Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Havalimanı Yolu 8.Km Şahinbey / Gaziantep
Tel:90 (342) 211 80 80, Fax:90 (342) 211 80 81, E-mail: info(at)hku.edu.tr 2008 Hasan Kalyoncu
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ

FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Akademik Kadro
Prof. Dr. Zerrin PELİN
Prof. Dr. Kezban BAYRAMLAR
Prof. Dr. Lütfiye MÜSLÜMANOĞLU
Prof. Dr. Vedat NİSANOĞLU
Prof. Dr. Yavuz YAKUT
Prof. Dr. Ali Metin ESEN
Prof. Dr. Cengiz BAHADIR
Prof. Dr. Alihan DERİNCEK
Prof. Dr. Halil Tolga KOÇUM
Yrd. Doç. Dr. Günseli USGU
Yrd. Doç. Dr. Ayşenur TUNCER
Yrd. Doç. Dr. Serkan USGU
Doç. Dr. Mehmet Fuat TORUN
Öğretim Görevlisi Dilek YAMAK
Öğretim Görevlisi Deniz KOCAMAZ
Öğretim Görevlisi Begümhan TURHAN
Araştırma Görevlisi Tuba KAPLAN
Araştırma Görevlisi Elif DÖKÜNLÜ
Araştırma Görevlisi Çağtay MADEN
Araştırma Görevlisi Alper HAZNEDAR
Araştırma Görevlisi Sedat YİĞİT
Araştırma Görevlisi Murat Ali ÇINAR
Doç. Dr. Sedat IŞIKAY
Araştırma Görevlisi Tuğba BADAT
Prof. Dr. Metin KARAKÖK
Prof. Dr. Seyithan TAYSI
Prof. Dr. Cahit BAĞCI
Prof. Dr. Mehmet YÜNCÜ
Doç. Dr. İbrahim Halil KILIÇ
Öğretim Görevlisi Gülsen GÜLER
Öğretim Görevlisi Gönül ELPEZE
Öğretim Görevlisi Burak ENDAMLI
Öğretim Görevlisi Mahmut TEKİN
Öğretim Görevlisi Begümhan TURHAN

Akademik Geçmiş
Lisans : Dumlupınar Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü
Yüksek Lisans : Gaziantep Üniversitesi Anatomi Anabilim Dalı
Doktora : Gaziantep Üniversitesi Anatomi Anabilim Dalı

Telefonu : 03422118080-1518
Odası : HEAS210
E-Posta : begum.aliosmanoglu@hku.edu.tr
Kişisel Web Sayfası :
Google Scholar Citations :
Linkedin Profili :
Facebook Profili :
Twitter Hesabı : 12345678
Begümhan TURHAN
Kısa Özgeçmiş

EĞİTİM:  (2015-Halen) YÜKSEK LİSANS: Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü

(2012-2017) DOKTORA: Gaziantep Üniversitesi Anatomi ABD

(2010-2012) YÜKSEK LİSANS: Gaziantep Üniversitesi Anatomi ABD

(2007-09) YÜKSEK LİSANS: Anadolu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri (Tezsiz)

(2002-2006) LİSANS: Dumlupınar Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü

İŞ DENEYİMİ: 2006-2007: Yunus Emre Özel Eğt. ve Reh. Merkezi/Kütahya 2007-2008: Akdemirler Özel Eğt. ve Reh. Merkezi/Kütahya 2008-2009: Mavi Kalpler Özel Eğt. ve Reh. Merkezi/Ankara 2009-2013: Doğal Yaşam Özel Eğt. ve Reh. Merkezi/Gaziantep

 

Akademik Özgeçmiş
6.1 Yüksek Lisans Tezleri
SıraTarihiİçerik
1 2012

Aliosmanoglu,B., "İNSAN FETÜSLERİNDE NERVUS MEDIANUS'UN ÖN KOLDAKİ MOTOR DALLANMASI", Gaziantep Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Anatomi Anabilim Dalı, 2012, Danışman: Doç.Dr.Mustafa Orhan

