coronary flow.”  Angiology. 2006 Dec-2007 Jan;57(6):694-701.
 
97. Karakaya, O., Barutcu, I., Esen, AM., Dogan, S., Saglam, M., Karapinar, H., Akgun, T., Karavelioglu, Y., Esen, O., Ozdemir, N., Turkmen, S., Kaymaz, C., “The relationship between circulating plasma matrix metalloproteinase-9 (gelatinase-B) concentration and aortic root dilatation.”. Am J Hypertens. 2006 Apr;19(4):361-5. 
 
98. Bitigen A, Turkmen M, Karakaya O, Saglam M, Barutcu I, Esen AM, Turkyilmaz E, Erkol A, Bulut M, Boztosun B, Kirma C.  Early effects of percutaneous mitral alvuloplasty on left atrial mechanical functions. Tohoku J Exp Med. 2006 Aug;209(4):285-9.
 
99. Melek M, Esen O, Esen AM, Barutcu I, Onrat E, Kaya D.  Tissue Doppler evaluation of intraventricular asynchrony in isolated left bundle branch block. Echocardiography. 2006 Feb;23(2):120-6. 
 
100. Karakaya, O., Turkmen, M., Bitigen, A., Saglam, M., Barutcu, I., Esen, AM., Bulut, M., Turkyilmaz, E., Kirma, C., “Effect of percutaneous mitral balloon valvuloplasty on left atrial appendage function: A tissue doppler study.” J Am Soc Echocardiogr. 2006 Apr;19(4):434-7.
 
101. Boztosun B, Gunes Y, Olcay A, Esen AM, Esen OB, Saglam M, Kirma C. Treatment of aortocoronary graft lesions with graft- stents. Coron Artery Disease 2006 May;17(3):271-274.
 
102. Gunes Y, Boztosun B, Yildiz A, Metin Esen A, Saglam M, Bulut M, Karapinar H, Kirma C. Clinical profile and outcome of coronary artery ectasia. Heart. 2006 Aug;92(8):1159-60 .
 
103. Melek M, Esen O, Esen AM, Barutcu I, Fidan F, Onrat E, Kaya D. Tissue Doppler evaluation of tricuspid annulus for estimation of pulmonary artery pressure in patients with COPD. Lung. 2006 May-Jun;184(3):121-31.
 
104. Karakaya O, Barutcu I, Esen AM, Kaya D, Turkmen M, Melek M, Onrat E, Esen OB, Celik A, Kilit C, Saglam M, Kirma C. Acute smoking-induced alterations in Doppler echocardiographic measurements in chronic smokers.Tex Heart Inst J. 2006;33(2):134-8.
 
105. Barutcu, I., Esen, A.M., Kaya, D., Turkmen, M., Karakaya, O., Melek, M., Batukan Esen, O., Basaran, Y., “Cigarette smoking and heart rate variability: Dynamic influence of parasympathetic and sympathetic maneuvers.” Ann Noninvasive Electrocardiol. 2005 Jul;10(3):324-9.
 
106.  Barutcu, I., Turkmen, M., Sezgin, A.T., Gulu, H., Esen, A.M., Karakaya, O., Saglam, M., Basaran, Y., “Increased thrombolysis in myocardial infarction (TIMI) frame count in patients with aortic stenosis but normal coronary arteries.” Heart Vessels. 2005 May;20(3):108-11.
 
107. Esen, A.M., Barutcu, I., Karaca, S., Kaya, D., Kulac, M., Esen, O., Karakaya, O., Melek, M., Onrat, E., Celik, A., Kilit, C., “Peripheral vascular endothelial function in essential hyperhidrosis.” Circ J. 2005 Jun;69(6):707-10).
 
108. Kocer, A., Karakaya, O., Kargin, R., Barutcu, I., Esen, A.M., “P wave duration and dispersion in multiple sclerosis”. Clin Auton Res. Clin Auton Res. 2005 Dec;15(6):382-6.
 
109. Sezgin, N., Barutcu, I., Sezgin, A.T., Gulu, H., Turkmen, M., Esen, A.M., Karakaya, O., “Plasma nitric oxide level and its role in slow coronary flow.” Int Heart J. 2005 May;46(3):373-82. 
 
110. Turkmen, S., Dogan, S., Barutcu, I., Sipahi, I., Ayabakan, H., Esen, A.M., Esen, O., Guzelsoy, D., “The change in circulating level of vasoactive intestinal polypeptide during exercise and its reproducubility for detecting of myocardial ischemia.” Int Heart J. 2005 May;46(3):363-71. 
 
111. Turkmen, M., Barutcu, I., Esen, A.M., Karakaya, O., Esen, O., Basaran, Y., “Exercise-induced QRS amplitude changes in patients with isolated myocardial bridging: A marker of myocardial ischemia.” Angiology. 2005 May-Jun;56(3):265-71.
 
112. Barutcu, I., Sezgin, A.T., Sezgin, N., Gulu, H., Esen, A.M., Topal. E., Ozdemir, R., “Elevated plasma homocysteine level in slow coronary flow.” Int J Cardiol. 2005 May 11;101(1):143-5.
 
113. Karakaya, O., Saglam, M., Barutcu, I., Esen, AM., Ocak, Y., Melek, M., Kaya, D., Turkmen, M., Onrat, E., Ozdemir, N., Kaymaz, C., “Comparison of the predictors for atrial rhythm disturbances between trained athletes and control subjects.” Tohoku J Exp Med, 207(2):165-70, (2005). 
 
114. Kaya, D., Karaca, S., Barutcu, I., Esen, A.M., Kulac, M., Esen, O., “Heart rate variability in patients with essential hyperhidrosis: dynamic influence of sympathetic and parasympathetic maneuvers.” Ann Noninvasive Electrocardiol,  10(1):1-6, (2005).
 
115. Esen, A.M., Barutcu, I., Melek, M., Kaya, D., Ornat, E., Batukan, Esen, O.,  “Comparison of QT interval duration and dispersion in elderly population versus healthy young subjects.” Clin Auton Res,  14(6):408-411,  (2004).
 
116. Turkmen, M., Barutcu, I., Esen, A.M., Ocak, Y., Melek, M., Kaya, D., Karakaya, O., Saglam M, Basaran Y. “Assessment of QT interval duration and dispersion in athlete's heart.” J Int Med Res,  32(6):626-632, (2004).
 
117. Esen, A.M., Barutcu, I., Acar, M., Degirmenci, B., Kaya, D., Turkmen, M., Melek, M., Ornat, E., Esen, O.B., Kirma, C., “Effect of smoking on endothelial function and wall thickness of brachial artery.” Circ J,  68(12):1123-1126, (2004).
 
118.  Barutcu, I., Esen, A.M., Degirmenci, B., Acar, M., Kaya, D., Turkmen, M., Melek, M., Ornat, E., Esen, O.B., Kirma, C., “Acute cigarette smoking-induced hemodynamic alterations in the common carotid artery- a transcranial Doppler study.” Circ J,  68(12):1127-1131, (2004).
 
119.  Kaya, D., Barutcu, I., Esen, A.M., Onrat, E., Orman, A., Unlu, M.,  “Comparison of the effects of ipratropium bromide and salbutamol on autonomic heart rate control.” Europace,  6(6):602-607,  (2004).
 
120. Ozdemir, R., Barutcu, I., Sezgin, A.T., Acikgoz, N., Ermis, N., Esen, A.M., Topal, E., Bariskaner, E., Ozerol, I., “Vascular endothelial function and plasma homocysteine levels in Behcet's disease.” Am J Cardiol, 94(4):522-525, (2004).
 
121. Kaya, D., Guler, C., Esen, A.M., Barutcu, I., Dincel, C., “Sildenafil citrate does not alter ventricular repolarization properties: novel evidence from dynamic QT analysis.” Ann Noninvasive Electrocardiol,  9(3):228-233 (2004).
 
122. Turkmen, M., Barutcu, I., Esen, A.M., Karakaya, O., Esen, O., Basaran, Y., “Comparison of exercise QRS amplitude changes in patients wwith slow coronary flow versus significant coronary stenosis.” Jpn Heart J,  45(3):419-428, (2004).
 
123. Barutcu, I., Sezgin, A.T., Gulu, H., Esen, A.M., Ozdemir, R., “Effect of paclitaxel administration on P wave duration and dispersion.” Clin Auton Res,  14(1):34-38, (2004).
 
124. Esen AM, Kucukoglu MS, Okcun B, Batukan O, Uner S. Transoesophageal echocardiographic diagnosis of aortico-left atrial fistula in aortic valve endocarditis. Eur J Echocardiogr. 2003 Sep;4(3): 221-2.
 
122. Turkmen, M., Barutcu, I., Esen, A.M., Karakaya, O., Esen, O., Basaran, Y., “Comparison of exercise QRS amplitude changes in patients with with slow coronary flow versus significant coronary stenosis.” Jpn Heart J,  45(3):419-428, (2004).
 
123. Barutcu, I., Sezgin, A.T., Gulu, H., Esen, A.M., Ozdemir, R., “Effect of paclitaxel administration on P wave duration and dispersion.” Clin Auton Res,  14(1):34-38, (2004).
 
124. Esen AM, Kucukoglu MS, Okcun B, Batukan O, Uner S. Transoesophageal echocardiographic diagnosis of aortico-left atrial fistula in aortic valve endocarditis. Eur J Echocardiogr. 2003 Sep;4(3): 221-2.
 