6.2 Doktora Tezleri
SıraTarihiİçerik
1 2017 Turhan, B., "Cavitas Nasi Morfometrisinin Stereolojik Methodla Değerlendirilmesi", Gaziantep Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Anatomi Anabilim Dalı, 2017, Danışman: Prof.Dr. Piraye Kervancıoğlu
7.1 Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
SıraTarihiİçerik
1 2016 Çetkin,M., Orhan,M., Bahşi,İ., Turhan,B., "Anatomy of spinal nerves in the first Turkish illustrated anatomy handwritten textbook", Childs Nerv Syst, pp.1-5, May 2016 (SCI).
2 2016 Bahşi, İ., Orhan, M., Çetkin, M., Turhan, B., & Sayın, S. (2016). Anatomy of cranial nerves in the first Turkish illustrated anatomy manuscript. Child's Nervous System, 1-8. (SCI)
3 2016 Turhan, B., Yamak, D., Cinar, M. A., Haznedar, A., Yigit, S.,Yamak, B., Down Syndrome is not contrindication for surgical treatment of complex cardiac anomalies: two case report. Medicine Science| International Medical Journal, 2016. doi: 10.5455/medscience.2016.05.8568
4 2010 Akdogan, E., Aksoy C. C., Turhan, B. , Akgozlu, K., Ertan, H. "Proprioceptive Differences in Weight Bearing and Non-Weight Bearing Activities", Medicine & Science in Sports & Exercise: May 2010 - Volume 42 - Issue 5 - p 431 (SCI)
7.2 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeedins) basılan bildiriler.
SıraTarihiİçerik
1 2017 Turhan, B., Kervancıoğlu, P., Yalçın, E.D., "Nazal Kavitede Yer Alan Yapıların Yaş ve Cinsiyetle Olan İlişkisinin Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi ile İncelenmesi", Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği 2. Ulslararası Kongresi Bildiri Kitapçığı, S:77 P:3, 13-15 Nisan, 2017, Eskişehir
2 2016 Turhan,B.,"Erken Çocukluk Çağında Beyindeki Anatomik Değişiklikler ve Nöral Plastisite", Uluslararası Katılımlı III.Ulusal Disiplinlerarası Erken Çocuklukta Müdahale Kongresi Bildiri Kitapçığı, S.292 P96, Eskişehir, Nisan 2016.
3 2016 Turhan,B., Çınar, M.A., Bayramlar, K.,  “Ortez-Protez Uygulamalarında Üç Boyutlu Tarayıcı ve Yazıcı Sistemlerin Kullanılması” , Uluslararası Katılımlı XVI. Fizyoterapide Gelişmeler Kongresi Bildiri Kitapçığı, Dalaman, Nisan 2016.
4 2016 "Incisura scapulae’nin varyasyonlarının ve morfometrik özelliklerinin değerlendirilmesi", Bahşi İ., Çetkin M., Turhan B., Orhan M., Kervancıoğlu P., 17.Uluslararası Katılımlı Ulusal Anatomi Kongresi Kongre Kitapçığı, S.4 P180, 5-9 Eylül 2016, Eskişehir.
5 2016 Çınar, M.A., Turhan,B., Bayramlar, K.,  Türkiye’de fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında yapılan doktora tezlerinin özellikleri, Uluslararası Katılımlı XVI. Fizyoterapide Gelişmeler Kongresi Bildiri Kitapçığı, Dalaman, Nisan 2016, TURKISH JOURNAL OF PHYSIOTHERAPY AND REHABILITATION 2016; 27(2), s49 (SÖZEL BİLDİRİ)
6 2014

Aliosmanoglu,B.,”Metodyka nauczania masazu w Turcji”, VIII Ogolnopolska Konferencja Metodyczno-Naukowo-Przedmiotowa, Rola masazu we wspolczesnej medycynie,kosmetologii,odnowie biologicznej oraz spa w Polsce i na swiecie, 24-26 Kwietnia 2014, Lodz, Poland (Sözel Bildiri)

7 2014

Aliosmanoglu,B., “Metodyka nauczania drenazu limfatycznego w szkole tureckiej”, VIII Ogolnopolska Konferencja Metodyczno-Naukowo-Przedmiotowa, Rola masazu we wspolczesnej medycynie,kosmetologii,odnowie biologicznej oraz spa w Polsce i na swiecie, 24-26 Kwietnia 2014, Lodz, Poland (Sözel Bildiri)

7.4 Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
SıraTarihiİçerik
1 2016 "Tıp fakültesi öğrencilerinin anatomi eğitimi hakkındaki düşünceleri", ÇETKİN,M.,TURHAN,B., BAHŞİ,İ.,KERVANCIOĞLU,P., Gaziantep Medical Journal 2016;22(2):82-88
2 2016 Turhan,B.,Özbay,Y.,Erken Çocukluk Eğitimi ve Nöroplastisite, Erken Çocukluk Eğitimi Araştırmaları Dergisi 1 (2), 58-68, 2016.
3 2014

Aliosmanoglu, B., Kockar, C., “The relationship of  hand dominance and dominant eye to some diseases of university students”, Eur J Basic Med Sci 2014;4(3): 53-57.

7.5 Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
SıraTarihiİçerik
1 2015

Bahşi,İ., Orhan,M., Aliosmanoğlu,B., Çetkin,M., Türkçe Yazılmış İlk Resimli Anatomi Kitabı "Teşrih-ül Ebdan ve Terceman-ı Kıbale-i Feylesofan" da Solunum Sistemi, Anatomi Günleri Bildiri Kitapçığı, P32, S: 63,Gaziantep, 2015.