7.5 Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

SıraTarihiİçerik
1  
1. E. Alizade, M. Şahin, Z. şimşek, G. Açar, M. Bulut, A. Guler, A. Avcı, M.E. Kalkan, S. Pala, M. Akçakoyun, A.M. Esen. Cilostazol Decreases Total Atrial Conduction Time in Patients with Peripheral Artery Diseasae. 29. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi, Ekim 2013, Antalya, Türkiye. J Am Coll Cardiol Volume 62/18 (supplement 2) S:138 (P-145)
2. M.V. Yazıcıoğlu, U. Batgerel, M. Yuksel, G. Açar, G. Babür Güler, A.M. Esen, S.M. Aung, M. Tabakcı, C. Toprak, M. Türkmen. The Relationship between the Intrinsic Coagulation Pathway and Cardiac Syndrome X Development in Patients with Diabetes Mellitus. 29. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi, Ekim 2013, Antalya, Türkiye. J Am Coll Cardiol Volume 62/18 (supplement 2) S:218 (P-341)
3. A. Koyuncu, G. Kahveci, A. Kilicgedik, C. Toprak, R.B. Bakal, G. Açar, A. Avci, M. Tellice, Y. Guler, G. Alici, B. Ozkan, S. Pala, A.M. Esen. Comparison of Papillary Muscle Deformation Parameters in Patients with Hypertrophic Cardiomyopathy and Hypertension. 29. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi, Ekim 2013, Antalya, Türkiye. J Am Coll Cardiol Volume 62/18 (supplement 2) S:155 (P-190)
4. A. Koyuncu, E. Eroglu, G. Kahveci, C. Toprak, A. Kilicgedik, G. Açar, A. Avci, S. Fidan, M. Tellice, G. Alici, B. Ozkan, S. Pala, A.M. Esen. Epicardial and Endocardial Deformations in Discrimination of Nonobstructive Cardiomyopathy from Hypertensive Left Ventricular Hypertrophy. 29. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi, Ekim 2013, Antalya, Türkiye. J Am Coll Cardiol Volume 62/18 (supplement 2) S:163 (P-207)
5. G. Alıcı, M. Şahin, B. Özkan, S. Demir, G. Açar, R.D. Acar, M.V. Yazıcıoğlu, A.M. Esen. ST segment elevasyonlu miyokard infarktüsünde primer perkütanöz koroner girişimlerde trombektomi varlığına göre QT dispersiyonundaki azalmanın karşılaştırılması. XXVIII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Ekim 2012, Antalya, Türkiye. Türk Kardiyol Dern Ars Cilt 40 (supplementum 2) S:313 (P-339)
6. B. Şan, B. Özkan, G. Alıcı, M. Bulut, M.V. Yazıcıoğlu, G. Açar, S. Çakal, A. Koyuncu, B. Çakal, A.M. Esen.  VVIR ve DDDR modunda sağ ventrikül apikal kalıcı pacemaker implante edilen hastaların işlem öncesi, 24 saat ve 2. Ayda sol ventrikül ile sol atrium fonksiyonlarının ekokardiyografik speckle tracking yöntemiyle analiz edilmesi. XXVIII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Ekim 2012, Antalya, Türkiye. Turk Kardiyol Dern Ars Cilt 40 (supplementum 2) S:105 (S-171)
7. G. Gol, O. Karaca, H.M. Güneş, A.M. Esen, M. Turkmen Relationship between losartan treatment in ascending aort dilatation and circulating plasma matrix metalloproteinase 9 concentriation (gelatinaz- B) 7 th Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery in association with TCT Mediterranean March 24-27, 2011 OP-259
 
8. Elif Eroğlu, Sinem Çakal, Beytullah Çakal, Mehmet Urumdaş, Aytekin Aksakal, Biol Özkan, Mustafa Bulut, Göksel Açar, M. Vefik Yazıcıoğlu, Ramazan Kargın, M. Kürşat Tigen, Cihan Dündar, Ali Metin Esen Atriyal Septal Defektin Amplatzer cihazı ile kapatılmasının sağ ventrikül ve sağ atriyum fonksiyonlarına erken dönem etkileri ilişki  XXVII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 2011, İstanbul, Türkiye. Turk Kardiol Dern Ars Cilt 39. Supplementum 1. S-25
 
9. Sinem Çakal, Elf Eroğlu, Beytullah Çakar, Birol Özkan, Göksel Açar, Bünyamin Şan, Mustafa Bulut, Cihan Dündar, Kürşat Tigen, Ramazan Kargın, M. Vefik Yazıcıoğlu, Ali Metin Esen Atriyal Defekti Olan Hstalarda perkütan yolla Defektin Kapatılması Öncesi Ve Sonrası Erken Dönemde Sol Klap Boşluklarının Deformasyonarının Değerlendirilmesi XXVII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 2011, İstanbul, Türkiye. Turk Kardiol Dern Ars Cilt 39. Supplementum 1. S-30
10. Oğuz Karaca, Gamze Babur Güler, Ekrem Güler, Hacı Murat Güneş, Elnur Alizade, Gökhan Göl, Hicaz Zincirkıran Ağuş, Gökhan Kahveci, Özlem Esen, Ali Metin Esen, Muhsin Türkmen Non-İskemik Kardiyomyopati Hastalarında Serum Karbonhidrat Antijen 125 Düzeylerinin Prognostik Önemive Fonksiyonel Mitral Yetersizliği ile İlişkisi XXVII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 2011, İstanbul, Türkiye. Turk Kardiol Dern Ars Cilt 39. Supplementum 1. S-31
 
11. Oğuz Karaca, Gamze Babur Güler,Ekrem Güler,Gökhan Göl,Çetin Geçmen, Hacı Murat Güneş, Hicaz Zencirkıran Ağuş, Özlem Esen, Ali Metin Esen, Muhsin Türkmen İskemik Nedenli Olmayan Dilate Kardiyomyopatide Sağ Ventrikül Sistolik Disfonksiyonunun Ekokardiyografik Belirteçleri XXVII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 2011, İstanbul, Türkiye. Turk Kardiol Dern Ars Cilt 39. Supplementum 1. P-121
 
12. Zeki Şimşek, Göksel Acar, Elnur Alizade, Ali Metin Esen Ciddi Koroner Arter Hastalığı Olmayan Hastalarda Serum DekarboksileMatriks GLa protein düzeyi ile Mitral Anüler Kalsifikasyon Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi XXVII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 2011, İstanbul, Türkiye. Turk Kardiol Dern Ars Cilt 39. Supplementum 1. P-238
 
13. Hande Oktay Türeli, Gönül Açıksarı, Derya Türeli, Cem Özde, Ali Metin Esen, Mustafa Sağlam, Osman KarakayaGereksiz ve Başarısız ASD’yi Kapatma Denemesinden Nasıl Kaçınalım XXVII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 2011, İstanbul, Türkiye. Turk Kardiol Dern Ars Cilt 39. Supplementum 1. P-299
 
14. Şeymus Külahçıoğlu, Atila Koyuncu, Mehmet Urumdaş, Bünyamin Şan, Aytekin Aksakal, Sinem Deniz Çakal, Göksel Açar, Birol Özkan, Mustafa Bulut, Ali Metin Esen
Diyabetik Retinopatili Hastalarda Subklinik Sol Ventrikül Sistolik Disfonksiyonunun Speckle Tracking Ekokardiyografi İle Değerlendirilmesi Kaçınalım XXVII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 2011, İstanbul, Türkiye. Turk Kardiol Dern Ars Cilt 39. Supplementum 1. P-350
 
15. Aytekin Aksakal, Mehmet Urumdaş, Bünyamin Şan, Atila Koyuncu, Göksel Açar, Ramazan Kargın, Birol Özkan, Mustafa Bulut, Ali Metin Esen Sağ koroner arteri kronik total tıkalı hastalarda kollateral akımın artırılması ve erken dönem sağ ventrikül sistolik fonksiyonlara etkisi XXVII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 2011, İstanbul, Türkiye. Turk Kardiol Dern Ars Cilt 39. Supplementum 1. P-359
 
16. Aytekin Aksakal, Mehmet Urumdaş, Elnur Alizade, Sinem Deniz Çakal, Mustafa Bulut, Birol Özkan, Göksel Açar, Gökhan Alıcı, Ali Metin Esen Sağ koroner arteri kronik total tıkalı hastalarda kollateral akımın artırılması ve sağ ventrikül  sistolik fonksiyonlara etkisi:İki boyutlu gerilim ve Doku Doppler çalışması XXVII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 2011, İstanbul, Türkiye. Turk Kardiol Dern Ars Cilt 39. Supplementum 1. P-363
 
17. H. Zencirkıran Ağuş, Ö. B. Esen, G.B. Güler, A. Avcı, E. Güler, O. Karaca, Ç. Geçmen, M. Akçakoyun, Y. Emiroğlu, A.M. Esen ST Yükselmeli Miyokard İnfarktüsünde sol ventrikül hipertrofisi ile serum solubl FAS ligand arasındaki ilişki  XXVI. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 2010, İstanbul, Türkiye. Turk Kardiol Dern Ars Cilt 38. Supplementum 2. P 125.
 
18. Karapinar H, Karavelioğlu Y, Kaya Z, Kaya H, Esen ÖB, Zehir R, Esen AM, Kırma C.  Volume Dependence of Blood Pool and Tissue Doppler Parameters: Confirmation by Blood Donor Model. 6. Kardiyolojide ve Kardiyovaskuler Cerrahide Yenilikler Kongresi SB-083, İzmir, 15-18 Nisan 2010
 
19. A. Avci,  O. Karaca , E. Alizade,  E Güler,  G.B.Güler, G. Acar, H.M. Güneş, G. Açar, Elveran A, Şimşek Z., S. Pala,   M. Akçakoyun,  Ö. Esen, A.M. Esen. Non iskemik dilate kardiyomiyopati hastalarında serum serum CA125 düzeyleri ile fonksiyonel mitral yetersizliği arasındaki ilişki: Sol atriyal volüm indeksi, fonksiyonel kapasite ve BNP ile korelasyonu. XXV. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 2009, İstanbul, Türkiye. Turk Kardiol Dern Ars Cilt 37. Supplementum 5. SB-15
 
20. O. Karaca, A Avcı, GB Güler, E Alizade, E Güler, Gökhan Göl,  EÇ Geçmen, M Yüksel, M Akçakoyun, S Pala, Ö Esen, AM Esen, M Türkmen Non iskemik dilate kardiyomiyopati hastalarında serum serum CA125 düzeylerinin sol ventrikül dolum basınçlarını değerlendirmedeki değeri: Fonksiyonel kapasite, sol atriyal volüm indeksi, ve BNP ile korelasyon XXV. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 2009, İstanbul, Türkiye. Turk Kardiol Dern Ars Cilt 37. Supplementum 5. SB-16
 
21. A. Avci,  O. Karaca, Ç. Geçmen, G. Göl, A. Karagöz, H. Zincirkıran, R. Zehir, A. Aksakal, A. Bitigen, M. Akçakoyun, S. Pala, Ö. Esen,  A.M. Esen, Non iskemik dilate kardiyomiyopati hastalarında fonksiyonel mitral yetersizliğini gösteren ekokardiyografik deformite ölçümlerinin serum BNP düzeyi ve fonksiyonel kapasite ile ilişkisi. XXV. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 2009, İstanbul, Türkiye. Turk Kardiol Dern Ars Cilt 37. Supplementum 5.SB-18.
 