2 2015

Aliosmanoğlu,B., Çetkin,M., Bahşi,İ., Kervancıoğlu,P., "Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Anatomi Eğitimi Hakkındaki Düşünceleri", Anatomi Günleri Bildiri Kitapçığı, P35, S: 69,Gaziantep, 2015.

3 2015

Aliosmanoğlu, B., Orhan, M., Bahşi, İ., Çetkin, M., Türkçe Yazılmış İlk Resimli Anatomi Kitabı "Teşrih-ül Ebdan ve Terceman-ı Kıbale-i Feylesofan" da Üst Ekstremite Kemiklerinin İncelenmesi, Anatomi Günleri Bildiri Kitapçığı, P38, S: 75,Gaziantep, 2015.

4 2015

Çetkin,M.,Çetkin,H.E.,Kızılkan,N.,Bahşi,İ.,Aliosmanoğlu,B.,"Fizyoterapi ve Rehabilitasyonda Stereolojik Yöntemlerin Kullanımı", 5.Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, Bolu, 2015.

5 2015 Çetkin M. , Turhan B.,Bahşi İ., Bahşi A., Sayın S., "Karşılaştırmalı Biyomekanik: Yeni Bir Multidisipliner Çalışma Alanı", Antropoloji, Radyoloji ve Anatomi Kongresi Bildiri Kitapçığı, S:180, P-80, Kasım 2015, Ankara.
6 2015 Bahşi İ., Orhan M., Çetkin M., Turhan B., Sayın S., "Türkçe yazılmış ilk resimli anatomi kitabı “Teşrih-ül Ebdan ve Tercemanı Kıbale-i Feylesofan” da Sinir Anatomisi", Antropoloji, Radyoloji ve Anatomi Kongre Bildiri Kitapçığı, S: 178, P-78, Kasım 2015, Ankara.
7 2014

Aliosmanoglu,B., Kockar,C.,Unal,K.S., Aliosmanoglu,A., ” Üniversite Öğrencilerinde El Tercihinin ve Dominant Gözün Bazı Hastalıklarla İlişkisi", International Journal of Experimental and Clinical Anatomy: 2014-Volume 8-p 60.

8 2013

Aliosmanoglu, B., Orhan, M., İnsan Fetüslerinde Nervus Medianus’un Ön Koldaki Motor Dallanması, XV.Ulusal Anatomi Kongresi, 5-8 Eylül 2013, Samsun, Türkiye.

9. İdari Görevler
SıraTarihiİçerik
1 2013

Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Erasmus Koordinatörlüğü

10. Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler
SıraTarihiİçerik
1 2006

Türkiye Fizyoterapistler Derneği

12. Eğitim Sertifikaları ve Kurslar
SıraTarihiİçerik
1 2015-11-28 Omuz Eklemine Çok Yönlü Bakış Eğitimi, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, 28 Kasım 2015, Ankara.
2 2015-06-14 Alt Ekstremite Trigonlar ve Periferal Geçitler Diseksiyon Kursu, Ege Üniversitesi Anatomi Anabilim Dalı, 14-19 Haziran 2015, İzmir
3 2015-01-11 Manuel Lenf Drenaj Tekniği (Bölüm-2), Ocak 2014, İstanbul
4 2013-12-15 Manuel Lenf Drenaj Tekniği (Bölüm-1), Aralık 2013, İstanbul.
5 2013-08-04 Modifiye Kayropraksi Tekniği Kursu (Başlangıç), Ağustos 2013, İstanbul.
6 2013 Fizyoterapistler İçin Radyolojik Görüntüleme Eğitimi, Haziran 2013,Gaziantep.
7 2011 Modifiye Pilates Kursu Matwork II, Haziran 2011, İstanbul
8 2011 Modifiye Pilates Kursu Matwork III, Temmuz 2011, İstanbul.
9 2010 Modifiye Pilates Grup Eğitmenliği Sertifikası, Aralık 2010, İstanbul.
10 2010 Modifiye Pilates Kursu Matwork I, Haziran 2010, İstanbul
11 2009 Kinesiotaping Bantlama Tekniği (KT1), Mart 2009, Antalya.
12 2009 Kinesiotaping Bantlama Tekniği (KT2), Nisan 2009, Ankara.
13 2008 Spor Bilimlerinde EMG Uygulamaları, Kasım 2008, Ankara.
14 2007 Therasuit Methodu&Evrensel Egzersiz Ünitesi Terapi Kursu, 17-21 Haziran 2007.
13. Dersler
SıraDers KoduDers AdıStatüKredi
1 FTR109 Anatomi I Zorunlu5
2 FTR110 Anatomi II Zorunlu5
3 FTR233 İleri Nöroanatomi Seçmeli2