22. H. Karapınar, Z. Kaya, H. Kaya, O.B. Esen, S. Pala, Y. Karavelioğlu, M. Akcakoyun, R. Kargın, G. Acar, A. Avcı, T. Karaahmet, A.M. Esen, C. Kırma. Mitral balon valvüloplastinin sağ ventrikül fonksiyonları üzerine erken ve geç dönem etkilerinin doku doppler ile değerlendirilmesi. XXV. Ulusal Kardiyoloji Kongresi. 22-25 Ekim 2009. İstanbul, Türkiye. Turk Kardiol Dern Ars. Cilt 37. Supplementum 5. S-034. Sayfa:27.
 
23. G. Acar,  A.M. Esen, O. Karaca,  Z. Şimşek,  M. Akçakoyun, S. Pala,  Ö. Esen,  A. Avci,  E. Alızada, G.B. Güler, G.Göl,  M. Türkmen.  Koroner girişimden vazgeçilen hastaların farklı fraksiyonel akım rezervi eşik değerlerinin karşılaştırılması: uzun dönem takipte kardiyak olayları öngörmedeki rolü. XXV. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 2009, İstanbul, Türkiye.   Turk Kardiol Dern Ars Cilt 37. Supplementum 5. SB-62
 
24. G. Açar,  A.M. Esen, O. Karaca, M. Yüksel, M. Akçakoyun, S. Pala, Ö. Esen, Z. Şimşek, E. Güler,  H.M. Güneş, Ş. Külahçıoğlu, M. Türkmen. Fraksiyonel akım rezervi ölçümüne göre revaskülarizasyondan vazgeçilmesi: Akut koroner sendrom ve stabil angina pektorisli hastaların karşılaştırılması. XXV. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 2009, İstanbul, Türkiye.  Turk Kardiol Dern Ars Cilt 37. Supplementum 5. SB-63
 
25. H. Karapinar, Z. Kaya, A. İzgi, S. Pala, Y. Karavelioğlu, Ö.B. Esen, M. Akçakoyun,  H. Kaya, Y. Emiroğlu, K. Tigen, M. Türkmen,  A.M. Esen, C. Kirma, Mitral balon valvuloplasti yapılan hastalarda pulmoner arter tersiyer dallarının duvar kalınlığının uzun dönem pulmoner arter basıncı ve sol atriyum yeniden şekillenmesi üzerine etkisi. XXV. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 2009, İstanbul, Türkiye. Turk Kardiol Dern Ars Cilt 37. Supplementum 5. SB-84
 
26. Ç. Geçmen, E. Güler, G.B. Guler, O. Karaca, A. Elveran, M. Urumdaş, A. Avci, Ö. Esen, M. Akçakoyun, S. Pala, A. Bitigen, İ. Barutçu, A.M. Esen, ST yükselmesiz akut koroner sendrom hastalarında gelişhemoglobin değerlerinin GRACE, TİMİ ve GUSTO risk skorları ile ilişkisi. XXV. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 2009, İstanbul, Türkiye. Turk Kardiol Dern Ars Cilt 37. Supplementum 5. SB-152
 
27. Ç. Geçmen , E. Güler, G.B. Guler ,  E. Alizade, M. Yüksel, Göl G., Aksakal A., Ö. Esen, S. Pala, M. Akçakoyun,  A. Bitigen , Türkmen M, A.M. Esen, ST yükselmesiz akut koroner sendrom hastalarında lipoprotein a düzeyinin TİMİ risk skoru ile ilişkisi. XXV. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 2009, İstanbul. Türkiye, Turk Kardiol Dern Ars Cilt 37. Supplementum 5. SB-153
 
28. Guler G.B, Ulaankhu Batgerel, O. Karaca,  E. Guler, H.M. Güneş, C. Gecmen, G. Açar,  M. Akçakoyun,  S. Pala, T.  Karaahmet, A.M. Esen, M. Türkmen Kardiyak Sendrom X Hastalarındaki lipit profili bozuklukları ve lipoprotein a düzeyleri XXV. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 2009, İstanbul. Türkiye, Turk Kardiol Dern Ars Cilt 37. Supplementum 5. SB-155
 
29. O. Karaca , A. Avci,  Guler G.B., E. Alizade,  G. Acar, H.M. Güneş,  Şimşek Z., Elveran A,  M. Akçakoyun,  S. Pala, Ö. Esen, A.M. Esen, M. Türkmen, Non iskemik dilate kardiyomiyopati hastalarında serum ürik asitdüzeyi ile sağ ventrikül disfonksiyonu arasındaki ilişki. XXV. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 2009, İstanbul, Türkiye. Turk Kardiol Dern Ars Cilt 37. Supplementum 5. P-131
 
30. E. Guler, C. Gecmen, G.B. Guler, A. Elveran, H.I.Tanboğa, H.M. Guneş, R. Zehir, S. Deniz, O. Esen, M. Akcakoyun, A. Bitigen, M. Turkmen, A.M. Esen, ST yukselmesiz akut koroner sendrom hastalarında MTHFR C677T-A1298C mutasyonları ve plazma homosistein duzeylerinin, TİMİ ve GRACE risk skorları ile ilişkisi. XXV. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 2009, İstanbul, Türkiye. Turk Kardiol Dern Ars Cilt 37. Supplementum 5. P-148
 
31. G.B. Guler, E. Guler, C. Gecmen, M. Yuksel, E. Alizade, A. Avci, G. Gol, A. Elveran, A. Aksakal, O. Esen, M. Akcakoyun, A.M. Esen, M. Turkmen,  Kardiyak sendrom X hastalarında MTHFR C677T ve A1298C mutasyonlarının gorulme sıklığı ve plazma homosistein duzeyleri ile ilişkisi. XXV. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 2009, İstanbul, Türkiye. Turk Kardiol Dern Ars Cilt 37. Supplementum 5. P-154
 
32. G.B. Güler, E. Güler, Ö. Esen,  Z. Şimşek, O. Karaca, Ş. Külahçıoğlu, H.M. Güneş, H. Zincirkıran, M. Akçakoyun, S. Pala, İ. Barutçu, A.M. Esen, M. Türkmen,  Kardiyak sendrom X hastalarında Faktör XIII Val34Leu polimorfizminin sıklığı. XXV. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 2009, İstanbul, Türkiye. Turk Kardiol Dern Ars Cilt 37. Supplementum 5.  P-163
 
33. A. Elveran, A. Karagöz, G.B. Güler, A. Avcı, Ç. Geçmen,  Z. Şimşek, H. Zincirkıran, E. Güler, Ö. Esen, M. Akçakoyun, S. Pala, M. Türkmen, A.M. Esen, ST yükselmesiz miyokard infarktüsü geçiren hastalarda pentraksin- 3’ün sol ventrikül sistolik fonksiyonları ve serum BNP düzeyleri ile olan ilişkisi. XXV. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 2009, İstanbul, Türkiye.  Turk Kardiol Dern Ars Cilt 37. Supplementum 5.  P-164
 
34. G. B. Güler, Ulaankhu Batgerel, E. Güler, O. Karaca, Ç. Geçmen, A. Elveran, A. Avcı, G. Açar, M. Akçakoyun, T. Karaahmet, İ. Barutçu, A.M. Esen, M. Türkmen Kardiyak sendrom X hastalarında diyastolik fonksiyonların değerlendirilmesi XXV. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 2009, İstanbul, Türkiye.  Turk Kardiol Dern Ars Cilt 37. Supplementum 5.  P-199
 
35. A. Elveran, A. Karagöz, Ö. Özcan, B. Çataloğlu,  G.B. Güler, B. Şan, H. Zincirkıran, E. Elizade,  Ç. GeçmenM. Akçakoyun, S. Pala, M. Türkmen, A.M. Esen, ST yükselmesiz miyokard infarktüsünde akut inflamatuvar yanıtı göstermede  pentraksin- 3’ün tanısal değeri XXV. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 2009, İstanbul, Türkiye.  Turk Kardiol Dern Ars Cilt 37. Supplementum 5.  P-200
 
36. H. Karapinar, A. İzgi, Z. Kaya, Ö.B. Esen, S. Pala, M.Y. Emiroğlu, M. Akçakoyun, T. Karaahmet, Y. Karavelioğlu, B. Boztosun, A.M. Esen, M. Türkmen, C. Kirma,   Mitral darlığında pulmoner arter subsegmenter dalların intravasküler ultrason ile değerlendirilmesi. XXIV. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 2008, İstanbul, Türkiye. Turk Kardiol Dern Ars Cilt 36. Supplementum 2. P-146
 
37. H.Karapinar, Ö.Batukan Esen, Z.Kaya, A.İzgi, Y.Karavelioğlu Y, Y.Emiroğlu, S.Pala, R.Kargın, S.Türkmen, S.Doğan, B.Boztosun, A.M.Esen, C.Kırma, Mitral darlığında anjiyopoietin-1 seviyesi. XXIV. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, İstanbul, 2008.   Turk  Kardiol Dern Ars Cilt 36. Supplementum 2. S-046
 
38. Türkyılmaz Erdem, Omaygenç Onur, Astarcıoğlu Mehmet Ali, Karakaya Osman, Esen Ali Metin, Özkan Mehmet Türk Toplumunda CYP2C9 gen polimorfizmi ve warfarin tedavisi:Başlangıç raporu 23.Ulusal Kardiyoloji Kongresi, SB, 031, 19-23 Ekim 2007 Antalya
 
39. Onat A, Özhan H, Esen AM, Albayrak S, Karabulut A, Can G, Hergenç G, Sigara içiciliği Türk kadınlarını metabolik sendrom ve diyabetten korumaktadır. 23.Ulusal Kardiyoloji Kongresi P 31, 19-23 Ekim 2007 Antalya
 
40. Şengül C, Esen AM, Özdemir N, Duran NE, Özkan M, Akut miyokard infarktüsü geçiren hastalarda psikososyal risk faktörlerinin genç ve yaşlı hasta gruplarında karşılaştırılmalı olarak incelenmesi SB 46, 22. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 24-28 Kasım 2006 Antalya
 
41. Onat A, Yazıcı M, Hergenç G, Uyarel H, Esen AM, Karabulut A, Can G, Türk yetişkinlerinde hafif böbrek fonksiyon bozukluğu:yaygınlığı ve insülin direnci ile yakın ilişkisi SB 170, Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 24-28 Kasım 2006 Antalya
 
42. Akçakoyun M., Kargın R., Esen AM., Karakaya O., Sağlam M., Barutçu İ., Pala S., İzgi A., Sönmez K., Kırma C., Kararlı koroner arter hastalığı nedeniyle stent uygulanmış hastalarda endotel fonksiyon bozukluğunun uzun süreli kardiyovasküler olaylar için öngördürücü değeri. 21. Ulusal Kardiyoloji kongresi, SB-71, Kasım 2005, Antalya
43. Barutçu İ., Türkmen M., Sezgin AT., Güllü H., Esen AM., Karakaya O., Sağlam M., Başaran Y., Aort darlıklı hastalarda TIMI frame sayısının normal koroner arterli hastalarla karşılaştırılması. 21. Ulusal Kardiyoloji kongresi, SB-85, Kasım 2005, Antalya
44. Barutçu İ., Sezgin N., Sezgin AT., Güllü H., Türkmen M.,  Esen AM., Karakaya O., Koroner yavaş akımlı hastalarda azalmış palzma nitrik oksit düzeyi ve brakiyal arter endotel fonksiyonları ilişkisi. 21. Ulusal Kardiyoloji kongresi, SB-104, Kasım 2005, Antalya
45. Tanalp AC., Sönmez K., Esen AM., Dündar C., Karakaya O., Sağlam M., Barutçu İ., İzgi A., Kırma C., Elektif perkütan koroner girişim sonrası troponin I pozitifliğinin prediktörleri ve bunun kısa uzun dönnem takipte prognostik değeri. 21. Ulusal Kardiyoloji kongresi, P88, Kasım 2005, Antalya
46. Barutçu İ., Esen AM., Kaya D., Türkmen M., Karakaya O., Melek M., Batukan Esen Ö., Başaran Y., Sigara içiminin kalp hızı değişkenliği üzerine etkisi ve sempatik parasempatik manevraların kalp hızı değişkenliği parametrelerine etkisi. 21. Ulusal Kardiyoloji kongresi, P122, Kasım 2005, Antalya
47. Akçakoyun M., Kargın R., Karakaya O., Sağlam M., Esen AM., Barutçu İ., İzgi A., Sönmez K., Kırma C., Stabil koroner arter hastalarında endotel fonksiyon bozukluğu ve koroner risk faktörleri ile ilişkisi 21. Ulusal Kardiyoloji kongresi, P294, Kasım 2005, Antalya
48. Melek, M., Esen, A.M., Barutçu, İ., Onrat, E., Kaya, D., “Sol atriyumda trombüs saptanan kronik atriyum fibrilasyonlu hastalarda uygulanan yüksek doz warfarin ve adjuvan  asetilsalisilik asit tedavisinin etkinlik ve güvenirliği.” 19.Ulusal Kardiyoloji Kongresi, P-30, 11-14 Ekim 2004, Antalya.
 
49. Melek, M., Barutçu, İ., Esen, A.M., Onrat, E., Batukan, Esen, Ö., Kaya, D.,   “Triküspit lateral anulus doku Doppler görüntüleme yöntemi ile pulmoner arter sistolik basınç tahmini.” 19.Ulusal Kardiyoloji Kongresi, SB-157, 11-14 Ekim 2004B, Antalya.
 
50. Esen, A.M., Batukan, Ö., Arslanbaş, V., Aleksanyan, V., Onat, A., Sansoy, V., “İstanbulda Yaşayan Ermenilerde HDL-kolesterol Düzeyleri ve Türklerle Karşılaştırılması” 17. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, SB-186, 13-16 Ekim 2001, İzmir.
51. Esen, A.M., Batukan, Ö., Arslanbaş, V., Aleksanyan, V., Onat, A., Sansoy, V., “İstanbulda Yaşayan Ermenilerde Obezite Sıklığı, Abdominal Obezite Göstergeleri ve Türklerle Karşılaştırılması” 17. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, P-242, 13-16 Ekim 2001, İzmir.
52. Arat, A., Hasdemir, H., Zungur, M., Esen, AM., Binici, G., Pehlivanoğlu, S., Enar, R., “Akut Miyokard İnfarktüslü Genç Erkeklerin Klinik ve Anjiyografik Özellikleri ve Prognoz” 16. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, P-100,11-14 Ekim 2000, Antalya.
 
53. Esen, AM., Şahin, O., Arat, A., Güneş, Y., Batukan, Ö., Pehlivanoğlu, S., Enar, R., “Kardiyoloji acil ünitesi ve göğüs ağrısı ile başvuran hastaların sonuçları” 16. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, P-228,11-14 Ekim 2000, Antalya.
54. Yiğit, Z., Atınc, N., Esen, A.M., Sansoy, V., Güzelsoy, D., “Egzersiz QRS skorunun koroner arter hastalığında yüksek risk göstergesi olarak değeri” 14. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, SB-154, 10-13 Ekim 1998, Antalya.
55. Arat, A., Esen, AM., Atınç, N., Orhan, L., Pehlivanoğlu, S., Enar, R., “Akut miyokard infarktüslü hastalarda erken koroner anjiyografinin bir yıllık prognoza etkisi” 14. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, SB-170, 10-13 Ekim 1998, Antalya.
56. Arat, A., A. Yıldız, Atınç, N., Orhan, L., Esen, AM., Pehlivanoğlu, S., Enar, R., Akut miyokard infarktüslü hastaların erken mortalitesini belirlemede geliş EKG’sindeki QT dispersiyonunun önemi. 14. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, P306, 10-13 Ekim 1998, Antalya.

7.6 Diğer yayınlar

SıraTarihiİçerik
1  
1. Esen AM.  “kardiyolojik aciller bölüm yazarlığı” İlk yardım ders kitabı, Afyon Kocatepe Tıp Fakültesi yayın no:47, I.baskı,  Editör Prof. Dr. Osman Nuri Dilek, Afyon, 2003.
 
2.Esen AM. “ Mekanik protez kapak komplikasyonları” Klinik ekokardiyografi Editör Prof. Dr Çetin Erol, Ankara, 2006
 
3.Esen AM  “Kalp Yetersizliği tedavisinde Yeni Farmasötik Ajanlar”Kalp Yetersizliğine Güncel Bakış EditörProf Dr İbrahim Keleş, İstanbul, 2012
 
4.Esen AM.  “Kardiyovasküler aciller.” (Kitap çevirisinde bölüm). Çeviri Editörleri: Editör Prof. Dr. Vedat Sansoy, Prof. Dr. Serdar Küçükoğlu Avrupa Tıp Kitapçılık Ltd. Şti. Bilim yayımları:29,  I. Baskı,  İstanbul, 2004
 
5. Esen AM. Hurst The Heart, “Valentin Fuster, R. Wayne Alexander, Robert A. O’Rourke” 10. baskısının Türkçe çeviri editörlüğü AND Danışmanlık, Eğitim, Yayıncılık  ve Organizasyon  Ltd. Şti. İstanbul, 2003.
 
6. Esen AM. Hurst The Heart 1.Cilt Bölüm 18A  “Kalbin Manyetik Rezonans Görüntülenmesi” Türkçe çevirisi, Çeviri Editörü: Ali Metin Esen, AND Danışmanlık , Eğitim, Yayıncılık  ve Organizasyon  Ltd. Şti. İstanbul, 2003.
 
7. Esen AM.  Hurst The Heart 2.Cilt Bölüm 28 “Kardiyak Aritmilerin Kateter Ablasyon Teknikleri ile Tedavisi” Türkçe çevirisi, Çeviri Editörü: Ali Metin Esen, AND Danışmanlık, Eğitim, Yayıncılık  ve Organizasyon  Ltd. Şti. İstanbul, 2003.
 
8. Esen AM.  Hurst The Heart 2.Cilt Bölüm 29A “Eksternal ve İnternal Kardiyoversiyon ve Defibrilasyon Prensipleri” Türkçe çevirisi, Çeviri Editörü: Ali Metin Esen, AND Danışmanlık, Eğitim, Yayıncılık  ve Organizasyon  Ltd. Şti. İstanbul, 2003.
 
9. Esen AM.  Hurst The Heart 3.Cilt Bölüm 60 “Protez Kalp Kapaklarının Klinik Performansı” Türkçe çevirisi, Çeviri Editörü: Ali Metin Esen, AND Danışmanlık, Eğitim, Yayıncılık  ve Organizasyon  Ltd. Şti. İstanbul, 2003.
 
10. Açar G, Esen A.M. Tanıdan Girişime Perkütan Koroner İşlemler Bölüm 3 “Diyagnostik ve Kılavuz Kateterler” 27-35 pp., Istanbul, Akademi Yayınevi, 2014.
 
11. Ozkan B, Alıcı G, Esen AM. Kalp Nakli Bölüm 1 “Kalp Nakline Hazırlıkta Girişimsel Olmayan Yöntemler” 13-18 pp., Istanbul, Koşuyolu Kitapları Serisi, 2014.
 
12. Alıcı G, Ozkan B,  Esen AM. Kalp Nakli Bölüm 1 “Kalp Nakline Hazırlıkta Girişimsel Yöntemler” 19-21 pp., Istanbul, Koşuyolu Kitapları Serisi, 2014.
 
13. Rabuş MB, Saçlı H, Balkanay M, Esen AM. Kalp Nakli Bölüm 1 “Kalp naklinde Donör ve Alıcı Seçimi” 22-40  pp., Istanbul, Koşuyolu Kitapları Serisi, 2014.

9. İdari Görevler

SıraTarihiİçerik
1   Başhekim-Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi- (2011-2012)

2   Tıbbi Hizmetler Başkanı: Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu İstanbul İli                                 (2012 - 2013)
                                             Anadolu Güney Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği        (2012 - 2013)

3   Hastane Yöneticisi- Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi (2013 - 2014)